Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Rinka
Po konsolidacijos – ketvirčiu mažiau sklypų

Vilnius. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) ir valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (VŽF) iš dalies įvykdė 8 naujus žemės konsolidacijos projektus.

Vidutiniškai viename žemės konsolidacijos projekte dalyvavo 187 žemės savininkai, o vidutinis projekto teritorijos dydis siekė apie 1312 ha žemės. Pusė žemės konsolidacijos projektų įgyvendinta Telšių rajone (4), po vieną – Mažeikių, Joniškio, Panevėžio ir Klaipėdos rajonuose. Pertvarkius žemės sklypus ir įgyvendinus visus 8 projektus, žemės ūkio valdos sustambėjo, o žemės sklypų sumažėjo 25 proc.: prieš pertvarkymą buvo 3581 žemės sklypas, po pertvarkymo liko 2680 sklypų.

Šie projektai apima inicijavimą, sprendimo rengti projektą priėmimą, projekto parengiamųjų darbų eigą, žemės sklypų įsigijimo pirmumo teise įgyvendinimą, žemės vertinimo plano rengimą, projektavimą, projekto viešinimą, derinimą, tikrinimą ir tvirtinimą.

Bioversija 22 08 31

Konsolidacijos projektai finansuojami iš ES struktūrinių fondų. NŽT kartu su VŽF iš viso jau įvykdė 47 žemės konsolidacijos projektus, finansuotus iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų ir  2014–2020 metų programų. Anksčiau buvo parengti ir įvykdyti 39 žemės konsolidacijos projektai (2 – 2013 m., 14 – 2014 m., 23 – 2015 m.), apėmę 44 tūkst. hektarų plotą. Šiuose projektuose dalyvavo beveik 5 tūkst. žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių. Vidutiniškai viename žemės konsolidacijos projekte dalyvavo 115 žemės savininkų, o vidutinis projekto teritorijos dydis siekė apie 1200 ha žemės.

NŽT pažymi, kad žemės konsolidacijos projektų rengimas prisideda prie didėjančių žemės valdų ir patogesnio žemės naudojimo. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis, vidutinis valdos dydis kasmet didėja: 2013 m. sausio 1 d.  jis buvo 14,2 ha, 2014 m. – 14,3 ha, 2015 m. – 15,1 ha, 2016 m. – 16,7 ha, 2017 m. – 17,6 ha, 2018 m. sausio 1 d. – 18,1 ha.

Vykdant žemės konsolidacijos projektus svarbus dėmesys kreipiamas ir vietos keliams. Projektuojant bei tikslinant vietinės reikšmės vidaus kelių tinklą buvo atsižvelgta į patvirtintą rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo schemą. Vietinės reikšmės kelias buvo projektuojamas tada, kai keliu privažiuoti reikėjo ne mažiau kaip 5 žemės sklypų naudotojams. Vietose, kur nebuvo galimybės suprojektuoti vietinės reikšmės vidaus kelių, buvo projektuojami servitutai.

Žemės sklypai prieš konsolidaciją

Žemės sklypai po konsolidacijos

Preliminari žemės konsolidacijos projekto teritorija turi būti vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse ir apimti ne mažesnį kaip 100 hektarų plotą. Žemės konsolidacijos proceso metu taip pat gali būti siekiama pagerinti rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, suprojektuoti valstybinės žemės sklypus visuomenės reikmėms arba konkrečiam visuomenės poreikiui reikalingą teritoriją, kurioje esanti privati žemė iš žemės savininkų gali būti paimama visuomenės poreikiams teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės savininkų ir valdytojų prašymų pagrindu iš ES lėšų atliekami žemės konsolidacijos projekto metu pertvarkytų žemės sklypų tikslūs matavimai, apmokamos žemės sandorių ir notarinio tvirtinimo išlaidos, rengiami ir įgyvendinami techniniai projektai.

NŽT, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija