23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/09
Kaip atliekama beicavimo mašinų techninė apžiūra
 • Doc. dr. Remigijus ZINKEVIČIUS VDU Žemės ūkio akademija
 • Mano ūkis

Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės numato, kad privaloma ir beicavimo įrangos techninė apžiūra. Tad kaip turi būti atliekama beicavimo mašinų techninė apžiūra, kokie reikalavimai keliami šiai įrangai?

Beicavimo mašinos yra skirtos sėkloms sausaisiais preparatais apibarstyti, sudrėkinti vandeniu arba apipurkšti skystaisiais beicais. Beicavimo mašinos skirstomos į sausojo, drėgnojo, skystojo beicavimo ir universalias. Pagal darbo principą yra periodinio ir tolydaus veikimo beicavimo mašinos. Jos būna mobilios arba stacionarios.

Beicavimo mašinų techninė apžiūra atliekama be ardymo, išskyrus atvejus, kai reikia išjungti kai kurias dalis, siekiant prijungti matavimo ar kontrolės prietaisus. Ji atliekama šiais būdais:

 • apžiūrint vizualiai ir įvertinant, kaip įranga atitinka gamintojo reikalavimus;
 • tikrinant jų veikimą su švariu vandeniu;
 • matuojant reguliariai tikrinamais kontrolės prietaisais ir įrenginiais.

Patikrinimas turi būti atliekamas tokioje vietoje, kad nebūtų aplinkos ir vandens taršos rizikos. Tikrinant keletą beicavimo mašinų vienoje vietoje privaloma naudotą vandenį surinkti ir grąžinti į mašiną.

Siurblio našumo tikrinimo prietaisas, purkštukų debito matuoklis, manometrai ir svarstyklės turi turėti metrologinio įvertinimo dokumentus. Jie turi būti tikrinami periodiškai teisės aktų nustatyta tvarka (jei nėra reglamentuota, tikrinama kas 2 metai) ir nurodomas tinkamumo naudoti laikotarpis arba kito patikrinimo data.

Tikrinama tik beicavimo mašina, t. y. visos su apdorojimo skysčiu (beicu) kontaktuojančios dalys, o ne visa sėklų beicavimo punkto įranga. Su apdorojimo skysčiu (beicu) kontaktuojančios dalys: beico tiekimo iš preparato pakuotės į beicavimo kamerą linijos (žarnos ir siurbliai), beicavimo kamera, maišymo įtaisas (-ai), sėklų ir beicų dozavimo įtaisai ir naudojamos maišymo talpos.

Atliekant apžiūrą netikrinama: sėklų laikymo įrenginiai, aspiracinė įranga, fasavimo įranga ir kiti įrenginiai sėkloms į beicavimo mašiną ir iš jos tiekti.

Beicavimo mašinų techninėms apžiūroms naudojama įranga ir prietaisai:

 • purkštukų debito matuoklis;
 • siurblio našumo tikrinimo prietaisas;
 • svarstyklės su ne mažesne kaip 5 g padalos verte;
 • ne žemesnės kaip pirmos klasės tikslumo manometras su 0,1 bar padalos verte;
 • graduoti indai, skirti atskirų purkštukų išpurkšto tirpalo tūriui matuoti, kurių talpa ne mažesnė kaip 2 000 ml, o padalos vertė – ne daugiau kaip 20 ml;
 • vandens surinkimo talpykla, skirta per apžiūrą naudojamam (išpurškiamam) vandeniui surinkti ir grąžinti į tikrinamos mašinos rezervuarą;
 • slėgio pulsavimų išlyginamojo įtaiso (pulsatoriaus) slėgio nustatymo manometras, skirtas pulsavimų išlyginamojo įtaiso slėgiui matuoti;
 • tachometras;
 • sekundmatis;
 • matavimo ruletė (metrinė liniuotė).

Aplinkosauga – svarbiausia

Patikroje turi dalyvauti tikrinamos beicavimo mašinos savininkas arba jo įgaliotasis asmuo. Beicavimo mašina tikrinama įprastu darbo režimu. Tikrinant beicavimo mašinas, daugiausia dėmesio skiriama aplinkosaugos aspektams.

Visi beicavimo mašinoje sumontuoti mazgai turi veikti. Galima tikrinti tik tai, kas yra mašinoje. Beicas negali lašėti iš mašinos. Originalios beicų pakuotės turi būti sudėtos tinkamose surinkimo vonelėse. Beicavimo kameros ir beicų maišymo rezervuaro dangčiai turi būti sandarūs ir be jokių skylių. Beicavimo mašiną turi būti galima lengvai sukalibruoti reikiamai beicų normai. Tolydaus veikimo beicavimo mašinose būtini automatinio išjungimo įtaisai, kurie turi suveikti nutrūkus sėklų srautui. Dulkių pašalinimo įtaisai beicavimo mašinoje turi būti sumontuoti taip, kad į aplinką nepatektų jokios beicų likučių turinčios dulkės.

Beicavimo mašinos dažniausiai yra tikrinamos vizualiai. Atitinkami matavimai atliekami tik tikrinant purkštukus (visų pirma bulvių beicavimo mašinose), manometrus ir debitmačius. Papildomai tikrinamas ir siurblio bei automatinio išjungimo įtaiso veikimas. Beicavimo mašinos savininkas arba jo įgaliotasis asmuo turi pasirūpinti tinkamomis talpomis per patikrą naudojamam skysčiui surinkti. Beicavimo kokybė netikrinama.

Pirminės apžiūros reikalavimai

Beicavimo mašinos konstrukcija turi atitikti gamintojo reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų saugi žmogaus sveikatos ir aplinkos atžvilgiu, taip pat saugi bendro naudojimo keliuose ją transportuojant. Galimi neesminiai beicavimo mašinos konstrukcijos pakeitimai, susiję su remonto darbais, detalių keitimu ar teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu. Atlikti konstrukcijos pakeitimai neturi pabloginti beicavimo mašinos saugos, eksploatacinių ar aplinkosauginių savybių.

Naujos beicavimo mašinos turi būti pagamintos pagal reglamento ir jį atitinkančių darniųjų standartų reikalavimus. Beicavimo mašina privalo turėti aiškų ir neišblunkantį žymėjimą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 4254-6 7.2 papunkčio reikalavimus.

Beicavimo mašina techninei apžiūrai pateikiama švari, nuplauta, išvalyta iš išorės ir išplauta, išvalyta iš vidaus, turi būti išplauti filtrai, žarnos, vamzdžiai ir kitos darbinės dalys. Iki techninės apžiūros turi būti pašalinti akivaizdžiai matomi arba žinomi beicavimo mašinos trūkumai. Beicavimo mašina turi veikti patikimai ir būti tinkamai naudojama pagal paskirtį, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi. Beicavimo mašinos konstrukcija turi užtikrinti saugų jos užpildymą, ištuštinimą ir išvalymą be jokio nuotėkio, taip pat valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.

Transmisijos dalys turi būti be defektų. Tikrinami tokie pavaros elementai, kaip kardaninis velenas, grandinės, žvaigždutės, diržai, reduktoriai ir t. t. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugos mechanizmai turi būti tinkamai sumontuoti, be akivaizdžiai matomų nusidėvėjimo žymių ir deformacijų. Apsauginiai įtaisai ir visos judančios ar besisukančios pavaros dalys neturi daryti poveikio vieni kitiems ir kelti pavojaus operatoriui. Tikrinant elektrines pavaras, reikia atkreipti dėmesį, ar neįtrūkę, nedeformuoti kištukai, nesuspausti kabeliai ar nėra atvirų laidų.

Hidraulinės pavaros, vamzdžiai ir žarnos privalo būti sandarūs, be jokių matomų nuotėkių. Hidraulinės žarnos turi būti nepažeistos dėl abrazyvinio, pjovimo ar kirtimo poveikio, senėjimo įtrūkimų bei staigių lenkimo deformacijų. Hidrauliniai vamzdžiai turi būti apsaugoti ir be akivaizdžių korozijos žymių ar pažeidimų.

Struktūrinės dalys ir rėmas turi būti be liekamosios deformacijos, žymių korozijos ar kitų defektų, kurie galėtų turėti įtakos standumui ar mašinos stiprumui. Šis reikalavimas taip pat taikomas prikabinimo įrenginiui. Sulankstomų dalių užraktai turi užfiksuoti šias dalis jų funkcinėse pozicijose, ypač transporto padėtyje.

Nuotėkiai ir lašėjimas

Apžiūrint vizualiai taip pat patikrinamas statinis ir dinaminis nuotėkiai. Statinis nuotėkis tikrinamas pripildžius beicų rezervuarą vandens iki jo vardinės talpos. Didelės talpos rezervuarai gali būti užpildomi iki pusės.

Dinaminis nuotėkis tikrinamas du kartus – beicuojant ir nebeicuojant:

 • nuotėkio bandymas nebeicuojant atliekamas mašinai veikiant didžiausiu leistinu slėgiu, esant uždarytai sėklų tiekimo sklendei;
 • nuotėkio bandymas beicuojant atliekamas mašinai arba naudojamiems purkštukams veikiant didžiausiu leistinu slėgiu, nustatytu jų gamintojo.

Joks konstrukcijos elementų apipurškimas ir lašėjimas nuo jų ar per juos neleistinas. Originalios beicų pakuotės turi būti sudėtos tinkamose surinkimo vonelėse.

Atskiri mazgai

Siurblys. Beicų siurblys turi būti sandarus. Siurblių sandarumas yra tikrinamas beicavimo mašinai neveikiant ir jai dirbant.

Maišiklis. Pirmiausia vizualiai apžiūrima ir patikrinama cirkuliacija. Esant beicų maišymo rezervuarams (ir stacionariose bulvių beicavimo mašinose), turi būti įrengtas pakankamo našumo maišiklis. Nepriklausomai nuo rezervuaro pripildymo lygio, skysčio maišymas turi būti aiškiai matomas.

Beicavimo kamera. Beicavimo kamera ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs, joje turi būti užtikrintas slėgio išlyginimas. Jeigu beicavimo mašinose yra gamintojų numatyti beicų įpylimo ir jų taros plovimo įtaisai, jie turi veikti (apžiūrima vizualiai ir patikrinamas veikimas).

Jei yra beicų maišymo rezervuaras, jo konstrukcija ir pripildymo anga turi užtikrinti saugų ir tikslų pripildymą. Pripildymo anga turi būti mažiausiai 100 x 100 mm dydžio. Tvarkingai pripildant maišymo rezervuarą, beicas negali taškytis. Beicų maišymo rezervuaro užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarus, nedeformuotas ar neskylėtas.

Maišymo rezervuare privalo būti gerai matomas beicų lygio matuoklis (skalė). Skysčio lygis rezervuare gali būti nustatomas jo viduje esančia skale arba matuokle bei naudojant svėrimo būdą.

Išleidžiant beicus iš maišymo rezervuaro, turi būti galimybė jį visą surinkti neišlaistant ir nekeliant pavojaus operatoriui. Išleidimo įtaisas turi būti tvarkingas ir apsaugotas nuo savaiminio atsidarymo (čia kalbama ne apie originalias beicų pakuotes, o apie mašinoje esantį beicų maišymo rezervuarą).

Matavimo, valdymo ir kontrolės įranga. Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti, būti sandarūs ir atitikti mašinos techninėse instrukcijose nurodytas charakteristikas.

Valdymo pultas turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti beicavimo mašiną. Atitinkami užrašai turi būti įskaitomi. Leistini neesminiai trūkumai, pvz., valdymo ir kontrolės prietaisai įrengti ne visai patogiai, tačiau veikia gerai.

Manometro skalės ribos turi būti didesnės už nurodytą didžiausią mašinos išvystomą slėgį. Manometro skalės padalos vertė ne didesnė kaip 0,2 bar, kai matuojamas slėgis iki 5 bar. Manometro korpuso skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 63 mm.

Manometro paklaida turi būti ne didesnė kaip:

 • ±0,2 bar esant darbiniam slėgiui iki 2 bar;
 • ±10 proc. faktinės matuojamo darbinio slėgio vertės esant darbiniam slėgiui daugiau kaip 2 bar.

Slėgio matavimo įtaisų tikslumas yra tikrinamas kontroliniu manometru.

Kiti įrenginiai, ypač srautmačiai, naudojami beicų normai kontroliuoti esant automatiniam valdymui, gali turėti ne didesnę kaip 5 proc. matuojamos reikšmės paklaidą. Beicavimo mašinoje esantis debitmatis yra tikrinamas kontroliniu debitmačiu arba matavimo indu, kurio matavimo paklaida 1 proc. matuojamos reikšmės, surenkant tiekiamą skystį ir palyginant su debitmačio rodmenimis.

Beicų dozavimo įtaisai turi būti sumontuoti lengvai pasiekiamoje vietoje. Beicų dozavimo reguliavimas turi būti aiškus. Skalės turi būti švarios ir įskaitomos (beicavimo mašinose su elektroniniu valdymu nustatymai atliekami monitoriuje).

Beicavimo mašiną turi būti galima kalibruoti. Norint patikrinti beicų dozavimą, juos turi būti galima visai ir lengvai surinkti dar prieš susimaišant su sėklomis. Tolydaus veikimo beicavimo mašinose sėklų srautui nutrūkus, privalo veikti automatinis išjungimas. Jei yra beicų ir sėklų likučių stebėjimo įtaisai, tolydaus veikimo beicavimo mašinose automatinis išjungimas turi suveikti, nutrūkus beicų tiekimui.

Sėklų dozavimo įtaisai turi veikti patikimai. Tinkami įrenginiai galėtų būti, pvz., ritiniai tiektuvai, dozavimo ar juostinės svarstyklės, tūriniai dozavimo įrenginiai.

Jei yra maišymo įtaisai, jų būklė turi būti nepriekaištinga. Tad tikrinama šepečių, sraigių, menčių būklė.

Vamzdynas. Vamzdžių ir žarnų sistema turi būti sandari ir sukonstruota taip, kad atlaikytų didžiausią leistiną darbinį slėgį, o visi purkštukai gautų pakankamą ir tolygų tirpalo kiekį. Leistinas nedidelis trūkumas: dalys drėksta, tačiau tirpalas nelaša.

Žarnos neturi būti sulenktos, suspaustos arba įtrūkusios. Jos turi būti gerai pritvirtintos ir dirbant nekliūti už kitų beicavimo mašinos dalių ar būti apipurškiamos.

Filtrai. Jei beicavimo mašinos vamzdyne yra sumontuoti filtrai, tai jų akučių dydis turi atitikti purkštukų gamintojo nurodymus. Filtrai turi būti sandarūs ir nesugadinti. Išardomų filtrų įdėklai – švarūs ir nepažeisti.

Purkštukai ir purškimas. Purkštukų sija netikrinama, tačiau visi purkštukai, jų filtrai ir lašėjimą sulaikantys vožtuvai purkštuve turi būti tarpusavyje suderinti, to paties tipo, dydžio, medžiagos ir gamintojo. Jie turi veikti, t. y. jų darbui niekas negali daryti įtakos, pvz., nuosėdos ar teršalai.

Sustabdžius skysčio tiekimą į purkštukus, po 5 sekundžių iš jų neturi lašėti. Purkštukai beicavimo mašinoje turi būti sumontuoti taip, kad jų padėtis būtų stabili. Būtina užtikrinti, kad purkštukų padėtis nesikeistų beicavimo mašinai dirbant ar dėl naudotojo veiksmų.

Beicų išpurškimo tolygumui nustatyti specialiais debitmačiais arba matavimo indais matuojami visų beicavimo mašinoje esančių purkštukų našumas. Jei beicams išpurkšti naudojami įprasti purkštukai (plyšiniai plokščiasraučiai, kūgiško srauto, rotaciniai) ir nėra išpurškiamo skysčio kiekio lentelės, atskirų purkštukų našumo nuokrypa nuo jų vidurkio negali būti didesnė kaip 10 proc. Jei mašinoje sumontuoti tik du purkštukai, atskirų purkštukų našumo nuokrypa apskaičiuojama vienas kito atžvilgiu. Jei yra tik vienas purkštukas, jo našumas išmatuojamas esant vidutiniam darbiniam slėgiui ir pateikiamas naudotojo ar savininko žiniai.

Ventiliatorius. Jei beicavimo mašinoje yra ventiliatorius, jis turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą. Jo dalys negali būti mechaniškai deformuotos, susidėvėjusios, įtrūkusios, pažeistos korozijos ar suktis netolygiai. Turi būti apsauginės grotelės, neleidžiančios prieiti prie ventiliatoriaus. Leistini neesminiai trūkumai, pvz., nedidelės oro srauto kreipiklių deformacijos.

Jei beicavimo mašinos ventiliatorius turi atskirą įjungimą, jo išjungimo sankaba turi veikti. Sunkesnis sankabos įjungimas traktuojamas kaip leistinas neesminis trūkumas.

Jei beicavimo mašinoje yra dulkių pašalinimo įtaisai, tai jie turi būti sumontuoti taip, kad į aplinką nepatektų jokios beicų likučių turinčios dulkės.

***

Beicavimo mašinų apžiūra turi būti atliekama kas trejus metus, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus.

***

Techninė apžiūra privaloma:

 • stacionarioms ir mobilioms periodinio veikimo beicavimo mašinoms, kurių talpa ≥ 5 kg;
 • stacionarioms ir mobilioms tolydaus veikimo beicavimo mašinoms.

Stacionarių ir mobilių periodinio veikimo beicavimo mašinų, kurių talpa mažesnė kaip 5 kg, tikrinti nereikia.