Basf m1 2024 06 14
Mokslas
Dirvožemio, mėšlo, vandens, nuotekų tyrimai: viską atlieka viena laboratorija

Akademija (Kėdainių r.). Ūkis prasideda nuo dirvožemio. Tad ir ūkio derliaus planas turėtų prasidėti nuo jo – reikia išsiaiškinti, kiek ir kokių maisto medžiagų dirvožemyje yra, kiek reikės jų pridėti tręšiant, kad augalai būtų aprūpinti ir galėtų užauginti planuojamą derlių.

Apie dirvožemio, mėšlo, vandens tyrimus kalbamės su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) laboratorijos vedėja Lina ŠMAKOVIENE.

LŽŪKT laboratorija atlieka ne tik dirvožemio agrocheminius tyrimus, bet ir kitus?

Bioversija 2024 04 26 m7

Laboratorijoje atliekami dirvožemio, mėšlo, srutų, dumblo, nuotekų, šiltnamių grunto, laistymo ir geriamojo vandens tyrimai.

Kodėl svarbu tirti dirvožemį?

Kiekvienam ūkininkui svarbu žinoti, ar jo dirvožemyje daug maisto medžiagų, ar mažai, ar yra jame gyvybės. Kai trąšos labai brangios, galima nemažai jų sutaupyti pirmiausiai ištyrus dirvožemį ir sudarius tręšimo planą.

LŽŪKT, bendradarbiaudama su viena pažangiausių laboratorijų „Eurofins Agro“, parengė skirtingus dirvožemio tyrimų paketus, kurie leidžia ūkininkams: planuoti tręšimą mineralinėmis ir organinėmis trąšomis bei kalkinimą kintama norma; atlikti mineralinio azoto stebėseną ir efektyvinti tręšimą azoto trąšomis.

Didžiausias tyrimų paketas yra skirtas įvertinti dirvožemio sveikatingumą, jis ypač naudingas planuojant ilgalaikę ūkio ateitį.

Kokias konkrečiai dirvožemio analizes atliekate?

Galime ištirti dirvožemio pH, granuliometrinę sudėtį, humuso ir organinių medžiagų (DOM), organinės anglies (DOA) kiekį, suminį bei mineralinį azotą (N), judriojo fosforo (P2O5) ir judriojo kalio (K2O) kiekius, suminius fosforo, kalio kiekius. Taip pat nustatome dirvožemio drėgmę, elektrinį laidumą (SEL). Jeigu reikia, galima nustatyti judriojo aliuminio (Al), chloridų (Cl), karbonatų ir tirpių vandenyje kalcio (Ca), magnio (Mg), sieros (S), geležies (Fe), kiekius.

Paprastai ūkininkai renkasi dirvožemio tyrimų paketus. Pagrindinį paketą sudaro dirvožemio pH, judriųjų fosforo ir kalio, dirvožemio organinės anglies, humuso rodikliai. Jeigu pasirenkamas ir kalkinimas, be minėtų rodiklių, dar nustatoma katijonų mainų geba (CEC).

Pasirinkus dirvožemio sveikatingumo tyrimų paketą, be visų išvardintų rodiklių, dar nustatomi: suminis N, P, K, taip pat mikrobiologinis dirvožemio aktyvumas, C/N santykis, dirvožemio organinės medžiagos.

Į Azoto stebėsenos tyrimų paketą įeina pH, judriųjų fosforo ir kalio, mineralinio azoto, organinės medžiagos kiekio tyrimai, granuliometrinė sudėtis (pirmaisiais metais). Vėlesniais metais tiriami visi minėti rodikliai, išskyrus dirvožemio granuliometrinę sudėtį, kadangi ji iš esmės nesikeičia.

Laboratorijoje tiriamas ir mėšlas, srutos. Kodėl reikėtų žinoti jų sudėtį?

Srutos ir mėšlas padeda pagausinti dirvožemiuose organinių medžiagų, humuso kiekį, tačiau tai nėra nekaltos trąšos. Netinkamai jas naudojant, galima užteršti gruntą, paviršinius ir net požeminius vandenis.

Dėl to Aplinkos ministerija yra nustačiusi tręšimo mėšlu ir srutomis terminus, reglamentuojamas į dirvą patenkantis azoto kiekis.

Be to, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir telkinių pakrantės apsaugos juostoje draudžiama tręšiant per metus į 1 ha dirvos įterpti daugiau kaip 80 kg azoto ir 15 kg fosforo.

Per kalendorinius metus tręšiant 30 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų, privaloma turėti nustatytus reikalavimus atitinkantį tręšimo planą ir jį vykdyti.

Dėl to naudojant savo laukuose organines trąšas (mėšlą, srutas) arba jas perkant, parduodant, yra svarbu žinoti jų sudėtį. Laboratorijoje ištiriame organinių trąšų pH, NPK kiekius. 

Į gamtą išleidžiamų nuotekų cheminė sudėtis taip pat turi būti nuolatos tikrinama.   

Taip, Aplinkos ministerija „Nuotekų tvarkymo reglamente“ nustato pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. Į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos turi atitikti nurodytas sąlygas.Esant ekstremalioms situacijoms, nuotekas reikia ištirti operatyviai.

Nuotekų sudėties rodiklius, tokius, kaip pH, azotą, fosforą, skendinčias medžiagas, BDS ir kt.   galima nustatyti LŽŪKT laboratorijoje.

Kuo ūkininkams gali pagelbėti laboratorijos atliekami vandens tyrimai?

Laboratorijoje vandenį galime ištirti visiems užsakovams, nesvarbu, ar tai būtų privatūs gyventojai, ar ūkininkai, norintys išsiaiškinti, ar jų turimas vanduo tinkamas vartoti patiems, gyvuliams, tinkamas laistyti.

Gauti vandens kokybės tyrimai leidžia įvertinti, kaip jį pagerinti, gal reikės įsirengti minkštinimo, nugeležinimo ar kitokius vandens kokybę gerinančius filtrus.  

Gal galite pateikti kokių įdomesnių pavyzdžių apie gautus tyrimų rezultatus, kurie nustebino jus ar pačius ūkininkus, padėjo priimti tinkamesnius technologinius sprendimus.

Taip, kartais pasitaiko, kad tyrimai nustebina klientus, ne visada teorija atitinka praktiką. Taigi, tyrimų rezultatai parodo realią situaciją tam tikrame plote imant jungtinius ėminius. Vis dėto problematinius laukus reikėtų tirti atskirai.  

Ar didelis darbų krūvis? Kada geriausia kreiptis dėl dirvožemio tyrimų užsakymų?

Aišku, didžiausias darbo krūvis būna ankstyvą pavasarį prieš tręšimo darbus, sėją ir po derliaus nuėmimo. Tačiau laboratorija veikia ištisus metus ir keiptis dėl paslaugų galima visada. Tiesa, verta žinoti, kad dirvožemių mėginių paėmimas ūkiuose įprastai planuojamas iš anksto, sudarant tiriamų laukų planą, identifikuojant problemines vietas.

Ar ūkininkams reikia patiems paimti dirvožemio, kitus mėginius, ar tai padaro konsultantai? Juk svarbu, kad mėginys būtų paimtas tinkamai.

Pas LŽŪKT rajonų biurų augalininkystės konsultantus jau dabar galima rezervuoti vietą dėl dirvožemio paėmimo tyrimams. Konsultantai tikrai pagelbės, nesvarbu, kurioje šalies vietoje yra ūkis.

Mėginius gali paimti ir pats ūkininkas, prieš tai išsiaiškinę jų paėmimo metodiką.  

Per kiek laiko atliekami užsakyti tyrimai?

Priklauso nuo metų laiko. Kaip minėta, ankstyvą pavasarį prieš tręšimo darbus ir sėją, taip pat po derliaus nuėmimo, t. y., geriausiu dirvožemio mėginių paėmimo metu, laboratorijoje būna pats darbymetis. Tuo laiku dirvožemio tyrimų atsakymai pateikiami, priklausomai nuo turimo darbo krūvių, ir gali užtrukti nuo 5 dienų iki 2 savaičių.

Todėl ūkininkai, iš anksto užsisakę dirvožemio tyrimų paslaugas, greičiau gaus tyrimų rezultatus.

Kodėl verta rinktis būtent LŽŪKT laboratoriją?

Kaip jau minėta, bendradarbiaudami su „EurofinAgro“ laboratorija Olandijoje, galime pasiūlyti ūkininkams patrauklius, aktualius tyrimų paketus. Dirvožemio tyrimų paslaugas teikiame kompleksiškai – nuo dirvožemio mėginių paėmimo iki tręšimo planų parengimo ir rekomendacijų pateikimo.

Nors laboratorija aprūpinta viena moderniausių tyrimų įrangų, mūsų paslaugos išlieka vienos pigiausių. Dirbame jau kelerius metus. Per šį laiką esame atlikę daugiau kaip 44 tūkst. dirvožemio ėminių tyrimų. Patirtis, kokybė, operatyvumas – laboratorijos darbuotojai pasiryžę padėti čia ir dabar.

Ačiū už atsakymus!

Šaltinis: manoūkis.lt inf.
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
Visos apklausos