Basf 22 10 17 Egles sanatorija 2022 12 01
Gyvenimas toks...
Parama - konsultavimo paslaugų įsigijimui

Vilnius. Pradėtos rinkti paraiškos konsultavimo paslaugų įsigijimo paramai. Pretenduoti gali ūkininkai, miško valdytojai bei kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

NMA praneša, kad paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ bus renkamos iki gegužės 17 d.

Paramos suma yra paskirstyta pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis. Ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams 2019–2021 m. skirta 1 558 432 Eur, miško valdytojams – 181 349 Eur, kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 195 266 Eur.

Bioversija 22 08 31

Didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.

Ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams kompensuojamos 100 proc. ir 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, atsižvelgiant į temas, nurodytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Konsultavimo paslaugos miško valdytojams kompensuojamos 100 proc., o kaimo vietovėje veikiančioms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.

Pareiškėjai turi būti savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat svarbus yra valdos dydis – ūkininko ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur.

Teikiamoms paraiškoms taikomas ūkio ekonominis dydis, kuris buvo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) apskaičiuotas praėjusiais metais ir ŽŪIKVC duomenų bazėje paskelbtas einamųjų metų sausio 30 d. Žinotina, kad besikuriantiems ūkininkams ši tinkamumo sąlyga netaikoma.

Miško valdytojų turima miško valda turi būti ne mažesnė kaip 1,0 ha – vertinama pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali pretenduoti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, jei jų statusas atitinka apibrėžtąjį įstatyme ir veikia kaimo vietovėje.

Svarbus reikalavimas paramos gavėjams – konsultavimo paslaugomis būtina pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju. Taip pat pareiškėjas prisiima įsipareigojimą konsultavimo paslaugomis pagal konsultavimo paslaugų sritis gauti, pasirinkti tik vieną konsultavimo paslaugų teikėją.

Paraiškos NMA turi būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS).

NMA, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija