23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/06
Ką vertėtų žinoti apie turto nuomą
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Fiziniams asmenims (gyventojams) išnuomojus savo turtą dažnai kyla klausimų: ar bus apmokestinamos gautos pajamos; ar reikia jas deklaruoti, skaičiuoti PVM, o gal registruoti individualią veiklą?

Gautų pajamų apmokestinimas priklausys nuo to, koks turtas nuomojamas, todėl pirmiausiai reikia žinoti, kas yra nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas. Nekilnojamajam turtui priskiriami žemės sklypai, pastatai (gyvenamosios ir kitos paskirties), įvairūs statiniai, inžineriniai tinklai ir kt., t. y. visa tai, kas pastatyta ir tvirtai sujungta su žeme. O kilnojamasis turtas – tai transporto priemonės, žemės ūkio technika, įranga, įrankiai ir kita.

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuoma

Jei gyventojai nuomoja gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, individualios veiklos registruoti nereikia, nes tokio turto nuoma nelaikoma individualia veikla. Kaip apmokestinti gautas pajamas, galima pasirinkti iš dviejų variantų:

 • sumokėti 15 proc. pajamų mokestį nuo gautų nuomos pajamų,
 • įsigyti verslo liudijimą.

Kai įsigyjamas verslo liudijimas, nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokestis sumokamas savivaldybei. Kalbant apie verslo liudijimus, svarbu paminėti, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. kiekvienam nuomojamam gyvenamosios paskirties objektui privaloma įsigyti po atskirą verslo liudijimą.

Pagal verslo liudijimą gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos pajamas galima gauti tik iš gyventojų. Tai reiškia, kad pagal verslo liudijimą gyventojai negali nuomoti gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto įmonėms.

Pagal verslo liudijimą galima gauti pajamas iš gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos ir mokėti fiksuotą pajamų mokestį tol, kol jos per mokestinį laikotarpį neviršija 45 000 Eur (kai nuomojami keli objektai, pajamos sudedamos). Jei pajamos perkopia 45 000 Eur, viršijanti gautų pajamų dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Jei gyventojai gautas nuomos pajamas pasirenka apmokestinti pirmuoju variantu, pajamos deklaruojamos Metinėje pajamų deklaracijoje GPM311 ir mokestis sumokamas metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. Kadangi ši veikla nelaikoma individualia, gyventojas negali gautų pajamų mažinti patirtomis išlaidomis ar 30 proc., taip pat negali taikyti mokesčio kredito ir mokėti 5–15 proc. pajamų mokesčio.

Kitos paskirties nekilnojamojo turto nuoma

Jei gyventojai nuomoja kitos paskirties nekilnojamąjį turtą (pvz., žemę, gamybinius pastatus), individualios veiklos registruoti nereikia, nes nekilnojamo turto nuoma nelaikoma individualia veikla. Gautos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokestį.

Kai gautos pajamos iš gyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto nuomos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, pajamų mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas priklauso nuo to, kam nekilnojamas turtas nuomojamas.

 • Jei turtas nuomojamas įmonėms, jis priskiriamas A klasės pajamoms ir nuo išmokamos pajamų sumos apskaičiuoti, išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo turtą išsinuomojusi įmonė (nuomininkas).
 • Jei turtas nuomojamas gyventojams (vykdantiems individualią veiklą ir naudojantiems išsinuomotą turtą veiklai vykdyti), turtas taip pat priskiriamas A klasės pajamoms ir nuo išmokamos pajamų sumos apskaičiuoti, išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo minėtas gyventojas (nuomininkas). Tą mėnesį, kai išmokamos A klasės pajamos, turtą išsinuomojusi įmonė arba gyventojas (vykdantis individualią veiklą ir naudojantis tą turtą veiklai vykdyti) privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai formą GPM313, o metams pasibaigus – formą GPM312.
 • Jei turtas nuomojamas gyventojams, kurie išsinuomotą turtą naudos asmeninėms reikmėms, jis priskiriamas B klasės pajamoms ir apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokestį privalo pajamų gavęs gyventojas (nuomotojas) Metinėje pajamų deklaracijoje iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Kilnojamojo turto nuomos pajamos

Jeigu gyventojai užsiima kito turto (pvz., automobilių, žemės ūkio technikos, įrangos, įrankių ir kt.) nuomos veikla, tuomet turi įregistruoti individualią veiklą. Gautos kito turto nuomos pajamos bus apmokestinamos, taikant 15 proc. pajamų mokestį. Kadangi tai individuali veikla, todėl gyventojas gali gautas pajamas mažinti patirtomis išlaidomis arba 30 proc., taip pat gali taikyti mokesčio kreditą ir mokėti 5–15 proc. pajamų mokestį. Nuo gautų apmokestinamųjų pajamų reikia paskaičiuoti VSD, PSD įmokas SODRAI.

Jeigu gyventojai nesiverčia kito turto (pvz., automobilių, įrangos, įrankių ir kt.) nuomos veikla, o tiesiog gauna vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio kito turto nuomos pajamų, tuomet individualios veiklos registruoti nereikia. Gautos pajamos bus apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokestį.

Kai toks turtas nuomojamas kitiems gyventojams, nuo gautų pajamų nuomotojas, metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. turi sumokėti 15 proc. pajamų mokestį ir pajamas deklaruoti Metinėje pajamų deklaracijoje. O jei turtas nuomojamas įmonėms, nuo išmokamos pajamų sumos apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo įmonė (nuomininkas).

Taip pat svarbu paminėti, kad deklaruojant pajamas Metinėje pajamų deklaracijoje, jei apmokestinamųjų nuomos pajamų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų metinė suma viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumą (2021 m. – 162 324 Eur), tuomet šį dydį viršijanti pajamų dalis bus apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Nuomos apmokestinimas PVM

PVM apskaičiavimo tikslais nekilnojamojo turto nuomai taikomos lengvatos, atsižvelgiant į tai, kokios paskirties turtas nuomojamas.

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuoma PVM neapmokestinama, jei nuoma yra ilgesnė negu 2 mėnesiai. Tačiau lengvata netaikoma ir PVM apmokestinama, jeigu:

 • teikiamos viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;
 • nuoma trumpesnė negu 2 mėnesiai. Kitos paskirties nekilnojamojo turto nuoma (pvz., žemės, pastatų) PVM taip pat neapmokestinama, išskyrus tokį nekilnojamąjį turtą:
 • bet kokių transporto priemonių stovėjimo, saugojimo aikštelės, garažai ar kiti panašios paskirties nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai;
 • bet kokių įrenginių ar įrangos, atitinkančius nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką, nuoma.

Kito turto (pvz., automobilių, įrangos, įrankių ir kt.) nuoma PVM apmokestinama.

Kai gyventojai, neįsiregistravę PVM mokėtojais, teikia PVM neapmokestinamas nuomos paslaugas (pvz., gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuoma ilgesnė negu 2 mėnesiai arba žemės nuoma), tai gautas atlygis neįtraukiamas į 45 000 Eur sumą, kurią viršijus reikėtų registruotis PVM mokėtoju.

Bet jei gyventojai teikia gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomą, trumpesnę negu 2 mėnesiai, arba nuomoja garažus ir pan., tai gautas atlygis traukiamas į 45 000 Eur sumą. Kai ji viršijama, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM.