Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Verslo informacija
Baigiamas vertinti didžiausias NMA istorijoje pateiktų paraiškų kiekis

Nacionalinei mokėjimo agentūrai 2020 m. buvo pateiktas rekordinis paraiškų skaičius - 386 606 paraiškos paramai gauti. Ūkininkus, kaimo verslininkus ir kitus paramos gavėjus pasiekė beveik 1 mlrd. (963 377 284) Eur paramos.

Tai antra didžiausia NMA istorijoje per metus išmokėta paramos suma. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimas tęsiasi, tačiau jau dabar patvirtinta 87 proc. programai įgyvendinti skirtų paramos lėšų.

Praėjusiais metais mūsų šalį suspaudus COVID-19 gniaužtams, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ieškojo būdų, kaip toliau sklandžiai administruoti paraiškas, kad Europos Sąjungos ir valstybės skirtos paramos lėšos laiku pasiektų paramos gavėjus. NMA turėjo ne tik prisitaikyti prie naujų darbo organizavimo iššūkių, bet ir prioriteto tvarka per ypač trumpus terminus įvertinti paraiškas pagal 13 papildomų tikslinių priemonių, skirtų COVID-19 pasekmėms šalinti.

Šioms priemonėms papildomos valstybės biudžeto lėšos buvo skirtos su sąlyga jas panaudoti iki metų pabaigos. Tad 2020 m. darbo krūvis NMA specialistams padidėjo net 1,5 karto – gautų dokumentų skaičius vien pagal investicines KPP programos bei nacionalinės paramos priemones išaugo nuo 165 tūkst. 2019 m. iki 241 tūkst. 2020 m. 

Vis dėlto, atsiradus naujiems, pandemijos sukeltiems, iššūkiams, paraiškų administravimas nesustojo – paraiškos toliau buvo priimamos pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką, nesustojo mokėjimo prašymų, kitų dokumentų vertinimas, paramos lėšų mokėjimas. 

COVID-19 padariniams mažinti – papildomos paramos lėšos pagal KPP priemones 

2020 m. NMA pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) investicines priemones išmokėjo 180 mln. Eur paramos, kai 2019 m. paramos gavėjus pasiekė  125 mln. Eur.  

Pagal pirminei žemės ūkio gamybai ir perdirbimui skirtas paramos priemones buvo įvertintos 4 409 paraiškos, iš kurių 881 paraiška – parama „COVID-19 pasekmėms švelninti, skirta pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimo bei paramos smulkiesiems ūkiams priemones. 

Pagal paramos priemones, skirtas verslumui  skatinti kaimo vietovėse, 2020 m. buvo įvertintos 2 799 paraiškos, iš kurių 976 paraiškos buvo pateiktos COVID-19 pasekmėms švelninti. 

Paraiškos, pateiktos pagal priemones, skirtas COVID-19 pasekmėms švelninti (finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto), buvo vertinamos prioriteto tvarka, jas buvo privalu įvertinti iki 2020 m. pabaigos. Tad dalies paramos paraiškų, finansuojamų iš KPP programos lėšų, vertinimas persikėlė į šiuos metus. Tokios nebaigtos įvertinti paraiškos sudaro tik 6,5 proc. (įskaitant 2020 m. gruodžio mėnesį pateiktas paraiškas), iš kurių didžioji dalis susijusi su verslo skatinimu kaime bei parama žemės ūkio produktams perdirbti.  

Šiuo metu visu pajėgumu vertinamos minėtos likusios paraiškos ir tikimasi didžiąją dalį jų baigti įvertinti jau iki kovo mėnesio pabaigos.

10 papildomų tikslinių, su COVID-19 susijusių, nacionalinės paramos priemonių

Siekiant sumažinti pandemijos padarinius buvo papildomai įgyvendinta 10 tikslinių nacionalinės paramos priemonių paukštininkystės, pienininkystės, galvijininkystės ir kailinių žvėrelių sektoriuose. Pagal tikslines nacionalinės paramos priemones buvo pateikta per 79 tūkst. paraiškų, išmokėta 57,8 mln. Eur paramos.  

Išmokėta didžiausia tiesioginių išmokų suma NMA istorijoje

Išmokų mokėjimo greitis yra vienas svarbiausių rodiklių, pagal kurį klientai vertina NMA veiklos efektyvumą. 

Kaip ir kasmet, spalio viduryje NMA pradėjo mokėti išmokų avansus, o nuo gruodžio mėnesio ir pagrindinę tiesioginių išmokų dalį. Dar nepasibaigus teisės aktuose nustatytam avansinių mokėjimų terminui, NMA pareiškėjams išmokėjo avansus už 2020 m. deklaruotus plotus.

Ūkininkų sąskaitos buvo papildytos didžiausia avansų suma per visą NMA mokėjimų istoriją. Be to, pirmą kartą per visą NMA gyvavimą buvo pradėtos mokėti avansinės išmokos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.  

Nuo gruodžio 1 d. buvo pradėta mokėti likusi tiesioginių išmokų dalis bei parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos plotines priemones. Iš viso iki metų pabaigos pareiškėjams išmokėta beveik 554,8 mln. Eur plotinių priemonių išmokų už 2020 metais deklaruotus plotus.

Palyginti su 2014 metais pareiškėjus iki metų pabaigos pasiekusia paramos suma, šiais metais per tą patį laikotarpį NMA ūkininkams išmokėjo 2 kartus didesnę sumą. Pažymėtina, kad efektyvesni  paramos procesai leidžia paramą išmokėti vis sparčiau.

Užsakymas Nr. 10426

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos