Kaimo rėmimo programos 2004 metų išlaidų sąmatoje - daugiau kaip 379 mln. litų
2004-02-11

Vilnius, vasario 11 d. Vyriausybės trečiadienį patvirtintoje Kaimo rėmimo programos 2004 metų išlaidų sąmatoje numatyta 379 mln. 344 tūkst. litų.

Valstybės pagalbos priemonėms finansuoti numatyta skirti 82 mln. 997 tūkst. litų. 2003 m. neapmokėtoms išlaidoms dengti bei tęstinėms priemonėms finansuoti - 15 mln. 678 tūkst. litų.

Administravimo ir kontrolės priemonėms finansuoti skirta 26 mln. 534 tūkst. litų, iš jų: 8 mln. 358 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšų administravimo ir kontrolės priemonėms, 16 mln. 876 tūkst. litų - rinkos informacinės sistemos kūrimui, eksporto skatinimui ir informacijos Europos Sąjungos klausimais sklaidos programoms, 1 mln. 300 tūkst. litų - gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimui.

Linas Agro 20 09 01

Lietuvoje nuo 2004 m. bus taikoma supaprastinta tiesioginių išmokų mokėjimo schema. Šiais metais tiesioginės išmokos bus mokamos iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo bei valstybės biudžeto iki 55 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydžio. 2004 m. bus išmokėta apie 50 procentų tiesioginių išmokų sumos, o likusi šių išmokų dalis bus išmokėta 2005 m. pradžioje, gavus lėšas iš Europos Sąjungos biudžeto.

Kaimo rėmimo programos 2004 m. sąmatoje numatyta žemdirbiams išmokėti 212 mln. 280 tūkst. litų tiesioginių išmokų. Žemės ūkio rinkos reguliavimo priemonėms įgyvendinti skirta 41 mln. 855 tūkst. litų.

Elta

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikia riboti tiesiogines išmokas (nustatyti „lubas“)?
Orai