Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Verslo informacija
Ką svarbu žinoti pluoštinių kanapių augintojams ir jų produktų tiekėjams

Matydama didėjantį susidomėjimą pluoštinių kanapių auginimu ir jų produktų tiekimu rinkai, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dar kartą primena pluoštinių kanapių auginimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų produktų tiekimo rinkai pagrindinius reikalavimus bei informuoja apie jų pasikeitimus.

Pernai, lapkričio 1 d., įsigaliojo Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pataisos (rasite čia), kurių vienas svarbiausių pasikeitimų yra tai, kad leista prekiauti ne tik šių augalų sėklomis ir pluoštu, bet ir kitais produktais, gautais iš visų jų dalių – lapų, žiedynų, stiebų.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė praėjusių metų gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 992 įgaliojo atitinkamas priežiūros institucijas pagal kompetenciją atlikti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir jose esančio tetrahidrokanabinolio (THC – natūrali psichiką veikianti medžiaga, randama antžeminėse pluoštinių kanapių dalyse) kiekio priežiūros funkcijas (priežiūros institucijas rasite čia).

Augalininkystės tarnybai patikėta pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų (žaliavinių pluoštinių kanapių dalių: lapų, žiedynų, stiebų) bei pluoštinių kanapių sėklos tiekimo rinkai kontrolė.

Reikalavimai augintojams

Pluoštines kanapes leidžiama auginti atvirame grunte, tačiau nauja yra tai, kad mokslinių tyrimų institutams, mokslo ir studijų institucijoms (turinčioms Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nustatyta tvarka išduotą leidimą) nuo 2023-ųjų leista pluoštines kanapes auginti ir uždarame grunte mokslo eksperimentiniais ir selekcijos tikslais, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. 

Prieš pluoštinių kanapių sėją svarbu prisiminti, kad augintojai nustatyta tvarka Augalininkystės tarnybai turi teikti informaciją apie numatomą jų auginimą, nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki Augalininkystės tarnybos patikrinimo, deklaruoti šių augalų pasėlius, taip pat informuoti apie jų žydėjimą.

Pluoštinių kanapių augintojai privalo pateikti pranešimus Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui pagal gyvenamąją vietą per Augalininkystės tarnybos informacinę sistemą (VATIS) ar pasirinkti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje (Paslaugos → Prašymai) atitinkamą pranešimą ir pateikti jį el. paštu ar kt. būdais.

Kada ir kokius pranešimus būtina pateikti

 • Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dienos teikiamas pranešimas apie numatomas auginti pluoštines kanapes pagal Pluoštinių kanapių auginimo ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 1 priedą.
 • Jei yra galimybė, informuojama apie pluoštinių kanapių sėklų veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus ar etiketę (-es), sėklų įsigijimo dokumentus (skenuotas ar fotografuotas dokumentų kopijas). Pluoštinių kanapių augintojai turi nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki tol, kol jos nepatikrins Augalininkystės tarnyba.
 • Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios apie tai pateikiamas pranešimas (pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 2 priedas), pabrėžiant prašymą paimti mėginius tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiui nustatyti. Pluoštinių kanapių mėginio sudarymo akte Augalininkystės tarnybos specialistas nurodo pluoštinių kanapių pasėlio paskirtį, kurią deklaruoja augintojas. Šie augalai gali būti auginami sėklai, jų lapai, žiedynai, stiebai – žaliavai, taip pat – sėjai neskirtoms sėkloms ir moksliniams tyrimams.
 • Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių reikia informuoti (laisvos formos pranešimu) apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma tiekti pluoštinių kanapių produktus, taip pat teisinės registracijos dokumentus ir (ar) sutarčių, pagal kurias augintojas naudojasi sandėliais (kai jie nėra augintojo nuosavybė), kopijas.
 • Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių reikėtų informuoti (laisvos formos pranešimu) apie tai, jei pluoštinių kanapių šiaudeliai bus paliekami klojėti arba jie bus laikomi per žiemą nenuimti laukuose, nurodant jų klojėjimo lauko vietovės adresą.
 • Būtina pildyti įsigytų pluoštinių kanapių sėklų, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą (pagal pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 3 priede pateiktą formą). Jį saugoti 2 metus nuo jo užpildymo pabaigos.
 • Kasmet iki liepos 30 d. Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui reikėtų pateikti užpildytą pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 3 priede nurodyto žurnalo kopiją.

