Apsisprendimo valstybei ir vienybei diena
2016-02-15

Kas mums lietuviams, Vasario 16-oji? Pirmiausia, ji - apsisprendimo valstybei diena. Tai diena, kada kiekvienas mūsų nedvejodamas turime atsakyti: ar mylime Lietuvą savyje ar tik save Lietuvoje?

Į šį klausimą mūsų seneliai ir tėvai be iškilmingo patoso, vien savąja dvasios nuojauta atsakė vienareikšmiškai. Mylėdami Lietuvą savyje, tautos ir besikuriančios valstybės idealą laikydami savuoju idealu, (...) jie atkūrė Lietuvos valstybę. Priklausomybių metais per kančias ir praradimus jie išsaugojo tų idealų spindesį ir perdavė šia estafetę mums - kartai, kuri atsakinga už trečiojo tūkstantmečio Lietuvos valstybę.

Neabejoju, kad šią estafetę priimančių yra pakankamai daug. Tačiau privalu apsižvalgyti ir įvertinti tuos, kurie eidami Tautos keliu šešėlį meta prieš save. Kas jie?

Tai mūsų gentainiai, kurie Lietuvoje myli tik save. Jų gyvenimo credo - siekti iš valstybės sau kuo didžiausios naudos.

Ir dar. Ne paslaptis, kad visi esame sutikę tautiečių, „naujųjų lietuvių", kuriems nebesvarbus net pats buvimas tautoje ar valstybėje. Jie krypsta ten, kur pilnesnis šaukštas, skambesnis pinigas, kur veda spalvingesnė gyvenimo fiesta.

Šių tautiečių pasirenkamas kelias labai pragaištingas, nes jie skaldo tautą, ją veda susvetimėjimo link, gilina dvasinę krizę, platina nepasitikėjimo piktžoles. Valstybiškai galvojančių pareiga - stabdyti tokį pražūtingą procesą. Ir tai būtina daryti kiek galint greičiau ir veiksmingiau.

Antra. Vasario 16-oji - tai apsisprendimo vienybei diena.

Dar 1946 metais Vokietijoje išleistoje „Tremtinių Romuvoje" buvo užrašyti testamentiniai žodžiai: „Visais būdais kliudyti per didelį tautos skaidymąsi partijomis, švelninti tų partijų tarpusavio kovas ir nepaliaujamai šaukti jas prie susitarimo..."

Ir šiandien (...) galime drąsiai pakartoti, kad Lietuvai reikia ne „kairiųjų" ar „dešiniųjų", bet sveiko proto valdžios, kuri įgyvendintų ne vienos ar kitos partijos lyderių sumanymus, bet tautos lūkesčius. Šiandienos Lietuvai reikalinga valdžia, kuri:

atstovautų visiems,

ugdytų savarankiškus,

remtų neišgalinčius,

baustų kaltuosius,

atleistų suklaidintiems ar priverstiems nusižengti,

siektų to, ko siekia tauta,

darytų tai, kad būtų įgyvendinti ateities siekiai,

mokytųs iš savęs ir pasaulio,

dėtųs į galvą protingus patarimus,

spręstų nesidairydama į kaimynus.

... Lietuva į dabartį ėjo vingiuotu istorijos keliu. Tačiau šiandien ji jau apsisprendusi dėl tolesnės šio kelio krypties ir, ačiū Dievui, pati ta kryptimi veda. Kur linkti, kur sustoti, į kokią politinę ar ekonominę mugę važiuoti, ką pirkti, parduoti, kiek mokėti, iš ko dovanas imti, su kuo bendrauti ir ką į svečius kviesti - jau mūsų pačių reikalas.

Tad protingai pasinaudokime šia didžiąja privilegija!

Kai būsime nebe dvasios klajūnai, kai būsime vieningi, gerbsime save, kai išugdysime kultūrą savyje, kai Lietuvos valstybė mus apgins nuo niekadėjų, kai iš valdžios balno bus išblokšti savanaudžiai ir ištižėliai, tada galėsime ištarti: „Mes jau turime savo valstybę!"

Tik tokią Lietuvą gerbs pasaulis.

Tik tokiai Lietuvai be abejonės galėsime aukotis.

Tad kiekvienas artinkime rytojų.

Prof. Mečislovas TREINYS

„Tėviškės žinios", 1997 m.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Lietuvoje drastiškai mažėja gyvulių skaičius. Kaip tai vertinate?
Orai