Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Energetika
Paramai biometano dujoms gaminti skirta 15 mln. eurų

Vilnius. Šiais metais energijos vartojimo efektyvumo priemones įgyvendinusioms įmonėms pagal energijos audito ataskaitą iš Klimato kaitos programos numatyta skirti 2 mln. eurų, o investavusioms į biometano dujų gamybą arba biodujų valymo įrenginius įmonėms – 15 mln. eurų, praneša Aplinkos ministerija (AM).

Mažos, vidutinės arba didelės įmonės bei žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai gali gauti subsidijas naujai statomai biodujų jėgainei kartu su biodujų valymo įrenginiais, leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros / šilumos energijos poreikiams.

Biodujoms gaminti gali būti naudojamas mėšlas, šiaudai, maisto ir pašarų tiekimo grandinės atliekos, miškininkystės pramonės liekanos ir pan.

Bioversija 2024 04 26 m7

Taip pat subsidijuojami naujai statomi biodujų valymo įrenginiai prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantys išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų. Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.

Pasak AM informacijos, kuo mažesnė įmonė, gaunanti paramą biometano dujų gamybai ar biodujų valymo įrenginiams, tuo didesnę kompensaciją gaus. Mažoms įmonėms bus kompensuojama net 65 proc. išlaidų, vidutinėms – 55 proc., o didelėms – 45 proc. Žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai gaus maksimalias kompensacijas nepriklausomai nuo jų dydžio.

Be to, įmonės, įgyvendinusios energijos vartojimo efektyvumo priemones pagal energijos audito ataskaitas, jau gali teikti paraiškas kompensacijoms, kurios bus apskaičiuojamos pagal gerokai padidintus įkainius.

Fiksuotas įkainis už sutaupytą elektros energiją padidės nuo 9,7 iki 57,22 Eur/MWh, už sutaupytą šiluminę energiją – nuo 5,56 iki 21,47 Eur/MWh, už sutaupytas gamtines dujas – nuo 4,49 iki 17,77 Eur/MWh. Be to, supaprastinta paraiškų paramai už energijos vartojimo efektyvumo didinimą pateikimo tvarka: atsisakyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio ataskaitų.

Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas, gali teikti paraišką kompensacijai už nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigytą naują ir įdiegtą apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įrangą, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda taupiau naudoti energiją.

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. Eur. Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus. 

Liepos 19 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė du kvietimus gauti minėtą paramą. Paraiškos energijos vartojimo efektyvumo priemonėms finansuoti priimamos, kol pakaks subsidijoms skirtųjų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 31 d., o paramai biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti – iki spalio 18 d.

AM, MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos