23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/09
Kaip tobulinamos bulvių sodinimo ir nuėmimo mašinos
  • Doc. dr. Remigijus ZINKEVIČIUS VDU Žemės ūkio akademija
  • Mano ūkis

Bulvių sodinimo ir derliaus nuėmimo mašinų tobulinimo tendencijas lemia ir procesų skaitmeninimo galimybės, klimato kaitos iššūkiai ir besikeičianti teisinė aplinka, pavyzdžiui, griežtesni tręšimo reikalavimai, pesticidų prieinamumo mažėjimas, eismo viešaisiais keliais ribojimai.

Straipsnyje apžvelgiame pagrindines bulvių sodinimo, priežiūros, nuėmimo mašinų tobulinimo tendencijas, pristatome šiuolaikinius jų saugojimo ir prekinio paruošimo sprendimus.

Sodinimas

Didesnis derlingumas, padidėjusi žalių gumbų dalis ir dirvų separavimas prieš sodinant bulves įvairiuose regionuose lėmė platesnių tarpueilių pasirinkimą. Bulves auginant 75 cm pločio tarpueiliais, jų augimo zonose dirva mažiau sutankėja. Tačiau dėl šios pirmiausia kokybe paremtos tendencijos pailgėja visiško tarpueilių uždengimo bulvienojais laikas, o tai padidina vandens išgaravimą iš dirvos (evaporaciją), ypač tais metais, kai vasaros pradžioje būna labai sausa.

Be to, kai bulvės sodinamos platesniais kaip 75 cm tarpueiliais, norint viešaisiais keliais gabenti ketureiles bulvių sodinamąsias, būtina gauti specialius leidimus arba atlikti specialius techninius pakeitimus. Galima alternatyva – centrinė sėkladėžė ir į šonus atlenkiami tiektuvai, į kuriuos bulves tiekia jutikliais valdomi juostiniai transporteriai (tokie sprendimai įdiegti kai kuriose šešių ir aštuonių eilių bulvių sodinamosiose).

Priežiūra ir augalų apsauga

Nors sodinant bulves dažnai formuojamos vagos, piktžolių kontrolės srityje ryškėja ilgalaikiai pokyčiai. Diskusijos dėl plačiai naudojamos herbicidų veikliosios medžiagos metribuzino registracijos pratęsimo dar labiau skatina taikyti mechanines piktžolių kontrolės priemones. Vagučių šonus įdirbti yra daug lengviau nei keterą, nors dėl intensyvaus bulvių šaknijimosi ši sritis yra itin jautri, todėl turėtų būti purenama kuo mažiau.

Greta klasikinių darbinių dalių (strėliniai noragėliai, rotacinės ar virbalinės akėčios), bulvių priežiūrai naudojami ir ravimieji rotoriai. Tikimasi ir specialiai bulvių pasėlių priežiūrai skirtų jutikliais valdomų darbinių dalių, taip pat stipresnio mechaninių ir cheminių priežiūros priemonių derinimo.

Pavyzdžiui, firma „Horsch“ siūlo pritaikyti įprastus lauko purkštuvus juostiniam pesticidų išpurškimui, panaudojant 17,5º išlenktus purkštukų korpusus. Daug neinvestuojant juostinį pesticidų išpurškimo būdą galima taikyti bet kokio pločio tarpueiliuose. Privalumas, jei purkštukai ant lauko purkštuvo sijos yra išdėstyti 25 cm atstumu. Dėl 17,5º išlenkto purkštukų korpuso purškiamų pesticidų srautas perstumiamas apie 5 cm ir bulvių vagos padengiamos geriau.

Tačiau bulvių pasėliuose vis dažniau naudojant mechanines piktžolių kontrolės priemones, dėl riboto šių įrenginių darbinio pločio didėja važiavimo dažnis tarpuvagiuose, kuriais anksčiau nebuvo važiuojama. Tam reikalingi gerokai lengvesni traktoriai su siauromis, prie pasėlių tarpueilių pločio priderintomis padangomis. Važiuojant drėgna dirva, atitinkamai svarbu atkreipti dėmesį į žalingą dirvos sutankinimą ir nepageidaujamų grumstų susidarymą.

Nors siūlomi skaitmeniniai sprendimai, skirti atskirų lauko vietų dirvos sutankinimo pavojui prognozuoti prieš pradedant darbus, išlieka konfliktas tarp mašinų naudojimo laiku ir dirvožemio apsaugos, nes optimalus mechaninių priemonių taikymo laikotarpis yra daug trumpesnis.

Piktžolėtumo mažinimas

Su šiuo iššūkiu bulvininkystės ūkiai susiduria pastaraisiais metais, nes neleidžiama naudoti veikliosios medžiagos dikvato, kurį kitos leidžiamos naudoti cheminės medžiagos gali pakeisti tik iš dalies.

Atitinkamai, kaip svarbus technologinio proceso elementas, renesansą išgyvena bulvienojų smulkintuvai. Šiuolaikiniai bulvienojų smulkintuvai tolygiai susmulkina ir paskleidžia bulvienojus ir piktžoles, o jų darbinį aukštį galima reguliuoti iš traktoriaus kabinos. Be to, siekiant sumažinti važiavimų lauku skaičių, o kartu ir dirvožemio sutankinimo riziką bei atidengtų bulvių gumbų vagučių šonuose kiekį, pageidaujama kur kas didesnio darbinio pločio mašinų, apimant daugiau kaip keturias bulvių vagutes.

Augalų apsaugos produktų sąnaudas galima sumažinti kartu su traktoriaus priekyje montuojamais bulvienojų smulkintuvais naudojant juostinio pesticidų purškimo įrangą arba anksčiau aprašytus atitinkamai pertvarkytus lauko purkštuvus.

Bulvienojų smulkintuvas yra pagrindinė mašina taikant ir alternatyvius piktžolių kontrolės metodus bulvių pasėliuose, nes jis pašalina didžiąją dalį antžeminės augmenijos prieš panaudojant liepsnos kultivatorius arba bulvienojų nuėmimo mašinas. Siekiant sumažinti galimą bulvių gumbų pažeidimo riziką, tobulinami elektriniai piktžolių kontrolės įtaisai.

Nyderlandų firmos „Vegniek“ sukurta bulvienojų nuėmimo mašina Discmaster išrauna bulvienojus, sudeda juos ant vagų keterų ir privoluoja. Kartu su piktžolėmis ar bulvienojais išrauti bulvių neleidžia nerūdijančio plieno pavažos. Gamintojos teigimu, specialia mašina išraunant piktžoles ir bulvienojus, galima sutaupyti vieną ar du pesticidų purškimus arba liepsnos kultivatoriaus panaudojimą. Įsigyti apie 60 000 Eur kainuojančią specialiąją mašiną verta auginant daugiau kaip 40 ha bulvių.

Mašinos pranašumai:

  • neatidengiami bulvių gumbai;
  • išlaikomos suslėgtos vagos;
  • tvirtos hidraulinės pavaros;
  • paprastas darbinio gylio reguliavimas;
  • galima anksčiau kasti bulves;
  • maža tikimybė išplisti rizoktoniozei;
  • bulvių augimas tuoj pat baigiasi;
  • paprasčiau kasti bulves, nes mažesnis piktžolėtumas.

Derliaus nuėmimas

Pastarųjų trejų metų sausi orai per derliaus nuėmimą paskatino kurti paprastesnius bulvių kombainus. Tačiau praėjusio rudens patirtis parodė, kad žemių separatoriai, bulvienojų ir akmenų atskirtuvai bulvių derliaus nuėmimo mašinose yra būtini ir turėtų būti toliau tobulinami.

Viena vertus, gamintojai reaguoja į nuolatinį norą toliau didinti našumą, optimizuodami masių srautus mašinose. Kita vertus, didėja ne tik bulvių kombainų bunkerio talpa, bet vis dažniau naudojant tik iškrovimo transporterius galima sumažinti manevravimo ir perkrovimo laiką lauko pakraštyje.

Tačiau, siekiant efektyvumo ir mažesnių sąnaudų, negalima nekreipti dėmesio ir į bulvių gumbų kokybės išsaugojimą. Dažniau naudojant hidraulines pavaras ir vienos ar dviejų eilių prikabinamuose bulvių kombainuose (yra ir visiškai hidraulinių modelių), sureguliuoti mašiną, kad bulvių gumbai būtų saugomi maksimaliai, yra gerokai paprasčiau.

Be to, jutiklių integravimas į atskirų mašinos mazgų valdymo grandines leidžia iš esmės automatiškai prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų ir palengvina traktorininko darbą, pvz., perkraunant bulves į greta važiuojančią transporto priemonę. Tačiau, didėjant reguliavimo galimybių skaičiui, mašinų valdymo terminalai tampa vis sudėtingesni. Gamintojai stengiasi užkirsti kelią šiam pavojui tikslingai parinkdami nustatymo ir vizualizavimo įrankius valdymo terminalo ekrane, nors galimybė individualizuoti nustatymus pagal traktorininką išlieka. Šią konfigūraciją galima išsaugoti, kaip ir įvairius pagrindinius mašinos nustatymus, kuriais galima pasinaudoti rankiniu būdu prisiderinant prie esamų derliaus nuėmimo sąlygų.

Duomenų perdavimas iš derliaus nuėmimo mašinos į mobilius įrenginius arba ūkio kompiuterį suteikia galimybę operatyviai valdyti bulvių kasimo procesą arba dokumentuoti informaciją ir duomenis, kad vėliau būtų galima juos analizuoti. Nuo mašinos gamintojo nepriklausančios duomenų perdavimo sistemos suteikia pranašumų, jei į technologinio proceso grandinę integruojamos skirtingų gamintojų mašinos arba perkamos mechanizuotų žemės ūkio darbų paslaugos.

Ieškoti praktiškų derlingumo žemėlapių sudarymo sprendimų skatina žemės ūkio technikos gamintojai, nes sugeneruoti duomenys yra būtini konkrečioms priemonėms atskirose lauko vietose įvertinti per visą vegetaciją.

Bulvių saugojimas

Uždraudus naudoti anksčiau dominavusią veikliąją medžiagą chlorprofamą, skirtą sandėliuojamų bulvių dygimui slopinti, alternatyvių produktų gerokai didesnis lakumas reikalauja ne tik pritaikytų laikymo režimų, bet ir sandėlių koncepcijos pakeitimų. Vėl įgauna svarbą mažesni sandėliai, nes juose galima labiau individualizuoti ventiliavimą ir efektyviau naudoti naujus, kur kas brangesnius bulvių dygimą slopinančius produktus. Kartu reikalingas ir didesnis pastato bei ventiliacijos sklendžių sandarumas.

Kad būtų galima užtikrinti atskirai bulvių partijai reikalingą laikymo režimą, atitinkamai svarbu kontroliuoti anglies dvideginio ir etileno kiekius sandėliavimo patalpos ore. Čia naujieji valdymo kompiuteriai su paprastu atskirų valdomų kintamųjų ribinių verčių deriniu užtikrina didelį lankstumą. Šiame kontekste taip pat turėtų būti siekiama kuo veiksmingesnio lauko oro panaudojimo bulvėms aušinti, jas laikant. Palaidai ar dėžėse laikomose bulvėse tai geriausiai galima pasiekti naudojant priverstinio ventiliavimo sistemą. Priverstinės ventiliacijos pranašumai išryškėjo ir praėjusį rudenį, kai iš laukų buvo vežamos bulvių partijos su didesne saugojimo rizika ir prireikė tikslingo ir intensyvaus ventiliavimo produkcijai išdžiovinti.

Vis šiltėjančios žiemos, ilgėjantis vietinių bulvių pardavimo, o kartu ir laikymo laikas, padidino šaldymo įrengimų paklausą. Dėl aplinkosauginių idėjų ir finansavimo taisyklių pastebima tendencija naudoti alternatyvius, aplinkai nekenksmingus šaltnešius (pvz., amoniakas, anglies dioksidas ar propanas), pasižyminčius mažu globalaus atšilimo potencialu. Be to, yra reguliuojamo dažnio ventiliatoriai garintuvams arba kondensatoriams, taip pat kompresoriai, kurių našumą galima reguliuoti pagal poreikį.

Prekinis paruošimas

Plačiau naudojant bulvių laikymą dėžėse, joms tvarkyti tenka skirti vis daugiau laiko. Didesnio efektyvumo siekiama naudojant našesnius dėžių užpildymo įrenginius ir automatines krovimo sistemas priėmimo ir realizacijos linijose. Išaugus regioninės produkcijos paklausai prekiaujant maistinėmis bulvėmis, atsiranda daugiau tiesioginių kontaktų tarp bulvių augintojų ir atskirų maisto prekių parduotuvių. Šiam pardavimo kanalui būdingos mažos pakuotės, kurios ekonomiškai apsimoka esant didesniems kiekiams ir tik naudojant automatines svėrimo ir pakavimo mašinas.

Greta naudotų mašinų, didesnę paklausą pirmiausia įgyja mažesnio našumo ir pigesni modeliai. Ribotas darbo jėgos prieinamumas didina bendrą žemės ūkio gamintojų norą optoelektroniniu būdu rūšiuoti net ir neplautus gumbus. Techninė plėtra čia vyksta nuolat, tačiau, net ir panaudojant šepečius ar poliravimą, ne visuomet pasiekiami patenkinami rezultatai.