Basf A1 27 02 24 Basf 27 02 24 m1
Agropolitika
Ar modernūs pieno ūkiai neliks be žadėtosios paramos?

Vilnius. Modernūs prekiniai pieno ūkiai, turintys ilgalaikių gamybinių įsipareigojimų, gali likti be reikšmingesnio dydžio paramos, numatytos nuo krizės nukentėjusiam pieno sektoriui, kadangi nenorima pripažinti, jog intensyvi gamyba irgi gali būti tvari, nuogąstauja Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija.

Asociacijos manymu, teikiant išskirtinę paramą pieno gamintojams, turi būti atsižvelgiama ir į gamintojų indėlį kuriant darbo vietas kaime, kadangi prekiniai ūkiai yra didžiausi darbdaviai kaimo vietovėse, o darbo vietų užtikrinimas prisideda prie emigracijos stabdymo.

Modernūs prekiniai pieno ūkiai vykdo intensyvią gamybą, kai kurie iš jų yra pasirašę sutartis dėl gamybos didinimo su NMA. Dauguma yra pasirašę pieno tiekimo sutartis, kuriose yra užfiksuoti ilgalaikiai pieno tiekimo kiekiai. Nors dėl įdiegtų šiuolaikiškų technologijų šie ūkiai nekenkia aplinkai, tačiau intensyvaus tvarumo kategorija dar nesulaukia pripažinimo.

Bioversija m7 2024 02 22

„Moderniems prekiniams pieno ūkiams kyla grėsmė likti be reikšmingesnio dydžio paramos (kaip „de minimis" atveju), nors jie ir jų dirbantieji ne mažiau nukentėjo nuo Rusijos draudimo pieno produktų importui iš ES", - pabrėžia LŽŪBA generalinis direktorius Jonas Sviderskis.

Asociacija, žinodama modernių pieno ūkių svarstymus dėl galimo gamybos nutraukimo ir, kaip to pasekmė - darbuotojų atleidimo, siūlo, kad skirstant paramą būtų atsižvelgiama ir į tai, ar gamintojai išlaiko kaime darbo vietas.

LŽŪBA taip pat mano, kad tik patrauklaus lygio kompensacija gali veiksmingai sumažinti į rinką tiekiamo pieno kiekį, todėl siūlo nustatyti kompensaciją už neparduoto pieno kiekį, kuri būtų lygi vidutinei to laikotarpio ES supirkimo kainai. Anot J. Sviderskio, ši priemonė yra analogiška sukritikuotajai ankstyvo pasitraukimo iš žemės ūkio gamybos priemonei.

Kadangi parama yra skirta nuo embargo ir krizės nukentėjusiems pieno gamintojams paremti ir pagal reglamento nuostatas valstybės narės notifikuos paramos schemas Europos Komisijoje, Asociacija nemato jokių grėsmių bendrosios rinkos ir konkurencinių sąlygų iškraipymui.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija prašo Žemės ūkio ministerijos skubiai organizuoti susitikimą, kuriame būtų aptarti minėtų teisės aktų projektų tekstai ir siūlomi jų papildymai.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kokių priemonių imatės dėl užmirkusių žieminių pasėlių?
  Visos apklausos