Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Agropolitika
Apsauga ūkininkams nuo nesąžiningos prekybos

Briuselis. Smulkieji ir vidutiniai ūkininkai greitai galės tikėtis didesnės apsaugos nuo prekybos partnerių (perdirbėjų ir mažmenininkų) piktnaudžiavimo.

Europos Tarybai pirmininkaujanti Austrija ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų politinį susitarimą nesąžiningos prekybos praktikos (NPP) žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje.

„Norime, kad ūkininkams būtų mokama teisinga kaina už jų produkciją ir kad jie būtų pripažinti dėl savo lemiamo vaidmens mūsų visuomenėje. Šios naujos taisyklės suteikia balsą gamintojams, kurie anksčiau jo neturėjo, ir įgalina valstybes nares įdėti dar daugiau pastangų, kad juos apgintų“, priimant susitarimą kalbėjo Tarybos pirmininko pareigas einanti Austrijos federalinė tvarumo ir turizmo ministrė Elizabetė Kiostinger (Elisabeth Köstinger).

Bioversija 22 08 31

Susitarimą turi patvirtinti valstybės narės Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdyje. Sutartomis taisyklėmis siekiama sukurti bendrą Europos sistemą, užtikrinančią minimalųjį ūkininkų ir kitų žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų apsaugos nuo akivaizdžiausios nesąžiningos prekybos praktikos lygį. Sutartos priemonės papildys jau valstybių narių turimas priemones ir pastarosios galės imtis daugiau priemonių ateityje.

Pagrindiniai susitartimo aspektai

Patvirtinus direktyvą, ji bus perkelta į nacionalinę teisę ir apims tam tikrą nesąžiningą prekybos praktiką, kuri pasitaiko prekiaujant žemės ūkio ir maisto produktais, ir tam tikra dalimi paslaugas žemės ūkio ir maisto produktų grandinėje. Direktyva saugos labai mažas, mažas ir vidutines įmones, kurių metinė apyvarta mažesnė nei 350 mln. Eur. Siekiant išplėsti šią apsaugą, direktyva bus taikoma ES ir trečiosiose valstybėse įsisteigusiems pirkėjams.

Direktyva numato visiškai uždrausti pavėluotus mokėjimus už gedžiuosius produktus, paskutinę minutę atšaukiamus užsakymus, vienašališkai arba atgaline data atliekamus tiekimo sutarčių pakeitimus, piktnaudžiavimą konfidencialia informacija ir keršijimą tiekėjui arba grasinimus keršyti.

Kitų rūšių praktika bus leidžiama tik jei ji aiškiai ir nedviprasmiškai iš anksto numatyta šalių sudarytoje sutartyje, tai yra: pirkėjas grąžina neparduotus maisto produktus tiekėjui, tiekėjas sumoka už pirkėjo parduodamų maisto produktų reklamą arba rinkodarą ir apmoka žemės ūkio ir maisto produktų sandėliavimo, demonstravimo ar įtraukimo į sąrašus išlaidas.

Valstybės narės turės paskirti vieną ar kelias valdžios institucijas, atsakingas už naujų taisyklių vykdymo užtikrinimą. Jei vienoje valstybėje yra kelios vykdymo užtikrinimo institucijos, valstybės narės turės parinkti vieną bendrą informacinį punktą. Tokios vykdymo užtikrinimo institucijos galės pradėti tyrimus savo iniciatyva arba skundo pagrindu ir skirti baudas.

Valstybės narės turės galimybę skatinti savanoriškai naudotis veiksmingais ir nepriklausomais alternatyviais ginčų sprendimo mechanizmais, pavyzdžiui, tarpininkavimu.

Valstybės narės turės per dvidešimt keturis mėnesius nuo direktyvos įsigaliojimo perkelti ją į nacionalinę teisę ir dar per šešis mėnesius pradėti taikyti jos nuostatas.

EP, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija