Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
Ryškėja paramos jauniesiems ūkininkams gairės
Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Vilnius. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui išlieka ir naujajame Strateginiame plane, tačiau permainų yra. Viena jų – į paramą galės pretenduoti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys.

Trečiadienį Lietuvos kaimo tinklo surengtų nuotolinių dirbtuvių metu pristatyti keleto priemonių taisyklių projektai. Apie planuojamas priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisykles kalbėjusi Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyr. specialistė Dalia Rutkauskaitė priminė, kad iš viso 2023–2027 m. jaunųjų ūkininkų įsikūrimui numatoma skirti 95 mln. eurų.

Nauja tai, kad dalis šių lėšų (20 mln. Eur) bus skiriama lengvatinėms paskoloms, likęs fondas – dotacijoms. Jau patvirtintame paraiškų rinkimo grafike numatyta paraiškas pagal šią priemonę rinkti gegužę ir birželį.

Bioversija 2024 04 26 m7

Dotacija galės siekti 60 tūkst. Eur, ji bus išmokama dviem dalimis (80 proc. – po sprendimo skirti paramą, likusi dalis – kitais metais po tinkamo verslo plano įgyvendinimo). Svarbu tai, kad jei verslo planas bus įgyvendintas netinkamai, likusi išmoka bus nemokama, o jau išmokėta dalis – susigrąžinama.

Lengvatinė paskola galės siekti 100 tūkst. Eur, ji bus išduodama iki 5 metų laikotarpiui, o metinė palūkanų norma bus nustatyta finansavimo sutartyje. Lengvatines paskolas teiks atrinktos finansų įstaigos, jos vertins, ar paskolą galima suteikti.

Vienu metu galima bus pretenduoti ir į dotaciją, ir į paskolą, tik tokiu atveju jų bendra suma negalės viršyti 100 tūkst. eurų. Jaunieji ūkininkai galės naudotis tik paskola arba tik dotacija.

Pirmą kartą galės pretenduoti ir juridiniai asmenys

Kaip ir anksčiau, į paramą pretenduojantis asmuo negalės būti vyresnis kaip 40 metų, jo vardu turi būti registruotas ūkininko ūkis ir žemės valda. Tai turi būti padaryta ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo. Fizinis asmuo turi turėti žinių ar patirties žemės ūkio srityje.

Į tokią paramą galės pretenduoti ir juridiniai asmenys. Jiems taip pat galioja aukščiau išvardyti reikalavimai, skirtumas tik toks, kad juridinio asmens dalyviai, vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai, negali būti vyresni kaip 40 metų, o žemės ūkio srities žinių reikalavimas taikomas tik 50 proc. dalyvių.

Žemės ūkio žinių reikalavimas sulaukė dalyvavusiųjų dirbtuvėse dėmesio ir klausimų, ar reikės ūkininkui pateikti tai įrodančius dokumentus, kaip tai bus taikoma juridiniams asmenims. Pasak D. Rutkauskaitės, fiziniams asmenims šie reikalavimai nebus tikrinami, nes laikoma, kad ūkį įsisteigęs asmuo juos atitinka.

Bent pusei juridinio asmens dalyvių reikia turėti žemės ūkio ar veterinarijos srities išsilavinimą (arba būti bent 3 kurso studentais), taip pat gali būti išklausę su žemės ūkio veikla susijusius mokymus arba turėti ne trumpesnę kaip 1 metų praktinę ūkininkavimo patirtį.

Į paramą gali pretenduoti tie ūkiai, kurių produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) teikimo metu yra ne didesnis kaip 70 tūkst. Eur, o pabaigus projektą VED planuojamas ne mažesnis kaip 12 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 70 tūkst. eurų.

D. Rutkauskaitė pabrėžė, kad naujuoju laikotarpiu nelieka draudimo iki paramos paraiškos pateikimo deklaruoti tiesiogines išmokas.

Maksimali paramos suma vienoda tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui

Verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo paraiškos patvirtinimo ir pabaigtas per 5 metus. Iki projekto kontrolės pabaigos reikės išlaikyti numatytas sukurti darbo vietos. Fiziniam asmeniui verslo plano pateikimas bus laikomas kaip sukurta viena darbo vieta.

Dirbtuvių dalyviai priminė, kad kitur darbo vietai sukurti taikomas reikalavimas iki projekto kontrolės pabaigos darbo vietai užtikrinti atitinkamą minimalų mėnesinį atlygį (MMA), jie teiravosi, ar tokia pat sąlyga bus taikoma ir šiuo atveju. ŽŪM atstovai teigė, kad jaunojo ūkininko atveju MMA taikoma nebus, nebent jis sukurs papildomų darbo vietų.

Vertinant paraiškas bus galima gauti nuo 5 iki 20 balų už įvykdytus ar planuojamus įvykdyti taisyklėse numatytus atrankos kriterijus (investicijos į skaitmeninimą, atsinaujinančios energijos šaltinius, inovacijas, perdirbimą ir t. t.).

Susitikime dalyvavęs ūkininkas Gedas Špakauskas svarstė, ar nenutiks taip, kad šioje priemonėje fizinius asmenis išstums juridiniai, nes pastariesiems, sujungus jėgas, bus gerokai lengviau susirinkti papildomų balų. Vis dėlto ŽŪM atstovai teigė, kad to neturėtų įvykti, nes tiek vienas fizinis asmuo, tiek keli susijungę į juridinį vienetą asmenys galės gauti vienodą sumą – 60 tūkst. eurų.

Susitikimo dalyviams klausimų kilo ir dėl bendrojo tinkamumo reikalavimo, pasak kurio, parama neteikiama, jei nustatoma, kad sąlygos jai gauti dirbtinai sukurtos.

Teirautasi, kaip tai bus traktuojama, nes dirbtinėmis sąlygomis galima laikyti ir ūkio kūrimą greta tėvų, pagal panaudą naudojama bendra žemės ūkio technika. ŽŪM atstovų teigimu, daugiau aiškumo turėtų įnešti šiuo metu koreguojama Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika.

Per dirbtuves aptartas ir Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių projektas bei naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika.

Autorius: Asta Laukaitienė
  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos