03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2022/03
Į pensijų kaupimą įtraukti nauji dalyviai
  • Lina MINKEVIČIENĖ LŽŪKT
  • Mano ūkis

Visi pilnamečiai asmenys, jaunesni kaip 40 m. amžiaus ir atsisakę tapti pensijų kaupimo II pakopos dalyviais arba sustabdę įmokas, 2022 m. vėl bus įtraukti į pensijų kaupimą. Tai numato Pensijų kaupimo įstatymas.

Sausio pradžioje SODRA į II pakopos pensijų kaupimą įtraukė naujus dalyvius, kurie tapo pilnamečiais ir pradėjo dirbti pagal darbo sutartį ar vykdyti savarankišką veiklą. Taip pat į pensijų kaupimo sistemą vėl pateko asmenys, kurie 2019 m. buvo atsisakę dalyvauti arba laikinai sustabdę įmokų pervedimą. Pensijų kaupimo įstatyme nustatyta, kad šiems asmenims kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. Todėl SODRA per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą ir elektroniniu paštu informavo apie įtraukimą į pensijų kaupimą. Neturintiems el. pašto adreso informacija buvo išsiųsta registruotu laišku.

Apie asmens įtraukimą į pensijų kaupimą SODRA informavo ir draudėją – darbdavį, todėl darbuotojas, neturintis galimybės prisijungti prie asmeninės SODROS paskyros ar neturintis el. pašto, informaciją gali gauti ir iš darbdavio.

Apsisprendimo terminas – birželio 30-oji

SODROS pranešime nurodoma atsitiktine tvarka parinkta pensijų kaupimo bendrovė ir pensijų fondas, parinktas pagal asmens amžių, taip pat reikalavimas nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėti skaičiuoti ir mokėti pensijų įmokas. Asmuo informuojamas, kad jis ir toliau gali atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, bet apsispręsti privalo iki 2022 m. birželio 30 d., raštu pateikęs prašymą asmeninėje SODROS paskyroje, paštu arba SODROS klientų aptarnavimo teritoriniame skyriuje.

Prašymą asmeninėje SODROS paskyroje matys tik tie asmenys, kurie yra įtraukti į pensijų kaupimą. Jei asmuo dėl svarbių priežasčių praleis nustatytą terminą atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, tai padaryti galės ir vėliau, pateikęs dokumentus, įrodančius šias priežastis.

Iki šiol nekaupusiems ir atsisakiusiems dalyvauti pensijų kaupime SODRA pasiūlymą kaupti kartos kas trejus metus, kol žmogui sukaks 40 metų. Vėliau siūlymai kaupti nebus teikiami. Asmenys, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą, bet atsisakė dalyvauti, taip pat vyresni negu 40 metų, gali bet kada tapti dalyviais savo noru, sudarydami sutartis su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove.

Pranešime taip pat informuojama, kad asmuo, norintis papildomai pensijai kaupti kitoje nei SODROS parinkta pensijų kaupimo bendrovė ar kitame pensijų fonde, turi teisę iki 2022 m. birželio 30 d. pasirašyti sutartį su jo pasirinkta bendrove.

Jei iki 2022 m. birželio 30 d. asmuo nepateiks raštiško atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime ir nesudarys sutarties, bus laikoma, kad asmuo sutinka dalyvauti pensijų kaupime su pranešime nurodyta kaupimo bendrove. Asmenims, kurie buvo sustabdę pensijų kaupimą, jis bus atnaujintas tame fonde, su kuriuo buvo sudaryta sutartis iki įmokų sustabdymo.

Pensijų įmokos bus pradedamos skaičiuoti nuo 2022 m. liepos 1 d. Draudėjas iš draudžiamųjų pajamų išskaičiuos dalyvio lėšomis mokamas pensijų įmokas, kurias SODRA perves į asmens pasirinktą pensijų fondą. Dirbantys savarankiškai patys turės apskaičiuoti ir sumokėti įmokas SODRAI.

Tarifai ir paskatos

Pensijų įmokos dydis (2022 m.) yra 2,7 proc. nuo pensijų fondo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. Jeigu žmogui mokamas minimalus 730 Eur atlyginimas, pensijos kaupimo įmoka per mėnesį bus 19,71 Eur. Skatinant gyventojus aktyviau dalyvauti pensijų kaupime, Pensijų kaupimo įstatyme yra nustatyta ir valstybės paskata – iš valstybės biudžeto už pensijų fondo dalyvį mokama 1,2 proc. dydžio įmoka, apskaičiuota nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU). Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis 2022 m. yra 1 439,63 Eur. Taigi, valstybė kas mėnesį papildomai šiam asmeniui perves 17,28 Eur į jo pensijų fondą.

Pensijų kaupimo dalyvis gali pasirinkti kaupti ir maksimaliai, skaičiuojant 3 proc. įmokas. Tuomet ir valstybė prie asmens papildomos pensijos prisideda daugiau – 1,5 proc. Jeigu asmens atlyginimas 730 Eur, kas mėnesį į pensijų fondą nuo atlyginimo bus mokama 21,90 Eur, o valstybės dalis sudarys 21,59 euro.

Visiems pensijų kaupimo dalyviams 2023 m. ir vėliau įmoka sudarys 3 proc. nuo asmens pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, o 1,5 proc. nuo VDU pridės valstybė. Asmenys, norintys sukaupti didesnę pensiją ir galintys mokėti didesnes įmokas, gali rinktis didesnį nei nustatytą maksimalų 3 proc. tarifą. Šie asmenys už papildomas įmokas galės pasinaudoti ir gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Didesnes negu 3 proc. įmokas už savo darbuotoją gali mokėti ir darbdavys, už papildomas įmokas jam būtų taikoma pelno mokesčio lengvata.

Vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 3 metų ir gaunantis vaiko priežiūros išmoką arba draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, taip pat gali gauti valstybės lėšomis mokamą 1,5 proc. įmoką į pensijų kaupimo fondą nuo VDU (21,59 Eur.). Norintys gauti šią paslaugą turi SODRAI pateikti Prašymą dėl kaupiamųjų pensijų įmokų, mokamų iš valstybės biudžeto lėšų, pervedimo tėvams (įtėviams), auginantiems vaiką (-us) iki 3 metų. Įmoka į pensijų kaupimo fondą vienam iš tėvų bus pervedama už kiekvieną iki 3 metų vaiką.

Jei asmuo turi finansinių sunkumų, pensijų kaupimo įmokų mokėjimą galima sustabdyti. Įmokų mokėjimas gali būti stabdomas ne trumpesniam negu vieno mėnesio ir ne ilgesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui per visą kaupimo laikotarpį. Tokiu atveju asmuo gali kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę, su kuria sudaryta sutartis, pateikdamas prašymą dėl įmokų sustabdymo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, įmokų mokėjimas vėl bus atnaujintas.