Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Gyvenimas toks...
Ar tikrai 100 tūkst. ūkininkų palikta likimo valiai?

Vilnius. Žemės ūkio ministerija nustebinta viešų Vido Juodsnukio priekaištų, esą ateinančio sunkmečio akivaizdoje 100 tūkst. smulkiųjų ūkininkų palikta likimo valiai. Tai labai panašu į pramaną.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas V. Juodsnukis žiniasklaidoje pareiškė, kad valdžios požiūris į šeimos ūkį yra nusikalstamas, nes neparuoštos metodikos, kad kiekvienas ūkininkas gautų reikalingą paramą, kad reikia buhalterinę apskaitą tvarkyti, norint parodyti galimus nuostolius, nes tik tada išmokamos pašalpos ar parama. Pasak V. Juodsnukio, valstybė labai nesąžiningai elgiasi didelės dalies, t. y maždaug 100 tūkst. Lietuvos ūkininkų atžvilgiu.

Anot Žemės ūkio ministerijos, siekiant mažinti neigiamas koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltas pasekmes žemės ūkio ir maisto sektoriui, identifikuotos sritys, kurios patyrė ar vis dar patiria sunkumų. Sukurta daugiau kaip 40 įvairaus pobūdžio pagalbos mechanizmų labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiems pieno, paukštininkystės bei gyvulininkystės sektoriams.

Bioversija 2024 07 09 m7

Štai keliolika svarbiausių faktų.

Faktas 1. Karantino pradžia sutapo su pasėlių deklaravimu, o institucijos, tarp jų ir savivaldybės perėjo prie nuotolinio darbo, tad buvo svarbu užtikrinti, kad pasėliai būtų deklaruoti sklandžiai ir laiku išmokėta parama pareiškėjams. Buvo nukeltas deklaravimo terminas, sudarytos sąlygos paraiškas teikti nuotoliniu būdu, parengtos rekomendacijos seniūnijų ir savivaldybių darbuotojams, kaip aptarnauti pareiškėjus.

Faktas 2. Valstybės pagalba teikiama tiek smulkiesiems, tiek stambiesiems pieno gamintojams, galvijų, paukščių laikytojams, kurie patyrė nuostolių dėl COVID-19 sukeltos situacijos.

Faktas 3. Pagalbos teikimo taisyklėse yra sąlyga, kad per nustatytą laikotarpį pagalbos gavėjų pajamos būtų kritusios ne mažiau kaip 5 proc. Tai vertinama viso atskiro sektoriaus lygiu (apskaičiuojamas vidutinis šalies pieno gamintojų, galvijų, paukščių laikytojų nustatytas pajamų kritimo rodiklis), bet neskaičiuojamas kiekvieno ūkio pajamų sumažėjimas. Taigi pačiam ūkiui jokių skaičiavimų atlikti nereikia.

Faktas 4. Pagal pagalbos priemones paraiškos renkamos tam, kad pareiškėjas išreikštų pageidavimą, jog parama jam reikalinga ir pateiktų tik tuos duomenis, kurių nėra duomenų bazėse. Ūkininkai paraiškas teikia savivaldybėse (seniūnijose). Ūkinių gyvūnų registre parengtos elektroninių paraiškų laikinajai valstybės pagalbai gauti formos, kuriose dalis duomenų automatiškai įkelta iš duomenų bazių. Savivaldybės suveda reikiamus papildomus duomenis, atspausdina paraiškas ir pateikia gamintojui pasirašyti, o suvesti duomenys automatiškai pateikiami ŽŪIKVC. Tad paraiškų pildymas buvo labai supaprastintas.

Faktas 5. Laikinoji valstybės pagalba pieno gamintojams buvo mokama dviem etapais, neatsižvelgiant į ūkių dydį. Per pirmą etapą parama buvo teikiama tiems, kurie š. m. birželio 1 d. turėjo pieninių karvių ir iki birželio 1 d. buvo užregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai. Pagalbos dydis - 77,80 Eur už pieninę karvę. Liepos mėn. daugiau kaip 27 tūkst. pieno gamintojų išmokėta 18 mln. eurų.

Faktas 6. Per antrą etapą parama buvo mokama tiems pieno gamintojams, kurie š. m. rugsėjo 1 d. turėjo pieninių karvių ir iki š. m. rugsėjo 1 d. buvo užregistruotiŽemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai. Europos Komisijai pritarus, antram etapui skirta dar 19,2 mln. Eur, pagalbos dydis - 88 Eur už pieninę karvę. Iš viso pieno gamintojams per abu etapus išmokėta 36,13 mln. Eur beveik 28 tūkst. pieno gamintojų. Visus mokėjimus numatoma užbaigti gruodžio 31 d.

