Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Agropolitika
ŽŪM koridoriuose perkabinamos kabinetų lentelės

Vilnius. Žemės ūkio ministerija pertvarko savo administracinę struktūrą, mažindama departamentų ir savarankiškų skyrių skaičių. Ne visi darbuotojai liks dirbti atnaujintoje ministerijos administracijoje, tačiau bendras ministerijos darbuotojų skaičius, siekiantis beveik pusketvirto šimto, nesikeičia.

Ministro įsakymas dėl naujos struktūros įsigalios nuo liepos 9-osios. Palyginti su ankstesnės vadovybės sudaryta struktūra, naujojoje mažėja departamentų: vietoje 11 sudaromi 9. Į vieną sujungiami Išteklių ir kokybės politikos bei Žemės politikos departamentai, o naujojo darinio pavadinimas - Žemės ir išteklių politikos departamentas (pavaldus viceministrei L. Počikovskai). Naujajame departamente po sujungimo lieka 4 skyriai, o Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo bei Kokybės politikos skyriai perkeliami į Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentą (anksčiau vadinosi Žemės ir maisto ūkio departamentas).

Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentą sudarys 6 skyriai (vietoje Perdirbtų produktų, Mėsos ir pieno skyrių kuriamas vienas - Maisto produktų skyrius; Gyvulininkystės ir veterinarijos skyrius pertvarkomas į Gyvulininkystės, Tiesioginių išmokų skyrius - į Išmokų už plotus skyrių). Departamentas bus pavaldus naujam viceministrui, kuris užims iš pareigų pasitraukusio V. Kanopos pareigas.

Bioversija 2024 07 09 m7

Ekonomikos ir programų vertinimo bei Pasirengimo pirmininkauti ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentai sujungiami į vieną - Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentą. Iš šešių skyrių lieka penki, pertvarkant Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių į Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių (viešųjų ryšių funkcijas atliekantis skyrius anksčiau buvo savarankiškas). Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas, kaip ir Kaimo plėtros departamentas tampa pavaldūs viceministrui M. Kuklieriui. Jam pavaldus ir Žemės ūkio ministerijos „diplomatinis korpusas" - trylika atašė užsienio valstybėse (iš jų 8 Lietuvos atstovybėje Briuselyje, 2 - Italijoje, po 1 Rusijoje, JAV ir Vokietijoje).

Teisės departamente vietoje penkių skyrių lieka trys, tačiau įkuriamas naujas - Kooperacijos poskyris. Veiklos administravimo ir turto valdymo departamente kuriamas atskiras - Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyrius. Teisės, Veiklos administravimo ir turto valdymo, Finansų ir biudžeto departamentai yra pavaldūs ministerijos kanclerei D. Miniataitei.

Viceministrui R. Šatkauskui pavaldus Žuvininkystės departamentas.

Pasak ŽŪM Teisės departamento direktoriaus Andriaus Burlėgos, administracijos struktūra keičiama siekiant efektyvesnio funkcijų paskirstymo ir atlikimo. Bendras Žemės ūkio ministerijos darbuotojų skaičius yra nustatytas Vyriausybės (patvirtinta pareigybių 348, užimta - 337), tad jis nesikeis. „Absoliuti dauguma darbuotojų pereina dirbti į atnaujintą struktūrą, o tie, kuriems nebus pasiūlyta pareigų ar kurie pasiūlymų atsisako, sudarys 1-2 proc. visų darbuotojų", - paaiškino A. Burlėga.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos