Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Gyvenimas toks...
Ar didmiesčių viešasis transportas geriausia vieta KPP reklamai?

Kaunas. Didmiesčio viešasis transportas – puiki vieta Kaimo plėtros programos priemonių reklamai, o miestiečiai – tikslinė paramos gavėjų auditorija. Toks įspūdis turėjo susidaryti važiuojantiems Kauno viešuoju transportu.

Kauno viešajame transporte įrengtose švieslentėse rugsėjo mėnesį sukosi įvairių Kaimo plėtros programos (KPP) priemonių reklama. Keleiviai buvo raginami teikti paraiškas pagal KPP priemones „Ūkio ir verslo plėtra“, „Parama kaimo bendruomenėms“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, „Natura 2000 išmokos ir su bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Miško veisimas“ ir kt.

Pamėginus sužinoti, kas ir kodėl nusprendė, kad miesto viešasis transportas tinkama vieta leisti KPP priemonių viešinimui skirtus pinigus, informacijos teko ieškoti už devynių užraktų.

Bioversija 2024 07 09 m7

Kaimo plėtros priemonių reklama Kauno miesto viešajame transporte. Kyla abejonių, ar viešinimui skirtos lėšos pasieks tikslinę auditoriją

Įmonės „Kauno autobusai“ viešajame transporte įrengtas švieslentes valdo ir reklamą jose transliuoja UAB „Media Traffic“.

Į portalo manoūkis.lt klausimus, ar miestiečiai yra tikslinė KPP paramos auditorija ir kas užsakė reklamą, „Media Traffic“ administracija puolė gintis: „Taip, tai tikslinė auditorija, nes ir mieste gyvenantys Lietuvos piliečiai turi teisę žinoti apie galimybes užsiimti veikla kaimo vietovėje, o taip pat gauti tai veiklai dalinį finansavimą. Ar užduodami tokius klausimus norite pasakyti, kad reikėtų riboti daliai Lietuvos piliečių teisę vykdyti veiklą už miesto ribų?“ – parašė administracija savo atsakyme.  

„Media Traffic“ neatskleidė, kas yra reklamos užsakovas.

Reklamą švieslentėse lydėjo Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos zumis.lt interneto adresas. Atskiras šios sistemos sritis iš dalies prižiūri Nacionalinė mokėjimo agentūra.

„NMA vaizdo siužetus transliuoja tik regioninėje televizijoje. NMA tokios reklamos nėra užsakiusi“, – paaiškino Vaiva Kovaliūnienė, NMA komunikacijos skyriaus vedėja.

O ką ministerija? „Tai nėra ministerijos užsakyta reklama“, – tikino ŽŪM Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Nijolė Gumbrienė.

Reklama už 20 tūkstančių eurų

Jeigu minėta reklama būtų finansuojama privačiomis lėšomis, tai viena, tačiau jei KPP viešinimui skirtais pinigais, tuomet tai viešas interesas, apimantis ir lėšų panaudojimo tikslingumo klausimą.

Vargais negalais pavyko išsiaiškinti, kad minėtą reklamą užsakė asociacija „Gamtos parkai“.

Asociacija pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projekto pavadinamas „Visuomenės informavimas apie KPP įgyvendinimą ekranuose ir virtualiuose turuose“.

„Paraiška buvo įvertinta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklėmis, skirtomis elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2021 sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-64 (suvestinės redakcija (2021-01-30 - 2021-07-01)).

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nėra apribojimo veiklą vykdyti miestuose. Taigi, paraiškoje numatytos išlaidos, vadovaujant paraiškos metu galiojusiomis taisyklėmis, yra tinkamos finansuoti“, – jau pakartotinai paaiškino ŽŪM atstovė N. Gumbrienė.

NMA informavo, kad pagal minimą paraišką asociacijai „Gamtos parkai“ skirta paramos suma – 20 tūkst. eurų. Tiesa, pinigai dar neišmokėti.

„Parama pagal šią paraišką galės būti išmokėta tuo atveju, jeigu Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus pateiktas mokėjimo prašymas ir jame nurodytos išlaidos bus pripažintos tinkamomis“, – nurodė NMA Komunikacijos skyriaus vedėja V. Kovaliūnienė.

Formaliai taisyklėms nenusižengta

Taigi, KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėms formaliai nenusižengta. Bet lieka abejonė, ar iš tiesų tikslinga paramos priemones reklamuoti didmiesčio viešajame transporte ir tai finansuoti KPP lėšomis?

O gal yra tyrimų, kurie pagrindžia tokį pasirinkimą ir išsklaido abejones? Su šiais klausimais kreipėmės į asociaciją „Gamtos parkai“, prašydami atsakyti raštu.

Telefonu paskambinęs asociacijos direktorius Andrius Tenkutis paminėjo, kad reklama buvo transliuojama ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose. Atsakymų į kitus pateiktus klausimus portalas nesulaukė.

Švieslenčių valdytoja „Media Traffic“ savo portale nurodo, kad LCD ekranai įrengti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos, Marijampolės ir Mažeikių viešajame transporte, o dienos auditorija siekia apie 0,5 mln. žmonių.

Pasak „Media Traffic“ portalo informacijos, 67 proc. viešuoju transportu važiuojančios auditorijos yra dirbantys žmonės, vidutinių ir aukštesnių pajamų vyrai ir moterys, 26 proc. sudaro studentai ir moksleiviai, 7 proc. senjorai...

Kur šioje auditorijoje slepiasi ūkininkai ar bent jau tie, kurie kaime turi miško ar žemės ir ūkininkauja?

Asociacija „Gamtos parkai“ (registruota Varėnos r., Giraitėje) savo interneto svetainėje nurodo, kad jos pagrindinė veikla – Lietuvos gamtos pažinimas: „Esame tam, kad populiarintume Lietuvos gamtos pažinimą ir padėtume Jums kurti turiningus įspūdžius mūsų šalies gamtoje.“ Už 20 tūkst. KPP lėšų galima populiarinti ir kitus dalykus.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos