Basf 2024 04 09 / 2024 04 19 A1 Basf 2024 04 09 / 2024 04 19 m1
Rinka
Sertifikuotą sėklą tirti gali ir įgaliotos laboratorijos

Vilnius. Sertifikuojamos sėklos kokybę nuo šiol tirs ne vien oficiali valstybės institucija – Valstybinė augalininkystės tarnyba.

Tokia teisė gali būti suteikta ir įmonių laboratorijoms, kurių veikla, turimi ištekliai bei įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka įgaliotajai laboratorijai keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad dabar sėklos gamintojai turi galimybę patys tirti sėklą, taip išvengdami eilių Augalininkystės tarnybos laboratorijoje.

„Tai puiki galimybė dirbti visiems kartu, operatyviau patenkinti sėklos augintojų poreikius“, – paaiškino VAT direktorius Sergejus Fedotovas.

Bioversija 2024 04 15 m7

Nuo šių metų rugpjūčio teisė tirti sertifikuojamos sėklos mėginius suteikta bendrovės „Agrolitpa“ laboratorijai. Įgaliotosios laboratorijos statuso siekia dar dvi sėklininkystės įmonės. Tikimasi, kad ateityje jų bus dar daugiau.

Vadovaujantis privalomaisiais rinkai tiekiamos sėklos kokybės reikalavimų aprašais, patvirtintais LR žemės ūkio ministro įsakymais, sėkla sertifikuojama tik tais atvejais, jei sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje.

Iki šiol sertifikuojamos sėklos kokybė buvo tiriama tik oficialioje laboratorijoje – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijoje, akredituotoje Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos bei turinčioje teisę išduoti ir ISTA (Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos) sertifikatus, o mėginių ėmimą bei pasėlių aprobavimą atliko ir įgaliotieji asmenys, kuriems Augalininkystės tarnyba yra suteikusi teises.

S. Fedotovo teigimu, sertifikuotos sėklos paruošimas – sudėtingas procesas: atliekama sėklos dokumentų patikra, sėklinio pasėlio aprobavimas. Iš aprobuotų sėklinių pasėlių gauto derliaus ir paruoštų sertifikuoti sėklos siuntų imami mėginiai, tiriama jų kokybė, išduodami Sėklos ar Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatai.

Pagal galiojančius Europos Sąjungos ir šalies teisės aktus, ūkio subjektams yra leidžiama dalyvauti sertifikavimo procese, jei jie turi atitinkamus pajėgumus – įgaliotus aprobuotojus, mėginių ėmėjus ar laboratorijas. Todėl tokie ūkio subjektai, kuriems suteiktos Augalininkystės tarnybos apibrėžtos teisės, gali aprobuoti pasėlių laukus, imti ir formuoti tiriamuosius mėginius iš siuntų arba atlikti sertifikavimui skirtų siuntų kokybės tyrimus.

Augalininkystės tarnyba primena, kad juridiniam asmeniui, užsiimančiam sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu ir tiekimu rinkai, priklausanti įgaliotoji laboratorija gali tirti tik sėklos siuntas, pagamintas šio juridinio asmens vardu, o tiekti paslaugų kitiems ūkio subjektams negali.

VAT, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Ko tikitės iš šiųmečio pasėlių deklaravimo?
  Visos apklausos