Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Spaudos centras
Kas gali paliudyti nenugalimos jėgos aplinkybes
pixabay.com nuotr.

Vilnius. Ūkininkai, patiriantys sunkumų dėl sausros padarinių, gali kreiptis į teritorinius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas.

Nenugalimos jėgos sąlygos nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, teritoriniams Prekybos, pramonėms ir amatų rūmams išnagrinėjus asmens prašymą. Force majeure pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip įrodymas, kai viena iš sutarties šalių negali vykdyti savo įsipareigojimų ir tai pagrindžia dokumentais. Tuomet ji atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą“, – galiojančią tvarką pranešime spaudai primena dr. Almantas Danilevičius, Vilniaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius.

Įsipareigojimų nevykdanti šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokėti palūkanas) tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

Bioversija 2024 07 09 m7

„Pirmiausia ūkininkas, įmonė ar kitas komercinę veiklą vykdantis subjektas, susidūręs su nenumatytomis aplinkybėmis, turi informuoti kitą sandorio šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką sutarties vykdymui. Jei kita sandorio šalis tokio pranešimo per protingą laiką negauna, tai sutarties neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Antra, ką svarbu atlikti sunkumų dėl sausros patiriantiems ūkio subjektams, – rinkti kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą. Šiuo atveju tai būtų nustatyta tvarka fiksuoti stichinės sausros padarinius“, – pažymi Rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė.

Komercine veikla užsiimantiems asmenims taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kokios force majeure aplinkybės nustatomos pačioje sutartyje, ar yra nustatytas konkretus pranešimų apie aplinkybių atsiradimą terminas ir būdas.

Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka:

 1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos teritorijoje.
 2. Pažymos išduodamos asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine - ūkine veikla.
 3. Asmuo, norintys gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:
 • prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys;
 • sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;
 • kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;
 • dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;
 • dokumentą apie rūmams sumokėtą rinkliavą;
 • prireikus - kitus papildomus dokumentus.
 1. Rūmai turi išnagrinėti asmens prašymą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo, tačiau sieks tai padaryti kaip galima greičiau.
 2. Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti dokumentai įrodo aplinkybes ir sąlygas nuo atleidimo ir atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure).
 3. Asmens prašymu rūmai gali imtis veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.
 4. Jeigu asmenų pateikti dokumentai ar rūmų nustatyti faktai neįrodo šios tvarkos 5 punkte numatytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.
 5. Pažyma įforminama firminiame rūmų blanke. Joje nurodoma numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis ir pateikti dokumentai.
 6. Pažyma pasirašoma rūmų direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir patvirtinama antspaudu.
Šaltinis: manoūkis.lt inf.
Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos