Basf m1 2024 06 14
Verslo informacija
Žengiama tvaraus ūkininkavimo keliu

Liudvigshafenas. Kompanija  BASF siūlo klientams pačius naujausius sprendimus ir kelia sau naujus ambicingus tikslus, padėsiančius kurti tvarų žemės ūkį.

Ūkininkavimas yra svarbiausias darbas Žemėje – šį BASF kompanijos šūkį įsidėmėjo daugelis žemdirbių. Per ateinantį dešimtmetį užsibrėžta 30 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį tonai derliaus užauginti, kasmet didinti tvarių sprendimų pardavimą, įdiegti skaitmenines technologijas daugiau nei 400 mln. ha žemės ūkio naudmenų plote, užtikrinti maksimaliai saugų augalų apsaugos produktų naudojimą ir aktyviai bendradarbiauti įgyvendinant strategiją „Nuo lauko iki stalo“.

Ūkininkavimas yra svarbiausias darbas Žemėje – šį BASF kompanijos šūkį įsidėmėjo daugelis žemdirbių. Pastaraisiais metais žemės ūkis transformuojasi, keičiasi, ir BASF nori likti svarbia žemdirbių partnere.

Žengdama koja kojon su pažangiausiais ūkiais ir atsižvelgdama į vis didėjančius visuomenės reikalavimus žemdirbiškai veiklai, įmonė iki 2030 m. įsipareigojo siekti svarbių tikslų, skatinančių tvarų žemės ūkį. Jau nuveikti darbai ir ateities siekiai buvo pristatyti virtualioje spaudos konferencijoje, lapkričio 19 d. vykusioje Vokietijoje.

Per ateinantį dešimtmetį – ambicingų tikslų įgyvendinimas

Įmonės vadovai tiki, kad nauji siekiai patenkins svarbiausius visuomenės poreikius ir padės ūkininkams pasiekti aiškiai apčiuopiamų rezultatų kuriant tvarius ūkius. Pavyzdžiui, užsibrėžta iki 2030 m. maždaug 30 proc. sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį tonai derliaus užauginti ir kasmet 7 proc. didinti sprendimų, turinčių didelį poveikį tvarumui vertės grandinėje, pardavimus.

Taip pat BASF planuoja pasiekti, kad skaitmeninės technologijos būtų naudojamos daugiau kaip 400 mln. hektarų žemės ūkio naudmenų plote ir sujungti savo produktus su tinkamu valdymu, kad juos būtų galima saugiai naudoti. Šie įsipareigojimai pradėti vykdyti nuo pernai, o šiemet jie įgavo dar realesnį ir konkretesnį vaizdą.

„Ūkininkavimas yra pamatinis pasaulio gerovės aspektas. Per ateinančius dešimtmečius mūsų žemės ūkio maisto sistema bus sparčiau pertvarkyta, kad augančiai populiacijai būtų suteikta galimybė gauti pakankamai skanaus, sveiko ir nebrangaus maisto. Tuo pat metu turėsime sušvelninti žemdirbiškos veiklos poveikį mūsų planetai. Pertvarką lemia raginimas gauti gausesnį derlių ir užauginti jį visuomenei priimtinais, planetai nekenkiančiais, o ūkininkams padedančiais užsidirbti pragyvenimui būdais“, – sakė BASF Žemės ūkio sprendimų skyriaus prezidentas Vincentas Grosas (Vincent Gros).

„Svarbiausias darbas Žemėje dabar darosi dar svarbesnis – ūkininkavimas yra pasaulio gerovės pamatas. Žemės ūkis keičiasi žengdamas tvarumo keliu, ir mes tuose pokyčiuose aktyviai dalyvaujame. Iššūkiuose visada slypi ir naujos galimybės“, – pabrėžė BASF Žemės ūkio sprendimų skyriaus prezidentas Vincentas Grosas

Jis pridūrė, kad, pateikdama kompleksinius pasiūlymus, įmonė BASF padeda viso pasaulio ūkininkams atlikti svarbiausią darbą Žemėje ir kartu sukurti teigiamą poveikį žemės ūkio ir maisto sistemai.

„Teisingas balansas, geresnis derlius – šiais keturiais žodžiais galima trumpai apibūdinti mūsų veiklos esmę. Kuriame cheminius produktus tvariai ateičiai, o mūsų klientai vertina kompanijos veiklos aiškumą, skaidrumą ir patikimumą. Mes sakome tai, ką darome, ir darome tai, ką sakome“, – veiklos principus pabrėžė V. Grosas.

Esminis tikslas – tvaresnė maisto sistema

Komentuodamas, kaip globalūs BASF įsipareigojimai daro įtaką Europos žemės ūkio kraštovaizdžiui, BASF Žemės ūkio sprendimų skyriaus vyresnysis viceprezidentas Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Afrikoje Livio Tedeschis (Livio Tedeschi) teigė, kad sveikesnė ir tvaresnė maisto sistema yra kertinis Europos žaliojo kurso tikslas.

„Nors strategijų planas ir tikslai dar yra ankstyvos stadijos, judėjimo kryptis yra aiški: Europos ūkininkų prašoma toliau padėti didinti biologinę įvairovę ir sušvelninti klimato pokyčius, ypatingą dėmesį skiriant didesniam skaitmeninimui ir ekologiniam žemės ūkiui“, – kalbėjo L. Tedeschis.

„Norime sukurti teigiamą poveikį visuomenei labai svarbiai žemės ūkio ir maisto sistemai ir padėti formuoti tvarią ūkininkavimo ateitį“, – sakė BASF Žemės ūkio sprendimų skyriaus vyresnysis viceprezidentas Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Afrikoje Livio Tedeschis

Kompanija BASF, turėdama daugiau negu 100 metų patirtį ir bendradarbiaudama su žemdirbiais, nuolat generuoja naujoves ir drąsiai priima iššūkį sukurti tvaresnę žemės ūkio maisto sistemą. Įmonės tvarumo įsipareigojimai yra svarbus žingsnis link šio bendro tikslo.

L. Tedeschis teigia, kad nors vis dar matoma, kad reikia daugiau dialogo dėl pagrindinių „Nuo lauko iki stalo“ strategijos elementų, įmonė čia įžvelgia ir didžiules galimybes teigiamiems pokyčiams įgyvendinti.

„Maisto gamybos ateities formavimas Europoje yra sudėtinga pertvarka, reikalaujanti naujovių diegimo ir bendradarbiavimo. Raginame visas suinteresuotąsias šalis dirbti kartu, kad būtų rastas balansas tarp ūkininkų, žemės ūkio ir ateities kartų“, – pabrėžė L. Tedeschis.

Tvarūs sprendimai ūkininkavimo pažangai

BASF padeda ūkininkams, siekiantiems padidinti derlių su inovatyviomis technologijomis, efektyvinti ūkio valdymą ir sumažinti poveikį aplinkai. Tuo pat metu įmonė ieško būdų – produktų ir sprendimų – padėsiančių trečdaliu sumažinti išmetamo CO2 kiekį vienai tonai derliaus užauginti.

Tarkime, vienas iš tokių būdų yra pasiūlyti rinkai daug derlingų, klimato pokyčiams ir stresui atsparių augalų veislių, kurios gali sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti ūkio pelningumą įvairialypėje ūkininkavimo aplinkoje. Konkrečiu pavyzdžiu galėtų būti hibridinės kviečių veislės, kurios turi potencialo išauginti žymiai didesnį derlių ir subrandinti kur kas geresnės kokybės grūdus.

BASF tikslas – kasmet didinti tvarių sprendimų, kuriuos siūlo ūkininkams, skaičių, todėl įmonė nuolat investuoja į savo stiprią mokslinių tyrimų ir plėtros sritį, kuri sistemingai plėtojama pasitelkus tvarumo kriterijus.

BASF tyrimų ir plėtros srityje yra sprendimų, kurie palaiko efektyvų išteklių naudojimą ir mažina aplinkai daromą poveikį. Pavyzdžiui, fungicidu Revysol® pagrįsti augalų apsaugos sprendimai leidžia padidinti kviečių derlių 4 proc. ir padeda ūkininkams išsaugoti natūralią aplinką, taupyti kurą ir purškimui naudojamą vandenį. Tikslingai taikomi „BioSolutions“ sprendimai, pavyzdžiui, RAK® feromonai, sutrikdo tam tikrų kandžių poravimąsi ir saugo augalus nuo šių žalingų kenkėjų per visą vegetacijos periodą.

Bendradarbiaujant su technikos gamintojais, tobulinamos tiksliojo purškimo technologijos. Naujos kartos purkštuvai automatiškai atskirs piktžoles nuo kultūrinių augalų ir purškiamasis tirpalas padengs tik piktžoles – tai bus dar vienas žingsnis link tausesnio ir aplinkai saugesnio ūkininkavimo.

