Basf 2024 04 24 A1 Basf 2024 04 24 m1
Agropolitika
GAAB 8 standarto reikalavimai: ką reikia žinoti?
Asociatyvi manoūkis.lt nuotr.

Vilnius. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kokių GAAB standarto („Mažiausia ariamosios žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“) reikalavimų turi laikytis pareiškėjai ir ką reikia atkreipti dėmesio.

Reikalavimai:

  • išsaugoti saugomų kraštovaizdžio elementų sluoksnyje išskirtus ir pareiškėjų deklaruotus į pareiškėjų deklaruojamą ariamąją žemę patenkančius miškelius, tvenkinius ir kūdras;

Bioversija 2024 04 26 m7
  • plotuose, kurie patenka į „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbių teritorijų sluoksnį, draudžiama kirsti bei genėti medžius ir gyvatvores paukščių jauniklių perėjimo ir auginimo metu nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 dienos;

  • šiais metais pareiškėjai privalo skirti ne mažiau kaip 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės kraštovaizdžio elementams arba negamybinėms veikloms ir sistemoms („Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloms „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“) arba žaliajam pūdymui ir tarpiniams pasėliams / azotą kaupiantiems augalams (visi azotą kaupiantys augalai, nurodyti klasifikatoriaus II, III grupėse). Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie deklaruoja iki 10 ha ariamosios žemės, daugiau kaip 75 proc. deklaruotos ariamosios žemės yra pievos iki 5 metų, žaliasis pūdymas arba pupiniai augalai, taip pat kai daugiau kaip 75 proc. paramai tinkamo ploto yra daugiametės pievos arba pievos iki 5 metų;

  • įsėlis turi būti sėjamas į pagrindinius pasėlius balandžio 1–liepos 1 d., įsėjant žolinius augalus, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 iki spalio 1 dienos.* Atkreiptinas dėmesys, jog įsėlinių ir tarpinių žieminių pasėlių plotai, dalyvaujantys kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“, laikomi atitinkančiais GAAB 8 standartui keliamus reikalavimus;

  • posėlis sėjamas po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo ne vėliau kaip rugpjūčio 15 d., sėjant posėlinius augalus, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 iki spalio 10 dienos.* Posėlinių ir tarpinių žieminių pasėlių plotai, dalyvaujantys kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“, laikomi atitinkančiais GAAB 8 standartui keliamus reikalavimus. Svarbu. Tarpinių pasėlių (įsėlio ir posėlio) bei azotą kaupiančių augalų plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

* Įsėlį ir posėlį galima išlaikyti trumpiau, jei jie nepertraukiamai išlaikomi dirvoje bent 6 savaites, o pareiškėjas po derliaus nuėmimo ne vėliau kaip per 7 dienas el. paštu ar per „NMA agro“ programą informuoja NMA apie sėją, nurodydamas valdos kodą, kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerius, tikslią derliaus nuėmimo datą, nuo kurios skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Šaltinis: NMA
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kaip vertinate dabartinę ūkio finansinę padėtį?
Visos apklausos