Basf m1 2024 06 14
Spaudos centras
Seimas nepritaria medžioklių dalyvių viešinimui

Vilnius. Seimas atmetė įstatymo projektą, kuris įpareigotų viešai skelbti medžioklių lapus. Iniciatoriai tikina, kad toks žingsnis padidintų skaidrumą, bet kritikai teigia, kad medžiotojai būtų nepagrįstai išskiriami iš kitų grupių.

Aplinkos apsaugos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė siūlė, kad medžiotojai ar medžioklės organizatoriai privalėtų per parą perduoti Aplinkos ministerijai medžioklės lapus, kuriuose būtų nurodyti medžioklės dalyviai, jų atvykimo ir išvykimo laikas bei sumedžioti gyvūnai. Ministerija šią informaciją būtų viešinusi. 

Seimas praėjusią savaitę įstatymo svarstyti nepriėmė – po pateikimo už jį balsavo 33 Seimo nariai, prieš buvo 20, susilaikė 47 parlamentarai.

Bioversija 2024 04 26 m7

„Kuomet nėra vieningos sistemos, atsiranda prielaidos abejoti medžioklių skaidrumu“, – teigė A. Gedvilienė. Pasak jos, Aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad kartais medžioklės lapai klastojami. Jos teigimu, atskaitomybės šiuo metu trūksta, o informacinės technologijos viešinant informaciją ją padidintų.

„Šiuo me­tu yra to­kia si­tu­a­ci­ja, ka­da me­džiok­lės re­gu­lia­vi­mas, me­džiok­lės reg­la­men­ta­vi­mas ar­ba at­si­skai­ty­mas už tai gy­ve­na lai­ko­tar­pį, ku­ris yra už­stri­gęs kaž­kur prieš 30 me­tų. Gy­ve­na­me moder­niai in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos lai­ko­tar­piu, to­dėl aš siū­lau ženg­ti pir­muo­sius žings­nius ir pra­dė­ti dis­ku­si­jas“, – sakė A. Gedvilienė.

Jai pritarė liberalas Simonas Gentvilas – jis atkreipė dėmesį, kad medžioklės la­pe žy­mi­mi valstybės iš­skir­ti­ne nuo­sa­vy­be lai­ko­mų gy­vū­nų su­me­džio­ji­mo duo­me­nys, ga­li­mi pa­žei­di­mai, todėl tai fiksuoti reikėtų internetu.

Oponavęs parlamentaras Petras Čimbaras teigė, kad medžiotojai išskiriami nepagrįstai. „Kaž­kaip mū­sų me­džio­to­jai ta­po raup­suo­tie­ji. Ko­dėl tik į vie­ną gru­pę jūs nu­si­tai­kė­te? Yra Sei­mo na­riai, žai­džia ir sta­lo te­ni­są, ir nar­do, ir žve­jo­ja, ir skrai­do, ir taip to­liau“, – teigė jis.

Seimo Teisės departamentas savo išvadose taip pat atkreipė dėmesį, kad politikų, pareigūnų, valstybės tarnautojų bendravimas su kitais asmenimis galimas ne tik medžioklėse, bet ir kitomis formomis – žvejų būrelių, sporto klubų ir panašiose veiklose.

Teisininkai siūlė projektui gauti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos išvadas.

„Valstietis“ Viktoras Rinkevičius pareiškė, kad medžioklės reikalų viešinimo svarstymas per koronaviruso krizę nėra pirmo būtinumo ir skubos.  

Šių metų sausį Valstybinei miškų urėdijos Krekenavos-Naujamiesčio profesionalios medžioklės plote buvo nušauta stumbrė, tačiau medžioklės dalyviai, išskyrus baudą gavusį Utenos rajono tarybos narį „valstietį“ Joną Slapšinską, paaiškėjo tik po daugiau nei mėnesio, kai jų sąrašą paskelbė BNS.

Medžioklės dalyvių, tarp kurių buvo įtakingi politikos ir verslo veikėjai, duomenis valstybės institucijos atsisakė pateikti, argumentuodamos duomenų apsauga. 

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika yra pažadėjęs, kad medžiojantieji profesionalios medžioklės plotuose nuo spalio, kai prasideda naujas sezonas, bus viešinami, jei to paprašys žurnalistai.

Aplinkos ministerija BNS nurodė, kad jau baigiamos rengti pataisos dėl elektroninių medžioklės lapų, jos į Seimą bus atneštos iki vasaros.

Valstybinė miškų urėdija šiuo metu valdo 21 profesionalios medžioklės plotą. Pernai buvo atsisakyta keturių, šiemet privatiems medžiotojų būreliams bus perleisti Punios šilo (Prienų rajonas), Paežerių (Kazlų Rūda) bei Balelių ir Taujėnų (Ukmergės rajonas) medžioklės plotai.

BNS inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos