23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/03
Galimybė susigrąžinti dalį sumokėto GPM
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Iki 2021 metų gegužės 3 d. reikia deklaruoti 2020 m. pajamas, pateikiant metinę Gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją GPM311, ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Daugeliui verslo rūšių 2020-ieji ir 2021-ųjų pradžia buvo sunkūs dėl užklupusios COVID-19 pandemijos. Žemės ūkio veiklos rezultatai dar labai priklausomi ir nuo gamtos sąlygų. Todėl labai svarbu ne tik atlikti prievoles valstybei, bet ir žinoti bei pasinaudoti galimybėmis ir lengvatomis, kurios leidžia susigrąžinti dalį patirtų išlaidų ir taip pagerinti savo finansinę padėtį.

Viena iš naujausių lengvatų – tai galimybė susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už jiems suteiktas būsto, automobilio remonto ar vaikų priežiūros paslaugas. Svarbu, kad paslaugų teikėjai būtų įregistravę savo veiklą. Ši lengvata leidžia susigrąžinti iki 400 Eur sumokėto GPM (kai visų šių patirtų išlaidų suma ne didesnė kaip 2 000 Eur, o GPM tarifas 20 proc. arba 300 Eur, kai GPM tarifas 15 proc.).

Susigrąžinti dalį GMP už suteiktas būsto, automobilio remonto ar vaikų priežiūros paslaugas galima dviem būdais.

  • Pirmas būdas. Per vienus metus patyrus tokių išlaidų, reikia užpildyti ir pateikti VMI pranešimą apie išlaidas PRC912. Šis pranešimas taip pat bus pildomas vedlio klausimų-atsakymų principu. Šiuo atveju VMI duomenis apie patirtas išlaidas suformuos Preliminarioje GPM deklaracijoje. Už 2020 metais patirtas išlaidas PRC912 reikėjo pateikti iki 2021 m. vasario 15 d. Jei asmuo to nepadarė, lieka antras būdas.
  • Antras būdas – patirtas išlaidas nurodyti deklaruojant pajamas GPM311 deklaracijoje iki 2021 m. gegužės 3-iosios.

Norint šia lengvata pasinaudoti, abiem atvejais reikia pridėti išlaidas įrodančius dokumentus: nuskenuotą ar nufotografuotą PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą, jei paslaugos pirktos iš ne PVM mokėtojų, arba prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą (FRO508 forma), kuriame turi būti paslaugų gavėjo asmens duomenys. Jei šiuose dokumentuose matyti ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenys, tai daugiau jokių dokumentų pridėti nereikia. Jei ne, tuomet dar reikia pridėti ir apmokėjimą pagrindžiantį dokumentą: pinigų priėmimo kvitą, kasos aparato kvitą, kasos pajamų orderį ar bankinio pavedimo išrašą. Taigi aišku, kad tik, pavyzdžiui, kasos aparato kvito tikrai neužteks, todėl iš paslaugų teikėjo reikia prašyti ir sąskaitos. Kol kas galioja nuostata, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. sumokėtoms sumoms ši pajamų mokesčio lengvata nebus taikoma, ji yra numatyta 2019, 2020, 2021 metams.

Kita lengvata deklaruojant pajamas – galimybė susigrąžinti dalį sumokėtų išlaidų už studijas ar profesinį mokymą. Nauja tai, kad nuo 2020 m. atsirado galimybė susigrąžinti dalį išlaidų ne tik už pirmąsias aukštojo išsilavinimo studijas, pirmą įgyjamą profesinę kvalifikaciją, bet ir už antras, trečias ir t. t. Šiuo pakeitimu skatinama galimybė (esant norui ar būtinybei) persikvalifikuoti, toliau mokytis. Taip pat atsirado galimybė susigrąžinti ir už profesinį mokymą pagal formaliojo mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija. Jei už studijas sumokėta paėmus paskolą iš kredito įstaigos, tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis. Jei gyventojas, kuris mokosi ar studijuoja, nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti lengvata, ją gali prisitaikyti tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai ir (arba) sutuoktinis. Lengvata galioja išlaidoms už studijas Lietuvoje ir užsienyje. Maksimali išlaidų suma arba lubos yra 1 500 eurų.

Be aprašytų lengvatų, išlieka galimybė susigrąžinti dalį palūkanų už kreditą, paimtą būstui įsigyti ar statyti, kai kreditas arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Šios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką. Jei paskola būstui paimta 2009 m. ir vėliau – lengvatos palūkanoms nebelieka.

Gyventojai, apsidraudę III pakopos pensijų draudimu, taip pat gali susigrąžinti dalį įmokų, sumokėtų į pensijų fondą. Nuo 2019 m. galima susigrąžinti ir II pakopos papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas, kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos. Maksimali išlaidų suma arba lubos yra 1 500 eurų.

Dar viena lengvata – tai gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos savo, sutuoktinio, vaikų iki 18 m. amžiaus naudai. Tačiau čia yra sąlyga, kad lengvata taikoma, jei draudimo sutartyje yra nustatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui ir maksimali išlaidų suma arba lubos yra 1 500 eurų.

Norint pasinaudoti šiomis lengvatomis yra bendra sąlyga – tik sumokėjus gyventojų pajamų mokestį arba apskaičiavus mokėtiną GPM galima susigrąžinti dalį sumokėto GPM arba susimažinti mokėtiną GPM.

Gyventojai lengvatomis negali pasinaudoti, jei mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gavo tik neapmokestinamųjų pajamų ir (ar) pajamų iš veiklos, vykdomos turint verslo liudijimą, ir (ar) pajamų tik už parduotas atliekas, kurios apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Dar viena sąlyga – bendra visų atimamų išlaidų suma turi neviršyti 25 proc. gautų apmokestinamųjų pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15, 20 ar 32 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pasinaudoti lengvatomis gyventojas galės tik pateikęs metinę Gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją.