Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Gyvenimas toks...
ŽŪR projektas sukėlė abejonių

Kaunas. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) inicijuotas projektas „Auginu Lietuvai“ tapo netikėtu galvos skausmu savivaldybėms, kurios prie idėjos įgyvendinimo turėjo prisidėti savo lėšomis.

ŽŪR drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija įgyvendina projektą „Auginu Lietuvai!“, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti. Projekto idėja – padovanoti šiltnamius miestų ir rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, ar globos namams. Taip siekiama skatinti vaikų domėjimąsi žemės ūkiu, sveiku maistu ir mokyti savarankiškai auginti ir prižiūrėti daržoves.

Pasiūlė gražią idėją

Bioversija 22 08 31

Projekto dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir globos namai. Konkurso nugalėtojai atrenkami organizuojant fotonuotraukų konkursą, jų išaiškinimui pasitelkta ŽŪR „Facebook“ paskyra.

ŽŪR svetainėje skelbiama, kad vaikų darželių, globos namų fotokonkurso nugalėtojams (pagal daugiausiai simpatijų sulaukusių nuotraukų skaičių) bus padovanotas ir sumontuotas šiltnamis. Prie iniciatyvos prisidėjo dešimt savivaldybių, ūkininkai, verslo įmonės, ŽŪR narės.

Skelbta, kad Žemės ūkio rūmai konkursui skiria 2 000 eurų ir rūpinasi visais konkurso organizaciniais darbais: konkurso organizavimu, komunikavimu su rėmėjais, šiltnamių pirkimu, datos ir laiko planavimu, kur ir kada statyti šiltnamius, šiltnamio atidarymo šventės organizavimu, šiltnamių informacinių lentelių gamyba, iniciatyvos palaikančiųjų viešinimu, bendradarbiavimu su respublikine ir rajonine spauda ir kt.

Nustebino kaina

Tačiau kai savivaldybių administracijų darbuotojai pradėjo detaliau gilintis į projektą, paaiškėjo, kad jos pačios turės pirkti šiltnamius iš savų lėšų. Plungės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komitete užvirė aistros, kai paaiškėjo ši aplinkybė.

Kai Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis pa­siū­lė ap­tar­ti klau­si­mą dėl pri­si­dė­ji­mo per­kant du šilt­na­mius, kilo nepasitenkinimas. „Pirk­ti, ir vis­kas! Kaip at­ro­dys – ne­pirk­ti? Na, bet ko­dėl taip bran­giai? Čia juk pa­si­pi­ni­ga­vi­mas!“, – ši­taip sa­vo nuo­mo­nes dės­tė kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai, rašo „Plungės žinios“.

Anot G. Ri­mei­kio, projekte da­ly­va­vo trys Plungės lop­še­liai-dar­že­liai, du lai­mė­jo nuotraukų konkursą.

„Įdo­miau­sia tai, kad Sa­vi­val­dy­bės bu­vo pa­pra­šy­ta pri­si­dė­ti prie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo: skir­ti lė­šų šilt­na­mių įsi­gi­ji­mui, su­mon­ta­vi­mui, trans­por­ta­vi­mui, iš vi­so – 380 eu­rų už vie­ną. Gal­būt dėl to, kaip pa­ste­bė­jo G.Ri­mei­kis, to­kio­je ak­ci­jo­je da­ly­va­vo tik koks treč­da­lis ra­jo­nų“, – rašo „Plungės žinios“.

Plungės rajono savivaldybė svarstė, ar pirkti ŽŪR pasiūlytus šiltnamius 2 metrų pločio ir 3 metrų ilgio šiltnamius, kurie kainavo po 380 eurų, o už du būtų tektų sumokėti 760 eurų. Tarybos nariai dar svarstė, kad tokio dydžio šiltnamį galima nusipirkti už 190 eurų. Vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius kalbėjo, jog Sa­vi­val­dy­bė iš­ties ga­lė­tų ras­ti ir nu­pirk­ti pi­giau, bet suabejojo, kad ta­da pri­si­ka­bins įvai­rios tar­ny­bos.

G. Rimeikis „Mano ūkiui“ teigė, kad Savivaldybė iš anksto žinojo, kad pati turės pirkti šiltnamį. Jis nenorėjo detaliau komentuoti šio projekto eigos, šiltnamių kainos. „Aš tik vykdau įsakymus“, – sakė jis.

Šiltnamį pirko patys

Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Lina Grygelaitienė „Mano ūkiui“ sakė, kad jai labai patiko ŽŪR idėja ir ji pasiūlė administracijos direktoriui sudalyvauti šioje akcijoje.

„Tačiau, kai pamatėme, kad mažiukas šiltnamis kainuos 340 eurų, kilo abejonių dėl kainos. Paklausiau ŽŪR, ar galime pirkti patys iš kur norime.  Gavę teigiamą atsakymą už šią sumą, paskelbę viešąjį pirkimą, nusipirkome dvigubai didesnį, t. y., 12 kv. m,. ploto šiltnamį. Dabar džiaugiamės nupirkę vienam darželiui šį šiltnamį, kuriame vaikai mokosi daržininkauti“, – sakė L. Grygelaitienė.

ŽŪR atstovė Sonata Kiselienė aiškino, kad šiltnamio kaina yra iki 200 eurų. „Tačiau nereikia pamiršti, kad kainuoja šiltnamio transportavimas iki darželio/vaikų globos namų ir jo surinkimas. Tai sudaro dar papildomai kaštų, priklausomai nuo atstumo, nuo 120 iki 220 eurų už vieną šiltnamį“, – teigė S. Kiselienė.

ŽŪR nepaaiškino, kiek šiltnamių ketinama nupirkti už konkursui skirtas lėšas.

Kalbintų savivaldybių atstovai sakė, kad kitą kartą atsargiai vertins ŽŪR projektus ir atidžiau susipažins su jų sąlygomis.

MŪ inf. ŽŪR "Facebook" profilio nuotrauka

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija