23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/02
Kokius mokesčius mokėsime pardavę nenukirstą mišką, apvaliąją medieną
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Prasidėję metai pervertė ne tik kalendoriaus lapą, bet ir atnešė mokesčių naujovių. Vieniems gyventojams šie pasikeitimai nulems padidėjusias pajamas, kitiems – didesnes išlaidas. Kokie pagrindiniai pokyčiai mūsų laukia 2021 metais ir kaip jie paveiks gyventojų pajamas?

Fiziniai asmenys, taip pat ir ūkininkai, parduodami nenukirstą mišką arba apvaliąją medieną, susiduria su įvairiais apmokestinimo klausimais: kada reikia registruoti individualią veiklą, ar reikia registruotis PVM mokėtoju, kaip pajamos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir kt.

Prieš atsakant į klausimą, ar reikia registruoti individualią veiklą, pirmiausia reikia įvertinti, ar tai vienkartinis sandoris, o gal tokias pajamas asmuo gaus pastoviai, t. y. tęstinį laikotarpį.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nurodo, kad veiklos registruoti nereikia tuo atveju, jei nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimas yra vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio (pvz., miškas paveldėtas, gautas dovanų, atkurta nuosavybė). Jei atsiranda tokių veiklos požymių, kaip savarankiškumas, tęstinumas, ekonominės naudos siekimas (pvz., miškas įsigytas tikslu parduoti nenukirstą mišką, apvaliąją medieną), tuomet reikia įregistruoti individualią veiklą. VMI, nustatydama, ar veikla atitinka individualios veiklos požymius, įvertina visas veiklos vykdymo aplinkybes, t. y. vertinamas savarankiškumas priimant sprendimus, veiklos tęstinumas, nuolatinumas, pasikartojamumas bei siekis sudaryti daugiau panašaus pobūdžio komercinių sandorių, taip pat motyvas gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos.

Pavyzdys. Ūkininkas, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą, 2020 m. nusipirko miško, kuriame planuoja per 2021–2023 m. atlikti kirtimus ir paruoštą medieną parduoti fiziniams ir juridiniams asmenims. Asmuo, parduodamas medieną, siekia naudos, tokia veikla verčiasi savarankiškai ir tęstinį laikotarpį, dėl to jo gautos pajamos už parduotą medieną bus priskiriamos individualios veiklos pajamoms, vadinasi, reikės įregistruoti individualią miškininkystės veiklą.

Medienos pardavimo apmokestinimas PVM

Kai fizinis asmuo parduoda nenukirstą mišką, apvaliąją medieną neįregistravęs veiklos, nes tai vienkartinis sandoris, pvz., miškas buvo paveldėtas ir parduotas, pardavimo pajamos PVM neapmokestinamos.

Tačiau kai fizinis asmuo parduoda nenukirstą mišką, apvaliąją medieną įregistravęs individualią veiklą, jis turi sekti pardavimo pajamas ir kai per paskutinius 12 mėn. jos viršys 45 000 Eur, jam atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju. Įsiregistravus PVM mokėtoju, pardavimai apmokestinami standartiniu 21 proc. arba 9 proc. lengvatiniu PVM tarifu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. lengvatinis 9 proc. tarifas taikomas malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenti, kai jie parduodami fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla. Kadangi tai lengvatinis tarifas, kad ateityje neiškiltų problemų, VMI rekomenduoja prieš parduodant malkas ir medienos produktus fiziniams asmenims iš jų paimti laisvos formos pasižadėjimą, kad malkos bus naudojamos tik buitinėms reikmėms.

Malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenti, priskiriami produktai išvardyti Lietuvos statistikos departamento skelbiamoje Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 4401 pozicijoje. Tai:

  • malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą;
  • medienos skiedros arba smulkiniai;
  • pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą;
  • pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos.

Taip pat svarbu pažymėti, kad jei PVM mokėtojas parduos medieną kitam Lietuvos PVM mokėtojui ir ši mediena pateks į PVM įstatymo 96 str. 1 d. 4 p. komentare išvardytas grupes (pvz., rąstus ir kita), tuomet prievolė sumokėti PVM atsiranda pirkėjui.

Privalomieji atskaitymai

Visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą nuo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Fizinio asmens mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Pardavimo pajamas reikia deklaruoti formoje FR0463, nuo jų sumokėti privalomųjų atskaitymų sumą (įmokos kodas 1001). Forma pateikiama ir mokestis sumokamas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Gyventojų pajamų mokesčio taikymas

Kai fizinis asmuo gauna pajamų už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną neįregistravęs individualios veiklos, t. y. kai sandoris vienkartinis, tokios pajamos deklaruojamos GPM311 formos D2 priede, mokesčio tarifas – 15 proc. Mokestis apskaičiuojamas taip:

(Pardavimo pajamos - įsigijimo kaina - privalomieji mokėjimai - 2 500 Eur) x 15 proc.

Įsigijimo kaina – nenukirsto miško, apvaliosios medienos pirkimo kaina. Privalomieji mokėjimai – išlaidos, kurios privalomai patiriamos parduodant nenukirstą mišką, apvaliąją medieną. 2 500 Eur – taikoma lengvata kito turto pardavimo pajamoms. Į 2 500 Eur įskaičiuojamos visos iš nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo gautos pajamos, įskaitant kito neregistruotino turto pardavimo pajamas (imamos visos D2 priede deklaruotos pajamos).

Jei nenukirstas miškas, apvalioji mediena parduodama juridiniams asmenims, tokios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms ir juridiniai asmenys turi išskaityti, deklaruoti ir sumokėti 15 proc. GPM.

Kai fizinis asmuo gauna pajamas už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, įregistravęs individualią veiklą, tokios pajamos deklaruojamos GPM311 formos C priede, mokesčio tarifas – 15 proc., tačiau galima taikyti pajamų mokesčio kreditą (PMK), kuris leidžia sumažinti mokesčio tarifą. Mokėtina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip:

(Metinės apmokestinamosios pajamos x 15 proc.) - PMK

PMK apskaičiuojamas pagal šias formules, kai metinės apmokestinamosios pajamos (toliau MAP): neviršija 20 000 Eur per metus: PMK = MAP x 0,1. yra didesnės negu 20 000 Eur per metus: PMK = MAP x (0,1 - 2/300 000 x (MAP - 20 000)). jeigu pagal nustatytą formulę apskaičiuotas PMK yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

Metinės apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš per metus gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus. Leidžiamiems atskaitymams pripažinti fizinis asmuo gali pasirinkti vieną iš būdų: gali priskirti išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba leidžiamais atskaitymais pripažinti 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų.

Jei nenukirstas miškas, apvalioji mediena parduodama juridiniams asmenims, tokios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms ir juridiniai asmenys turi išskaityti, deklaruoti ir sumokėti 15 proc. GPM.

SODROS mokesčiai

Kai fizinis asmuo vykdo individualią veiklą, jis turi mokėti ir įmokas SODRAI. Jos mokamos nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus valstybinio socialinio draudimo – VSD ir privalomojo sveikatos draudimo – PSD įmokų). Įmokų tarifai: VSD – 12,52 proc., PSD – 6,98 proc. Išsami informacija pateikiama SODROS interneto svetainėje.