23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/11
Atlyginimas – tik į mokėjimų sąskaitas
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Nuo ateinančių metų atlyginimas ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios išmokos turės būti mokamos tik pavedimu į darbuotojo mokėjimų sąskaitas. Apie kai kuriuos pasikeitimus praneša ir VMI.

Iki šių metų pabaigos dar galioja Darbo kodekso (DK) 139 straipsnio nuostatos, kad atlyginimas gali būti pervedamas į darbuotojo pateiktą banko sąskaitą arba, darbuotojo pageidavimu, mokamas grynaisiais pinigais. Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios DK 139 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymas Nr. XIV-435, kuriame nenumatyta galimybės atsiskaityti su darbuotojais grynaisiais pinigais.

Dabartinę tvarką Seimas nutarė keisti, vasarą priėmęs Darbo kodekso pakeitimą. Draudimu mokėti darbo užmokestį grynaisiais pinigais siekiama mažinti nelegalų darbą, neapskaitytas pajamas ir norint išvengti mokesčių slėpimo.

Nuo naujųjų metų visi darbdaviai, tarp jų ir fiziniai asmenys (ūkininkai, kiti individualią veiklą vykdantys gyventojai), atsiskaityti grynaisiais pinigais su savo samdomais darbuotojais negalės. Dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos taip pat turės būti mokamos pavedimu. Net jei darbuotojas į darbdavį kreipsis raštu, prašydamas mokėti atlyginimą grynaisiais, to daryti nebus galima – mokėjimas grynaisiais pinigais bus laikomas DK pažeidimu. Išimtis taikoma tik jūrininkams.

Darbdaviai jau dabar turėtų informuoti darbuotojus ir paprašyti jų banko sąskaitų numerių, į kurias bus pervedamas atlyginimas. Darbuotojai, kurie neturi banko atsiskaitomosios sąskaitos arba turi sąskaitą, bet neturi mokėjimo kortelės, turi spėti ją atsidaryti ir išsiimti mokėjimo kortelę iki metų pabaigos. Jeigu 2021-ųjų gruodžio atlyginimas bus mokamas 2022 m. sausį, toks mokėjimas jau turės būti vykdomas tik pavedimu, kaip ir avansas, mokamas už 2022 m. sausį.

Atlyginimas bus pervedamas tik į darbuotojo asmeninę sąskaitą, jo prašymu pervesti atlyginimą į sutuoktinio ar vaikų sąskaitas nebus galima.

Darbdaviui rekomenduojama turėti raštišką įrodymą, kad jis tikrai informavo darbuotoją apie DK pakeitimus. Pastarasis, norėdamas gauti atlyginimą, anksčiau ar vėliau vis tiek turės atsidaryti sąskaitą. Vėlavimas mokėti atlyginimą nebus laikomas pažeidimu, jei darbdavys turės raštišką įrodymą, kad darbuotojas informuotas dėl atlyginimo mokėjimo tvarkos ir atsiskaityti vėluojama ne dėl darbdavio kaltės.

Atlyginimą mokėti grynaisiais pinigais bus galima šiais atvejais:

  • jei darbuotojai dirba pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus;
  • jei atlyginimas išmokamas Mažosios bendrijos nariui pagal Civilinę paslaugų sutartį.

Atsiskaityti su tiekėjais taip pat kol kas galima ir grynaisiais pinigais.

Pajamų natūra deklaravimas dėl automobilių naudojimo

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) įsakymu Nr. VA-60 atidėjo dar šių metų liepos 26 d. priimtą reikalavimą gyventojams atskirai išskirti pajamas natūra dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo. Taigi, metinėje GPM312 deklaracijoje deklaruojant tokias pajamas už 2021 m., jos bus deklaruojamos kaip ir anksčiau vienoje eilutėje kartu su kitomis pajamomis natūra L6 laukelyje ir pasirenkant N raidę. Deklaruojant 2022 ir vėlesnių metų pajamas dėl kitam asmeniui priklausančio automobilių naudojimo asmeniniais tikslais, apskaičiuota išmoka turės būti nurodoma atskiroje eilutėje. Tuomet metinėje GPM312 deklaracijoje L6 laukelyje reikės parinkti raidę A.

Šis pakeitimas įsigaliojo 2021 m. spalio 1 d. ir juo norima gauti daugiau informacijos apie automobilių, priskirtų ekonominei veiklai, naudojimą ir asmeniniais tikslais.

Primename, kad Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM312 ir jos priedai už 2021 m. turi būti pateikti iki 2022 m. vasario 15 dienos.

Parengtos naujos mokestinio tyrimo taisyklės

Gruodžio 1 d. įsigalios mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės, kurių nauja redakcija buvo patvirtinta šių metų rugpjūčio 30 d. VMI įsakymu Nr. VA-50. Taisyklėse nustatyti du mokestinio tyrimo būdai: mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena ir mokesčio mokėtojo veiklos kontrolė.

Atlikdama mokestinį tyrimą VMI siekia užkirsti kelią mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, nustatyti mokesčių mokėtojų pateiktose deklaracijose, dokumentuose esančius trūkumus ar prieštaravimus ir įpareigoti juos pašalinti, nustatyti galimas įstatymų pažeidimų rizikas.

Mokėtojo veiklos stebėsena vykdoma jo neinformuojant. Stebėsenos metu VMI gali rinkti duomenis iš kitų mokėtojų, valstybės įstaigų ir institucijų, iš ES mokesčių administratorių ir kitų šaltinių. Prireikus VMI gali paprašyti ir paties mokėtojo papildomų duomenų ar dokumentų, susisiekdama telefonu, el. paštu, raštu ar per Mano VMI.

Mokėtojo veiklos kontrolė – tai jau formalesnis mokestinis tyrimas, į kurį įeina ir mokėtojo vizitavimas. Kontrolė pradedama VMI surašant Užduotį atlikti mokestinį tyrimą (FR0688) ir šią formą išsiunčiant mokesčių mokėtojui ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki tyrimo pradžios. Bet apie atliekamą tyrimą mokėtojas gali būti ir neinformuojamas, jeigu jo neprašoma pateikti papildomos informacijos ar dokumentų.

Vizituodamas mokėtoją VMI darbuotojas turi teisę paimti mokėtojui priklausančius daiktus, kompiuterinės apskaitos duomenis, apskaitos ir kitų dokumentų originalus, daryti jų kopijas. Baigęs tyrimą, VMI darbuotojas užpildys ir pateiks mokėtojui Pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą (FR687). Jame nurodys rastus trūkumus ir jų pašalinimo būdus bei terminus.

Mokesčių mokėtojui pašalinus pateiktų deklaracijų ar ataskaitų trūkumus, bus laikoma, kad pateiktos pirminės deklaracijos ar ataskaitos, tačiau mokėtojui liks prievolė susimokėti VMI suskaičiuotus delspinigius.

Jeigu mokesčių mokėtojas per veiklos stebėseną ir kontrolę nevykdys mokesčių administratoriaus nurodymų, nepašalins trūkumų, jam gali būti inicijuotas mokestinis patikrinimas arba kiti veiksmai, skirti prievolių vykdymui užtikrinti. Mokėtojas apie priimtą sprendimą atlikti mokestinį patikrinimą turi būti informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.