Basf 20 03 23 Basf 2023 03 20 m1
Agropolitika
Verslo kūrimui ir plėtrai kaime – 19,4 mln. eurų

Vilnius. Kaimo vietovėse veikiančių įmonių paramai ketinama išdalinti apie 19,4 mln. eurų, vienam pareiškėjui maksimali paramos suma – 200 tūkst. eurų.

Žemės ūkio ministerija praneša, kad paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ bus renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 28 d.

Priemonės tikslas– veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtra, taip pat darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo lengvinimas. Parama bus teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti ir skiriama jau veikiantiems ūkio subjektams.

Bioversija 23 01 16 + Agrokoncernas 23 02 06

Paraišką gali teikti privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus.

Žemės ūkio viceministro Dariaus Liutiko teigimu, siekiama sukurti kuo daugiau darbo vietų, kad tai ne tik paskatintų žmones likti kaime, bet ir mažintų emigraciją. „Juk kai žmonės yra tikri dėl savo pajamų, jie pasiruošę toje vietoje gyventi, kurti ir investuoti į savo ateitį. Šiam paraiškų priėmimui skirsime daugiau nei 19 mln. eurų, tai išties nemaža pinigų suma, tikiuosi, kad ši parama prisidės mažinant nedarbo lygį kaime“, – sako D. Liutikas.

Projektą projektas turės būti įgyvendintas per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje bei verslo plane išlaidos, taip pat - ir apmokėtos po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas.

Kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą, kuriame pagrindžiamas projekto reikalingumas, investicijų poreikis ir finansinė verslo plano dalis. Pateiktame verslo plane pareiškėjas turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir įgyvendinant projektą bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir proporcingai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 eurų.

Nurodoma, kad paraiškas priims Nacionalinės mokėjimų agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar reikėtų riboti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą?
Visos apklausos