BASF vertina visą savo produktų pasiūlą pagal aiškiai apibrėžtus ir trečiųjų šalių patvirtintus tvarumo kriterijus, taikant tvaraus sprendimo valdymo metodą. BASF Žemės ūkio sprendimų skyrius reikšmingai prisidės prie BASF grupės tikslo iki 2025 m. parduoti „Accelerator“ produktų už 22 mlrd. eurų, ir tai turės didelės įtakos tvarumo stiprinimui.

Skaitmenizacija padeda dirbti pelningiau

Skaitmeninimas gali padaryti žemės ūkį patrauklesnį ir tvaresnį. Todėl BASF skatina ūkininkus savo kasdieniame darbe drąsiau naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, skirtomis pelningai plėtoti verslą. Naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis, ūkininkai su mažiau resursų gali gaminti daugiau produkcijos, o ūkininkavimo procesai tampa efektyvesni – nuo lauko stebėjimo iki maisto tiekimo grandinės.

Skaitmeniniai BASF „Xarvio™“ ūkininkavimo sprendimai leidžia tiksliau naudoti pasėlių apsaugos produktus, kontroliuoti maisto medžiagas, automatiškai nustatyti buferines zonas ir stebėti biologinės įvairovės pokyčius. Skaitmeninės priemonės taip pat gali pasiekti daugybę ūkininkų, įskaitant ir silpnesnės ekonomikos šalis. Taip gilinamos žemę dirbančių žmonių žinios ir didinamas sąmoningumas, susijęs su tvarumu ūkyje.

Kaip jau minėta, BASF planuoja iki 2030 m. pasiekti, kad skaitmenines technologijas žemdirbiai naudotų daugiau kaip 400 mln. hektarų žemės ūkių naudmenų plote.

Protingas ir saugus valdymas

BASF itin rimtai žiūri į savo įsipareigojimus saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, siūlo tinkamą kiekvieno produkto priežiūrą, kad būtų užtikrintas saugus produktų naudojimas ūkyje ir laukuose. Saugus produktų naudojimas – tai asmeninės apsaugos priemonės, specializuoti mokymai, skaitmeniniai sprendimai ir naujos į ateitį orientuotos technologijos.

Pavyzdžiui, kartu su partneriais sukurta „Easyconnect“ uždarojo perdavimo sistema, kurią palaiko ir remia pagrindiniai žemės ūkio pramonės dalyviai. Pirmieji šios sistemos pristatymai rinkose numatomi 2021–2022 metais.

Cheminiai produktai pardavinėjami pakuotėse, iš kurių, labai lengvai ir išvengiant bet kokio kontakto su operatoriumi, supilami į purkštuvų talpas. Tai ne tik saugu, paprasta, bet ir pastebimai pagreitina darbų atlikimą. Įmonė pabrėžė, kad jos siekis yra dirbti taip, kad būtų eliminuoti bet kokie incidentai ir dirbama absoliučiai be jokių nelaimingų atsitikimų ir žalų – nei žmonėms, nei aplinkai.

Sparčiai augant gyventojų skaičiui, pasaulis vis labiau priklauso nuo kiekvienos šalies galimybių plėtoti ir išlaikyti tvarų žemės ūkį bei sveiką aplinką.

Bendradarbiaudamas su ūkininkais, žemės ūkio specialistais, kenkėjų kontrolės ekspertais ir kt., BASF Žemės ūkio sprendimų skyriusstengiasi padėti tai įgyvendinti, todėl daug investuoja į mokslinių tyrimų sritį ir siūlo plačią produktų gamą, apimančią sėklas, cheminę ir biologinę augalų apsaugą, dirvožemio kontrolę, augalų sveikatingumą, skaitmeninį ūkininkavimą. 2019 m. Žemės ūkio sprendimų skyrius pardavė produktų už 7,8 mlrd. eurų.

Daugiau negu prieš pusantro šimto metų (1865 m.) įkurta įmonė BASF ekonominę sėkmę sugeba derinti su aplinkosauga ir socialine atsakomybe. Kompanijoje dirba daugiau kaip 117 tūkst. darbuotojų, veikla plėtojama bemaž visose pasaulio šalyse. Didžiulės įmonės veikla suskirstyta į šešis segmentus: chemikalai, medžiagos, pramoniniai sprendimai, paviršiaus technologijos, mityba ir priežiūra bei žemės ūkio sprendimai. BASF pardavimai 2019 m. siekė 59 mlrd. eurų.

Parengta bendradarbiaujant su BASF

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos