Visą valstybinę žemęs valdys Nacionalinė žemės tarnyba
2010-06-18

Vilnius, birželio 18 d. Už valstybinės žemės valdymą visoje valstybės teritorijoje, nesvarbu ar tai būtų kaimo, ar miesto žemė, bus atsakinga Nacionalinė žemės tarnyba, kuri šias funkcijas vykdys per teritorinius padalinius visoje šalyje.

Taip apsisprendė Seimas, penktadienį pritaręs Prezidentės Dalios Grybauskaitės vetuotoms Žemės, Žemės reformos ir Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą įstatymų pataisoms.

Parlamentarai atsisakė savo anksčiau įstatymuose įtvirtintos pozicijos, kad panaikinus apskritis valstybinės žemės valdymas kaimo vietovėse išliktų valstybės rankose, o valstybinės žemės valdymas miestuose būtų atiduotas savivaldybėms.

Šalies vadovė laikosi tvirtos nuostatos, jog visa valstybinė žemė, miškai, vandens telkiniai yra visų Lietuvos žmonių nuosavybė ir turi tarnauti bendriems interesams.

Pasisakydama už valstybinės žemės išlaikymą valstybės rankose, Prezidentė vadovavosi Konstitucinio Teismo ne kartą pateiktais išaiškinimais, jog neleidžiamas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų valdomas ir naudojamas tenkinti atskirų grupių ar asmenų poreikius. Konstitucinis Teismas pabrėžia, jog visas valstybės turtas, taip pat ir žemė, turi tarnauti viešajam interesui, visos visuomenės poreikiams, tautos gerovei.

Prezidentės nuomone, Seimo siūlymas išskaidyti valstybinės žemės valdymą ne palengvintų, o apsunkintų ir pačių savivaldybių plėtros projektus, nes sprendimus dėl kaimo vietovių valstybinės žemės naudojimo priimtų viena valstybinė institucija - Nacionalinė žemės tarnyba, o dėl miestų teritorijose esančios valstybinės žemės - savivaldybės, kurių Lietuvoje šiuo metu yra šešiasdešimt.

Valstybės vadovės nuomone, tokia tvarka kelia abejonių dėl atitikimo Konstitucijai, kuri įpareigoja, jog valstybės turtas turi būti tvarkomas racionaliai, nešvaistomas.

Prezidentė taip pat pabrėžė, jog svarbiausias kriterijus valdant valstybės žemę - skaidrumas ir efektyvumas.

"Valstybė privalo ne atverti, o užkirsti kelią piktnaudžiavimams valstybine žeme, todėl negaliu pritarti įstatymui, kuriame užprogramuota dar viena galimybė neskaidriems sandoriams ir manipuliavimui valstybine žeme", - vetuodama įstatymų paketą pabrėžė Lietuvos Prezidentė.

Eltos inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokią inovaciją ketinate diegti savo ūkyje 2021 metais?
Orai