MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/12
Augti padeda tobulėjantys klientai
  • Eulalija JONUŠKIENĖ
  • Mano ūkis

Žemdirbiams teikiamų paslaugų spektras turi būti platus, kad kiekvienas rastų tai, ko jam iš tiesų reikia. Kaip keičiasi ūkininkų poreikiai, kokios paslaugos jiems aktualiausios pastaruoju metu, kalbamės su Rimtautu PETRAIČIU, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoju, laikinai vykdančiu direktoriaus funkcijas.

Ūkininkai yra svarbiausi Jūsų klientai. Jų poreikių kaita iš dalies keičia Konsultavimo tarnybos paslaugų pasiūlą. Kokia sritis pastaraisiais metais pareikalavo daugiausia dėmesio?

Šiandienis ūkininkas – verslininkas, ieškantis būdų su mažiau padaryti daugiau, nuolat tobulėjantis, besidomintis žemės ūkio technologinėmis inovacijomis, taikantis jas savo veikloje. Tad nenuostabu, kad augant klientams turi augti ir organizacija, taip pat tobulėti, keisti teikiamų paslaugų spektrą.

Pastaraisiais metais ūkininkai itin daug dėmesio skiria dirvožemio būklei gerinti – periodiškai jį tiria, pagal tyrimų duomenis atsakingiau ir efektyviau tręšia. Šiame technologiniame procese dalyvaujame ir mes. Šiuo metu, kai trąšų kainos itin aukštos, efektyvus tręšimas – vienas iš būdų taupyti. Siekdami klientams suteikti inovatyviausias dirvožemio tyrimų paslaugas Lietuvos rinkoje, bendradarbiaujame su „Eurofins Agro“ – viena garsiausių laboratorijų pasaulyje, dalį dirvožemio tyrimų atliekame Konsultavimo tarnybos laboratorijoje naudodami pažangią metodiką – artimuosius infraraudonojo spektro spindulius (NIRS). Atliekame išsamesnius dirvožemio tyrimus ir jau dabar klientams pateikiame pH, humuso, judriojo kalio, dirvožemyje sukauptos organinės anglies kiekio rodiklius. Ateityje analizuosime, kokie dar duomenys naudingi ūkininkams iš gaunamos NIRS paketo tyrimų ataskaitos, pavyzdžiui, bendras organinių medžiagų kiekis dirvožemyje, granuliometrinė sudėtis, karbonatai, mikrobiologinis dirvožemio aktyvumas (gyvybė dirvožemyje) ir kt.

Vienos paslaugos praranda paklausą, o kitos populiarios metų metus. Kas tai lemia?

Mobili gyvulininkystės laboratorija – vienas labiausiai pasiteisinusių prieš kelerius metus padarytų sprendimų. Pieninių ir mėsinių gyvulininkystės ūkių savininkai džiaugiasi, kad jiems kompleksiškai teikiamos vertingos kompetentingų specialistų paslaugos: nuo gyvulių sveikatingumo ir ūkyje paruoštų pašarų tyrimų iki gyvulių šėrimo raciono sudarymo.

Daug metų didelio populiarumo sulaukia verslo planų, paraiškų pildymo paslauga investicinei paramai ūkių plėtrai gauti. Šias paslaugas renkasi žemdirbiai, kurie siekia ilgalaikio ūkių tvarumo, nes Konsultavimo tarnybos specialistai padeda ne tik parengti paraišką ar verslo planą, bet ir jį įgyvendinti, atsiskaityti kontroliuojančioms institucijoms, vykdyti ilgalaikę įsipareigojimų ir rodiklių stebėseną.

Pastaruoju metu keičiasi klientų požiūris į ūkio buhalterinę apskaitą, ji įgauna naują prasmę. Anksčiau šią paslaugą rinkosi tie, kuriems reikėjo apskaičiuoti mokesčius, tačiau šiuo metu atrandama kita pridėtinė vertė – remdamiesi apskaita žemdirbiai planuoja ūkių investicijas, analizuoja produkcijos savikainą, prog nozuoja finansinius srautus. Prie šio pokyčio prisitaikė ir Konsultavimo tarnyba, todėl su ūkio metiniu buhalteriniu balansu klientui pateikia ir jo ūkio finansinių rodiklių analizę. Paslauga automatizuojama, integruojama su kitomis informacinėmis sistemomis, diegiami dirbtinio intelekto moduliai.

Žvelgdami į ateitį manome, kad aktualesnės bus paslaugos, kurios leis suprasti ir įgyvendinti BŽŪP pokyčius, susijusius su klimato kaitos švelninimo reikalavimais, būsimais įsipareigojimais tiesioginėms išmokoms gauti, galimybe dalyvauti įvairiose paramos schemose.

Naujas ir tarp ūkininkų pasiteisinęs konsultavimo metodas – ūkininkų patirties dalijimosi grupės. Šį konsultantų ir ūkininkų bendradarbiavimo metodą atradome lankydamiesi Airijoje, ten jis taikomas jau beveik 50 metų. Džiugu, kad prigyja ir Lietuvoje, ypač mažuose, specializuotuose šeimos ūkiuose. Nedidelės (5–7 ūkininkų) grupelės kaskart renkasi skirtinguose ūkiuose, žemdirbiai gali semtis patirties vieni iš kitų, dalytis įžvalgomis, gerąja praktika, kilus klausimų pasikonsultuoti su tos grupės konsultantu. Grupelės mažos, todėl visi turi galimybę paklausti, pasisakyti, išsiaiškinti rūpimus klausimus. Net ir pasibaigus projektams, ūkininkai palaiko ryšius, bendrauja. Tai labai veiksminga ir praktiška, todėl tokį konsultavimo metodą taikysime ir ateityje.

Kiek žemdirbių konsultavote 2022 metais?

Apie 10 tūkst. klientų (ūkininkų ir ne vien). Šis rodiklis kelerius pastaruosius metus stabilus, net pandeminis laikotarpis didesnės įtakos jam neturėjo, nes ūkininkai gana greitai prisitaikė prie nuotolinių renginių, konsultacijų. Dabar juos netgi sunku prikalbinti atvykti į auditorijas, nes suprato, kad taip patogiau, nereikia laiko gaišti kelionei, pasiklausyti gali atlikdami kitus darbus. Žinoma, buvo tam tikrų niuansų. Pavyzdžiui, kai paskelbė, kad virusu gali užsikrėsti ir gyvuliai, juos laikantys ūkininkai nelabai norėjo konsultantų įsileisti. Tačiau kitų paslaugų, kurias teikiant kontaktas nebūtinas, tarkime, pasėlių stebėjimas, dirvožemio tyrimai, tai nepalietė. Konsultantai pagal nurodytas koordinates patys rasdavo laukus, o paskui konsultuodavo ir ataskaitas teikdavo nuotoliniu būdu.

Kartkartėmis į Konsultavimo tarnybos daržą krinta akmenėliai, kad ji iš aukšto žiūri į smulkiuosius žemdirbius.

Vienas dažniausių mitų – kad dirbame tik su stambiaisiais ūkiais. Kitas mitas – kad Konsultavimo tarnybos kuriamos ir teikiamos paslaugos neatliepia visų ūkininkų poreikių. Analizuodami savo klientų struktūrą, matome visiškai kitą vaizdą. Mūsų tipinis klientas – vidutinis ar smulkus šeimos ūkis. Žinoma, konsultuojame ir stambesnius ūkininkus bei žemės ūkio įmones. Teikiame paslaugas ir ne žemės ūkio veiklą vykdančioms įmonėms, fiziniams asmenims. Vertiname kiekvieną klientą, kuris mums patiki savo ūkio finansus ir konsultuojasi technologiniais klausimais. Stengiamės auginti savo žinias ir kompetencijas, kad kiekvienam žemdirbiui padėtume spręsti kasdienes problemas ir priimti strateginius sprendimus.

Mūsų teikiamų paslaugų krepšelyje – 8 jų grupės, iš viso yra 50 skirtingų paslaugų, todėl sau reikalingų tikrai ras ir smulkus, ir stambus ūkis.

Organizacijose gausu pokyčių. Apie stovintį vandenį ir patarlėse įvairių palyginimų pateikiama. Kaip tai veikia santykius su klientais, konkurenciją?

Permainų visada būna – tai natūrali organizacijos gyvavimo dalis. 2022-aisiais Konsultavimo tarnyboje buvo nemažai vidinių pokyčių. Labai svarbu tinkamai apie tai komunikuoti, priešingu atveju tai neigiamai atsiliepia tiek darbuotojams, tiek organizacijos klientams. Noriu pabrėžti – dirbome iki šiol, tęsime veiklą ir ateityje. Kaip niekada esame susitelkę, sukoncentravę jėgas, kad sėkmingai įgyvendintume šių metų organizacijos tikslus. Ateinantys metai čia pat, ruošiamės jiems ir 2023 m. sutarčių pasirašymui su Konsultavimo tarnybos klientais.

Dirbame plačiai išvystytoje žemės ūkio konsultavimo paslaugų ir prekių rinkoje, todėl konkurenciją jaučiame. Tai viena iš varomųjų jėgų, padedančių tobulėti tiek paslaugų kūrimo ir teikimo, tiek klientų aptarnavimo kokybės srityse. Be to, pas mus dirba didelė patyrusių, profesionalių specialistų ir konsultantų (įvairių specialybių) komanda, kuri per beveik 30 organizacijos veiklos metų pelnė net kelių kartų klientų pasitikėjimą.

Šiais metais Konsultavimo tarnybos vadovo pareigas baigė eiti vienas iš jos įkūrėjų, ilgametis direktorius dr. Edvardas Makelis, tad dabar vykdoma naujo vadovo atranka. Tikimės, kad jis įneš naudingų permainų, tęs jau pradėtus darbus, puoselės organizacijos ilgametes tradicijas ir vertybes.

Kokie Konsultavimo tarnybai buvo 2022-ieji? Ko tikitės iš ateinančių metų?

Besibaigiantys metai buvo labai dinamiški, skatinantys greitai reaguoti į globalius pasaulio ir vietos įvykius, nuolat kintančią situaciją rinkoje ir žemės ūkio sektoriuje. Pirmiausia dėl to, kad po karantino turėjome grįžti į darbo organizavimo vėžes, operatyviai reaguoti į pasikeitusius klientų paslaugų ir konsultacijų poreikius, susijusius su tausesniu trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimu, pasikeitusiu požiūriu į dirvožemį ir jo kokybę, kruopštesniu ūkio finansų skaičiavimu. Dėl bendrų žemdirbių, konsultantų, mokslininkų ir ūkius aptarnaujančių įmonių pastangų galima prognozuoti, kad tiek ūkininkams, tiek Konsultavimo tarnybai 2023 m. bus neblogi.

Atsižvelgdami į darbo rinkos, kaistančios ekonomikos ir kitus aplinkos iššūkius, šiais metais daug laiko ir pastangų skyrėme veiklai optimizuoti: pradedant organizacijos valdymo struktūros, darbuotojų atsakomybių pokyčiais, baigiant įstaigos procesų ir paslaugų skaitmeninimu, robotizavimu, papildomų naudų klientams kūrimu. Tikimės, kad visi šie įgyvendinti pokyčiai įstaigai į ateinančius metus padės įžengti tvirtesnei ir labiau prisitaikiusiai prie ateities iššūkių.

Konsultavimo tarnybai 2023 m. – jubiliejiniai, pažymėsime veiklos 30-metį. Šiame gražiame skaičiuje telpa klientų pasitikėjimas, kuris eina iš kartos į kartą, taip pat daug darbo valandų, praleistų kuriant ir teikiant aktualias bei itin reikalingas paslaugas ūkininkams. Ateinančius metus skirsime santykiams su klientais stiprinti, mūsų siekis – būti dar arčiau jų. 2023 m. planuojame rengti daugiau seminarų, lauko dienų rajonuose – per šiuos renginius ne tik pasidalysime aktualiausiomis žemės ūkio naujovėmis, bet ir dėkosime klientams už ilgametę bendrystę.

Dėkoju už pokalbį.