Prievolės pluoštinių kanapių produktų tiekėjams

Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai turi būti įrašyti į Augalininkystės tarnybos administruojamą pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą pagal pateiktą per (VATIS) prašymą, pildyti tvarkos aprašo 3 priede nurodytą registracijos žurnalą, pluoštinių kanapių produktus laikyti deklaruotuose sandėliuose.

Kontrolės metu Augalininkystės tarnybos pareigūnams būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc., ir lydimuosius dokumentus.

Auginantiems pluoštines kanapes sodininkystės tikslais

 • Reikia pluoštines kanapes auginti tik atvirame grunte, sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri atitinka Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo nuostatas. Būtina rinktis tik įteisintas veisles.
 • Sėti tik žemės ūkio ministro patvirtintus aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos privalomuosius kokybės reikalavimus atitinkančias pluoštinių kanapių sėklas ne didesniame kaip 0,1 ha žemės plote, o 0,01 ha plote sėti ne daugiau kaip iki 20 šių augalų vienetų (sėklos, skirtos sėjai, pakuotės etiketėje turi būti nurodyta augalo rūšis, veislė, sėklos kategorija, išauginimo šalis ir kt.).
 • Iki einamųjų metų birželio 15 d. Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (pagal gyvenamąją vietą) būtina pateikti pranešimą apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais (pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 5 priedas) ir pridėti sėklų pakuotės etiketes. Pranešimą galima pateikti per Augalininkystės tarnybos informacinę sistemą (VATIS) ar pasirinkti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje (Paslaugos → Prašymai) atitinkamą pranešimą ir pateikti jį el. paštu ar kt. būdais.
 • Ne vėliau kaip per 7 d. nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios reikėtų pateikti apie tai pranešimą (pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 2 priedas) pabrėžiant, kad pluoštinių kanapių plotas skirtas sodininkystei. Reikalavimas nurodyti žemės valdos numerį pildant pranešimą apie šių auglų žydėjimo pradžią netaikomas.
 • Būtina pildyti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą (pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 3 priedas), bet be teisės tiekti šiuos produktus rinkai.
 • Iki balandžio 1 d. Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui reikėtų pateikti informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą (ši informacija rengiama atsižvelgiant į pildyto Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalo pluoštinių kanapių kontrolės tvarkos aprašo 3 priedas).
 • Ne trumpiau nei 3 metus saugoti pluoštinių kanapių sėklų įsigijimo dokumentus.

Nuobaudos už įsipareigojimų nevykdymą

Augalininkystės tarnyba, atlikdama pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir nustačiusi, kad pluoštinių kanapių augintojai ar jų produktų tiekėjai nesilaiko auginimo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įsipareigojimų nesilaikymą.

Nustačius, kad pluoštinių kanapių pasėliai apsėti nesertifikuota sėkla, nurodoma data, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, užarti). 

Įsigaliojusių teisės aktų naujos redakcijos

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklės nuo 2022-03-18 (rasite čia).

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas nuo 2021-11-01 (rasite čia).

Pluoštinių kanapių auginimo ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas (pluoštinių kanapių kontrolės tvarka) nuo 2022-03-10 (rasite čia).

Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius taisyklės nuo 2022-03-10 (rasite čia).

Sekite mūsų naujienas tinklapyje ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/vatzumlt/

Šaltinis: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Užsakymo Nr. 10843
  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos