Mirė Algirdas Ražauskas
2008-02-04

Pakruojis, vasario 4 d. Sekmadienį staiga mirė Kovo 11-osios Akto signataras, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos viceprezidentas, Žvirblonių žemės ūkio bendrovės pirmininkas Algirdas Ražauskas.

A. Ražauskas gimė 1952 m. Tauragės rajone. Įgijęs agronomo išsilavinimą Lietuvos žemės ūkio akademijoje, dirbo agronomu Skaudvilės sodininkystės tarybiniame ūkyje, Pakruojo ir Tauragės rajonų kolūkiuose, Pakruojo rajono Žemės ūkio valdybos vyriausiuoju agronomu.

Daugiau kaip dvidešimt metų A. Ražauskas atidavė Žvirblonims. 1985 m. tapo Pakruojo rajono Žvirblonių tarybinio ūkio direktoriumi, o jį reorganizavus, išrinktas Žvirblonių kolūkio pirmininku. Nuo 1992 vadovavo Žvirblonių žemės ūkio bendrovei. Per tuo metus Žvirbloniai tapo viena gražiausiai tvarkomų gyvenviečių ne tik Pakruojo rajone, bet ir visoje Lietuvoje, o žemės ūkio bendrovė yra tarp stipriausių šalies pieno ūkių.

Linas Agro 20 09 01

Atgimimo pradžioje A. Ražauskas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Buvo Sąjūdžio Pakruojo iniciatyvinės grupės narys, Žemdirbių sąjūdžio Pakruojo skyriaus pirmininkas. 1990 metais išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą. Dirbo AT Agrarinėje komisijoje. 1992–1996 metais – Seimo, jo Agrarinio komiteto narys.

1992 m. įsteigus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją, ne vieną kadenciją buvo renkamas jos prezidentu ir viceprezidentu.

MŪ inf.

Velionis pašarvotas Pakruojo rajono Žvirblonių kultūros namų salėje. Laidotuvės trečiadienį, vasario 6 d. (karstas išnešamas 11 val.). Amžinojo poilsio A. Ražauskas atguls Rozalimo kaimo kapinėse.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikia riboti tiesiogines išmokas (nustatyti „lubas“)?
Orai