Skundai dėl sumažintų išmokų - jau teismuose
2013-08-30

Vilnius. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija Vilniaus apygardos administraciniam teismui įteikė apie 26 tūkstančių puslapių apimties dokumentus, kuriuose Nacionalinė mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija ir Vyriausybė skundžiamos dėl daugiau kaip 9 tūkstančiams ūkių nepagrįstai sumažintų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų, priskaičiuotų už 2012 m. už pieną ir galvijus.

LŽŪBA, turinčios asociacijos narių - 92 žemės ūkio įmonių ir 43 ūkininkų - įgaliojimus, prašymu teisininkai suformulavo 135 skundus - atskirai kiekvieno ūkio. Liepos pabaigoje analogiško turinio skundas užregistruotas ir Europos Teisingumo Teisme.

Linas Agro 20 09 01

„Viso šio „vargo" nebūtų buvę, jei pernai per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos 2012 m. liepos 2 d. sprendimo priėmimo Lietuvos valstybinės institucijos būtų šį sprendimą apskundusios. Dabar, dėl 2013 m. išmokų, tą padaryti žada žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna", - pažymėjo LŽŪBA prezidentas Jeronimas Kraujelis.

Kaip nurodoma LŽŪBA pranešime spaudai, ankstesnės kadencijos žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius rugpjūčio 29 d. apie šį ministro V. Juknos sprendimą pasisakė taip: „žemės ūkio ministras siekia apraminti stambiuosius žemvaldžius". „Nors kovo 25-ąją K. Starkevičius teigė, kad „jeigu dabartinė Vyriausybė iš tiesų palaiko žemdirbius, o ne tik deklaruoja, išeitis viena - priimti politinį sprendimą ir PNTI mokėti pagal ankstesniais metais nusistovėjusią tvarką" (citatos iš pasisakymų svetainėje tsajunga.lt)", - primenama LŽŪBA pranešime.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikia riboti tiesiogines išmokas (nustatyti „lubas“)?
Orai