Dimedium 22 05 01 Dimedium 22 05 01
BŽŪP
Supaprastinta BŽŪP: tikimasi, kad žemdirbiams bus lengviau

Vilnius. ES institucijose oficialiai susitarta dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimo. Vadinamojo „Omnibus" reglamento žemės ūkio dalies nuostatos, leisiančios supaprastinti paramos administravimą, įsigalios nuo sausio 1 dienos.

Omnibus reglamentas yra vienas iš 2014-2020 m. daugiametės finansinės programos vidurio peržiūros elementų, apimančių tiesioginių išmokų, kaimo plėtros, bendrosios žemės ūkio produktų rinkos organizavimo ir horizontaliojo reglamento tobulinimus.

Pagrindiniai Europos Komisijos pristatomi patobulinimai, susiję su rizikos valdymo priemonėmis, tenka kaimo plėtros sričiai. Valstybėms narėms suteikiama galimybė pajamų stabilizavimo priemonę taikyti konkrečiam atskiram sektoriui - šiuo atveju nukentėjusio ūkininko pajamų sumažėjimas turi 20 proc. viršyti paskutiniųjų trejų metų pajamų vidurkį. Jei pajamų stabilizavimo įrankis taikomas neišskiriant konkretaus sektoriaus, ūkininko pajamų sumažėjimas turi viršyti 30 proc.

Bioversija 22 02 02

Kitas svarbus pakeitimas susijęs su nuostatomis dėl savitarpio pagalbos fondų steigimo. Atsižvelgus į anksčiau Lietuvos teiktus pasiūlymus, panaikintas dabar galiojantis draudimas dėl viešojo sektoriaus indėlio pradiniam  savitarpio pagalbos fondo kapitalui formuoti.

Siekiant skatinti ūkininkus naudotis draudimu nuo nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų, augalų ligų atsiradusiems nuostoliams kompensuoti, nuo ateinančių metų draudimui taikoma gamybos sumažėjimo riba bus 20 proc., o ne 30 proc., kaip anksčiau.

Be to, visoms rizikos valdymo priemonėms (pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimui, savitarpio pagalbos fondams ir pajamų stabilizavimo priemonei) padidintas didžiausias paramos lygis - nuo 65 iki 70 proc.

Europos Komisija siekia skatinti aktyviau naudotis finansinėmis priemonėmis. Kad jos būtų pakankamai patrauklios ir suderintos su kitais ES struktūriniais bei investicijų fondais, tam tikrais atvejais numatyti supaprastinti reikalavimai. Tai ne tik leistų padidinti viso sektoriaus konkurencingumą, bet ir ypač pasitarnautų jauniesiems ūkininkams, kuriems labai sunku gauti banko paskolas.

Nauda ir teigiamas postūmis paprastesniam BŽŪP priemonių įgyvendinimui jaučiamas ir kituose Omnibus reglamentu pristatytuose tobulinimuose - tiesioginių išmokų, bendrosios žemės ūkio produktų rinkos organizavimo ir horizontaliojo reglamento.

Tiesioginės išmokos

Aktyvus ūkininkas.Sumažinta administracinė našta, susijusi su „aktyvaus ūkininko" reikalavimo taikymu, t. y. „aktyvių" ir „neaktyvių" ūkininkų atskyrimas tampa laisvai pasirenkamu.

Savanoriška susietoji parama.Valstybės narės galės kasmet peržiūrėti savo sprendimą dėl schemos taikymo.

Mokėjimų sumažinimas.Numatyta galimybė valstybėms narėms kasmet peržiūrėti savo sprendimus dėl tiesioginių išmokų sumažinimo taikymo. Finansinis laikotarpis jau įpusėjo, todėl toks taikymas įmanomas tik 2019 m.

Jaunųjų ūkininkų schema.Jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paraiškasper penkerius metus nuo ūkio įkūrimo, išmokos bus mokamos visus penkerius metus. Iki šiol didžiausias bendras paramos teikimo laikotarpis buvo 5 metai, ir jis galėjo būti trumpesnis, nes buvo mažinamas metų skaičiumi, praėjusiu nuo įsikūrimo.

Daugiametės pievos.Suteikta daugiau lankstumo įgyvendinant daugiamečių pievų ir ganyklų išlaikymo reikalavimą.

Žalinimas.Tokių rūšių augalais kaip miskantai (miscanthus) ir geltonžiedis legėstas (silphium perfoliotum) apsodinti plotai ir medingųjų augalų pūdymui palikta žemė taip pat bus laikomi ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis.

Produktų rinkos organizavimas

Parama vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms.Valstybėms narėms, kuriose šios organizacijos ypač neaktyvios, leista nacionalinėmis lėšomis papildomai jas paremti, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo jų parduodamos produkcijos vertės.

Konkurencijos taisyklių išimtys. Siekiant pagerinti ūkininkų padėtį žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, kai kurios gamintojų organizacijų išimtinės teisės (gamybos planavimas, gamybos sąnaudų optimizavimas, tiekimas rinkai ir derybos dėl sutarčių dėl žemės ūkio produktų tiekimo), kurios jau įtvirtintos alyvuogių aliejaus, jautienos ir lauko augalų sektoriuose, bus taikomos visiems sektoriams.

Pieno paketas. Neribotam laikui pratęstos bendrosios žemės ūkio produktų rinkos organizavimo reglamento nuostatos, kuriomis sustiprinamos sutarčių sąlygos pieno ir pieno produktų sektoriuje. (Anksčiau šių nuostatų galiojimo pabaiga reglamente buvo numatyta 2020 m. birželio 30 d.).

Horizontalusis reglamentas

Finansinė drausmė. Taikant finansinę drausmę žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui suformuoti, supaprastinta tiesioginių išmokų koregavimo koeficiento nustatymo procedūra.

Krizių rezervas. Nors nepadaryta jokių dabartinių taisyklių pakeitimų, Europos Komisija įsipareigojo rengdama kitą daugiametę finansinę programą peržiūrėti, kaip veikia rezervas, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir laiku imtis priemonių krizės rinkoje atveju.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Kokias tiksliosios žemdirbystės technologijas naudojate savo ūkyje?
Visos apklausos