23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/05
Trąšų išcentriniai barstytuvai ir jų ypatumai
  • Prof. dr. Eglė JOTAUTIENĖ, doc. dr. Antanas JUOSTAS VDU Žemės ūkio akademija
  • Mano ūkis

Vienas iš tvarios žemdirbystės principų įgyvendinimo kelių yra racionalus trąšų barstymas. Tai pasiekti įmanoma šiuolaikiniais trąšų barstytuvais, leidžiančiais trąšas paskleisti naudojant naujausias tręšimo technologijas.

Modernūs šiuolaikiniai ūkiai pripažįsta, kad tręšiant būtina vadovautis dirvožemio tyrimų rezultatais, auginamų augalų savybėmis ir planuojamu išauginti derliumi. Dažniausia ūkių problema – neracionalus trąšų išbarstymas. Trąšos išbarstomos netolygiai (pertręšiama ar nesutręšiama), o tai turi įtakos derliaus nuostoliams, netolygiai užauginami pasėliai, kuriuos vėliau sunku suvienodinti iki derliaus nuėmimo pradžios.

Trąšoms išbarstyti naudojami skirtingi barstytuvai: tiesioginio byrėjimo, išcentriniai, tikslieji. Naujausia trąšų barstymo kryptis yra išmaniosios trąšų barstymo sistemos. Išmanieji, kintamos normos barstytuvai yra vienos iš naujausių ir sparčiausiai į žemės ūkio rinką besiveržiančių mašinų, bet jų platesnį panaudojimą riboja aukšta kaina.

Norėtume aptarti keletą išcentrinių dvidiskių barstytuvų ypatumų, kurie prisideda prie racionalaus trąšų paskleidimo.

Svėrimo mechanizmai

Daugelis modernių barstytuvų būna sukomplektuoti su trąšų svarstyklėmis. Šiandien barstytuvų svėrimo įranga gali užregistruoti srauto pokyčius ir pagal šią informaciją visiškai automatiškai kontroliuoti paskleidimo normą.

Išleidimo angų atidarymas reguliuojamas pagal nustatytą trąšų normą, atsižvelgiant į faktinį barstytuvo važiavimo greitį. Operatorius realiu laiku valdymo konsolėje gali matyti trąšų kiekį, esantį barstyklėje. Barstytuvai su įmontuota svėrimo įranga automatiškai sukalibruojami važiuojant. Gamintojai nuolat tobulina šią įrangą, kad ji būtų kuo tikslesnė. Pavyzdžiui, „Bogballe“ svėrimo įrangai kontroliuoti naudoja elektroninį valdiklį Calibrator Zurf.

Trąšų barstytuvų gamintoja „Sulky“ naudoja WPB sistemą, kuri vykdo nepertraukiamą trąšų svėrimo funkciją.

Svėrimo sistema užtikrina tolygų trąšų normos bėrimą, atsižvelgiant į važiavimo greitį, ir dėl to galima sutaupyti iki 10 proc. visų išberiamų trąšų.

Trąšų normos reguliavimas

Išberiamų trąšų kiekis reguliuojamas keičiant išbyrėjimo angos dydį, barstytuvo važiavimo greitį ir skleidimo plotį.

Centralizuotai valdoma „Bogballe“ barstytuvo reguliavimo sistema automatiškai sureguliuoja barstytuvo skleidimo diskus pagal trąšų kritimo vietą. Barstytuvas yra su dvigubomis sklendėmis, kurių atidarymo greičiai yra skirtingi. Taip reguliavimo sistema išlaiko idealiai tikslią barstymo trajektoriją, nepriklausomai nuo kiekio arba greičio pokyčių.

Trąšų maišytuvai

Trąšoms iš trąšadėžių tolygiai ir lengvai išbyrėti apatinėje trąšadėžės dalyje įrengiami maišytuvai. Laisvai besisukantys maišytuvai užtikrina nuolatinį trąšų srautą ir lengvą trąšų byrėjimą, nepriklausomai nuo trąšų kiekio trąšadėžėje, angos dydžio ar kitų parametrų.

Maišytuvai gali būti įvairių tipų: žvaigždiniai, spyruokliniai, plokšteliniai ir t. t. Jie skirti skirtingų fizikinių savybių trąšoms maišyti. Pavyzdžiui, žvaigždiniai geriau tinka granuliuotoms trąšoms. „Bogballe“ barstytuvuose įrengti žvaigždiniai- ekscentriniai maišytuvai, kurių sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai, įvertinant trąšų būseną ir tipą. Sukimosi greitis gali kisti nuo 10 aps./min. (paskirstant lengvas trąšas su aukšto srauto intensyvumu) iki 60 aps./min. (paskirstant stambias trąšų granules).

Pro maišytuvus prabirusios trąšos patenka ant išbėrimo diskų. Barstytuvuose trąšų išbirimas iš trąšadėžių gali būti nukreipiamas kampu, taip jos „minkštai“ nukrenta ant išbėrimo diskų. Išbėrimo diskų forma taip pat turi įtakos tolesniam trąšų keliui, todėl diskai yra ne lygūs, o išgaubti, kad trąšos, atsimušusios į išbarstymo mentelę, būtų pozicionuojamos itin tiksliai ir nepatirtų smūginio susidūrimo. Jei ant vieno išbėrimo disko sumontuotos dvi skirtingų ilgių mentelės, kurių nereikia reguliuoti, tai gaunamos 4 balistinės trąšų skriejimo kreivės, kurios tolygiai skleidžia trąšas.

Trąšų skleidimo mentelės

Trąšų skleidimo diskai ir mentelės turi būti pagaminti iš nerūdijančio, atsparaus dilimui plieno, kad pabaigus darbus būtų galima lengvai nuplauti. Gamintoja „Bogballe“ trąšoms barstyti lauko viduje ir pakraštyje siūlo vienodas barstymo menteles. Tuo pat metu vienodai nustatytos mentelės apima įvairų barstymo plotį. Siekiant ilgesnio eksploatacijos laiko, šios mentelės gaminamos iš manganinio plieno. Trąšoms ant disko paskleisti naudojamas turbinos efektas: oro srautas nukreipiamas per ventiliacines angas, sukuriant valdomą vakuumą, kuris tolygiai paskirsto trąšas ant paskleidimo disko.

„Sulky“ siūlo dvi skirtingų ilgių menteles, kuriomis trąšos beriamos tolygiau ant dirvos. Darbinis plotis reguliuojamas neliečiant nei disko, nei menčių, tam keičiama trąšų byrėjimo vieta ant disko. Paprastai tai daroma keičiant bėrimo menčių atakos kampą, GTV sūkius, barstytuvo atakos kampą ar atliekant kitus sudėtingus reguliavimus. Sulky FertiWay sistema leidžia pakeisti bėrimo plotį, perstumiant vos vieną svirtelę pagal skalės padalas. Stumdant svirtelę keičiama trąšų padavimo ant disko vieta ir darbinis plotis. Skirtingoje vietoje ant mentės nukritusios trąšos įgauna skirtingą pagreitį, dėl to yra skirtinga trąšų dalelės sklidimo trajektorija.

Sekcijų kontrolė

Centralizuotai valdoma „Bogballe“ reguliavimo sistema automatiškai sureguliuoja barstytuvo skleidimo diskus pagal trąšų kritimo vietą. Barstytuvas yra su dvigubomis sklendėmis, kurių atidarymo greičiai skiriasi. Taip reguliavimo sistema išlaiko idealiai tikslią barstymo trajektoriją, nepriklausomai nuo kiekio arba greičio pokyčių. Sekcijų kontrolei naudojama Dual Dynamic sistema, kuri sujungia asimetrinį paskleidimo modelį (Dynamic Section Control), pritaikytą pleišto formos galulaukei tręšti, su kintama norma / diferencijuotu padengimu (Dynamic Differential Control) abiejose barstytuvo pusėse trąšoms barstyti.

Dynamic Section Control sureguliuoja ir kontroliuoja trąšų paskleidimą pagal lauko formą. Kontrolė atliekama pagrindines sekcijas skirstant į „neriboto“ ir „dinamiško“ srauto. Atidarymas reguliuojamas palaipsniui atidarant ir uždarant sekcijas. Naudojant asimetrinio paskleidimo modelį, trąšų kiekio išbėrimas sumažinamas kampuotame ar pleišto formos lauko plote.

Trąšų skleidimo sistemos

Visi barstytuvai vienaip ar kitaip išbarsto trąšas, tačiau jų pagrindinė užduotis yra tolygus įvairių trąšų išbarstymas išsaugant fizines trąšos charakteristikas. Dar dirvos nespėjusios pasiekti, bet jau pažeistos trąšos yra tiesioginė barstytuvo kaltė. Įvairūs gamintojai siūlo sistemas, kad kuo tolygiau būtų paskleidžiamos trąšos ne tik pagrindiniame lauke, bet ir galulaukėse.

Sulky Econov barstytuvuose naudojama įdirbimo lauko pakraščiuose sistema Tribord, kuri valdoma tiesiai iš traktoriuje esančio valdymo terminalo. Ant disko sumontuota specialios formos mentelė nukreipia trąšas iki pakraščio.

Įjungus šią sistemą, trąšos tiekiamos ne ant pagrindinių menčių, o tik ant Tribord mentelės, o tai užtikrina trąšų bėrimą tik numatytame plote. Trąšos apsaugomos nuo susmulkinimo ir nuo patekimo į nereikalingus plotus už lauko ribų.

Tręšimui reguliuoti skirtos trys padėtys. Pirmoji – kai tręšiama visu darbiniu pločiu. Antroji – intensyvus pakraščio barstymas, naudojama, kai norima, kad nustatyta trąšų norma būtų išbarstyta iki pat lauko krašto, t. y. 100 proc. nustatytos trąšų normos.

Gamintoja „Bogballe“ siūlo paskleidimo sistemą „nuo krašto“ su galimybe paskirstyti trąšas tik per vieną diską – atliekant paskleidimą nuo pakraščio į lauką. Paskleidimas pagrįstas išcentrine paskleidimo sistema, kai diskų sukimosi kryptis yra priešinga viena kitai. Taip sukuriami du atskiri paskleidimo srautai.