Faktas 7. Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams mokama trimis etapais. Už pirmąjį pagalbos teikimo etapą jau išmokėta 2,6 mln. eurų. Už antrąjį numatyta išmokėti apie 3,2 mln. eurų. Mokėjimai prasidės nuo lapkričio 23 d. Trečiojo pagalbos teikimo etapo paraiškos bus renkamos gruodžio 1-4 d. Teikdamas paraiškas už pirmuosius etapus, ūkininkas galėjo iš karto pažymėti, kad prašo pagalbos ir už tolesnius pagalbos teikimo etapus. Visi mokėjimai bus baigti iki gruodžio 31 d. Pagalbos dydis už parduotą rinkai galviją: 130 Eur už mėsinės veislės galviją, vyresnį nei 12 mėn. amžiaus, 100 Eur už pieninės veislės ar mišrūną galviją nuo 6 mėn. amžiaus, 100 Eur už mėsinės veislės atjunkytą veršelį nuo 6 iki 12 mėn. amžiaus.

Faktas 8. Kovo-birželio mėn. patirtiems nuostoliams kompensuoti parama buvo mokama paukštienos perdirbimo įmonėms, kurios išlaikė naminių paukščių supirkimo kainas, buvusias iki COVID-19 viruso protrūkio. Įmonėms, kurios išlaikė naminių paukščių supirkimo kainas ir liepos-rugsėjo mėn., tuo laikotarpiu joms taip pat skirta parama. 

Faktas 9. Laikinoji valstybės pagalba paukščių (broilerių, kalakutų) augintojams bus mokama spalio-lapkričio mėn. patirtiems nuostoliams kompensuoti, jeigu bendros Lietuvos paukščių (broilerių, kalakutų) augintojų pajamos 2020 m. spalio mėn. bus bent 5 proc. mažesnės, palyginti su 2017-2019 m. spalio mėn. pajamų vidurkiu. Pagal ŽŪIKVC duomenis, ši sąlyga bus tenkinama. Pagalba bus teikiama broilerių ir kalakutų augintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) nuo spalio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų – bus imami to laikotarpio paskutinio registravimo ŪGR duomenys. Pagalbos dydis – 0,5 Eur už broilerį ir 4 Eur už kalakutą.

Faktas 10. Visiems kiaulių augintojams skiriama pagalba iki 30 Eur už vieną, didesnę negu 90 kg, parduotą skerdimui, kiaulę.

Faktas 11. Gegužės mėn. Vyriausybės nutarimu KPP veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“ (kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte nuo 4 000 iki 7 999 Eur ) papildomai skirta 10 mln. Eur nacionalinių lėšų (likutis buvo 6 mln. Eur), o paraiškų priėmimas nedelsiant perkeltas iš rugpjūčio į birželį. Perskirsčius KPP lėšas, smulkiųjų ūkininkų rėmimui dar papildomai skirta 8 mln. Eur, todėl rugpjūčio–rugsėjo mėn. organizuotas antras paraiškų priėmimas, skirtas pieninės galvijininkystės sektoriui. Iš viso šiai veiklos sričiai šiemet skirta daugiau kaip 24 mln. eurų.

Faktas 12. Mažindama COVID-19 pasekmes, Vyriausybė gegužę skyrė papildomai 8 mln. Eur nacionalinių lėšų jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Iš viso KPP veiklos sričiai „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ skirta 19 mln. eurų.

Faktas 13. Pagal Laikinosios valstybės pagalbos daržovių augintojams teikimo taisykles, pagalba buvo teikiama už iš rinkos nuo š. m. kovo 25 d. iki liepos 15 d. išimtus ir nemokamai paskirstytus (labdarai, pašarams, kompostui) ar sunaikintus šviežiam vartojimui skirtus produktus. 49 paramos gavėjams išmokėta 1 mln. eurų.

Faktas 14. Parengtiteisės aktai, reglamentuojantys palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimą bei lengvatinių paskolų ir garantijų teikimą. Tai suteikė galimybę ir smulkiesiems ūkininkams lengviau gauti paskolas palankesnėmis sąlygomis.

„Tai tik dalis priemonių, kuriomis galėjo ir gali pasinaudoti smulkieji ūkininkai. Todėl sunku suprasti kai kuriuos teiginius, jog žemės ūkis ir ūkininkai nesulaukė pagalbos“, - rašoma Žemės ūkio ministerijos komentare.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos