23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/01
Ką reikia žinoti, pasikeitus minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui
  • Diana ŠEMEŽIENĖ LŽŪKT
  • Mano ūkis

Prasidėję metai pervertė ne tik kalendoriaus lapą, bet ir atnešė mokesčių naujovių. Vieniems gyventojams šie pasikeitimai nulems padidėjusias pajamas, kitiems – didesnes išlaidas. Kokie pagrindiniai pokyčiai mūsų laukia 2021 metais ir kaip jie paveiks gyventojų pajamas?

Vyriausybė nustatė, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis darbo užmokestis (MMA) yra 642 Eur, neatskaičius mokesčių, o minimalus valandinis atlygis (MVA) siekia 3,93 Eur (2020 m. – 3,72 Eur). Dėl minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio pakeitimo keičiasi ir kitų mokesčių įmokų sumos. Pavyzdyje matome, kaip pasikeičia darbuotojo darbo užmokestis, jei per mėnesį jis uždirba minimalų darbo užmokestį, ir kaip keičiasi darbuotojo, uždirbančio daugiau nei MMA, darbo užmokestis.

Iš pavyzdžio matyti, kad minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimas piniginiu atžvilgiu reikšmingesnis darbuotojams, uždirbantiems mažiau nei MMA, nes jų atlyginimas padidėja 21,18 Eur (apie 5 proc.), o uždirbantieji daugiau nei MMA, taikant nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojantį NPD dydį, šio pasikeitimo beveik nepajus.

Darbdavys kas mėnesį SODRAI moka 1,77 proc. valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos nuo darbuotojui priskaityto darbo užmokesčio. Pasikeitus MMA, skaičiuodamas sausio atlyginimą, už darbuotoją, kuris uždirba minimalų darbo užmokestį, darbdavys mokės ne 10,74 Eur, kaip mokėjo 2020 m., bet 11,36 euro.

Nuo sausio 1 d. darbuotojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos yra didesnės nei 642 Eur, taikoma nauja neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) apskaičiavimo formulė.

Mėnesinis NPD = 400 - 0,18 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos - MMA).

Metinis NPD = 4 800 - 0,18 x (gyventojo metinės pajamos - 12 MMA).

Maksimalus 400 Eur NPD taikomas gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija nustatyto 1 minimalaus mėnesinio atlyginimo. Darbuotojams, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, NPD nesikeičia, jis yra 645 Eur, o asmenims, kuriems yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, NPD išlieka 600 eurų.

Svarbu tai, kad darbuotojai, gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas, turėtų nepamiršti iki 2021 m. gegužės 1 d. deklaruoti savo pajamas, pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai GPM311 deklaraciją, jei jiems nebuvo perskaičiuotas darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. pagal 2020 m. birželio 23 d. patvirtintą NPD dydį. Šiems gyventojams valstybė turėtų grąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką, jei nebuvo kitokių mokestinių aplinkybių.

Deklaruojant 2020 m. gautas pajamas, darbo užmokesčio pajamos ir kitos susijusios pajamos, kurios nustatytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 11 dalyje, apmokestinamos 20 arba 32 proc. GPM tarifu. Gautos darbo užmokesčio pajamos apmokestinamos 20 proc., jei jos neviršija 84 VDU, o viršijanti dalis – 32 proc. Pernai ši riba buvo 120 VDU.

Dėl pasikeitusio MMA padidėjo ūkininkų ir kitų gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, mėnesinės valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Nuo sausio 1 d. ūkininkai kas mėnesį mokės:

  • kai ūkis yra ne didesnis nei 2 EDV, mėnesinė PSD įmoka – 14,96 Eur (642 x 2,33 proc.);  kai ūkis yra nuo 2 iki 4 EDV, mėnesinė PSD įmoka – 44,81 Eur (642 x 6,98 proc.);
  • kai ūkis yra didesnis kaip 4 EDV, mėnesinė VSD įmoka – 80,38 Eur ir mėnesinė PSD įmoka – 44,81 Eur (642 x 12,52 proc. ir 642 x 6,98 proc.). Papildomai dalyvaujantiesiems II pakopos pensijų kaupime VSD įmoka padidės 2,4 proc. (12,52 proc. + 2,4 proc.) arba 3 proc. (12,52 proc. + 3 proc.).

Pasikeitęs MMA turi įtakos darbuotojams išmokamiems priedams už kilnojamojo pobūdžio darbą lauko sąlygomis, kai jie yra susieti su baziniu atlyginimu, kuris yra lygus 1 MMA.

Dėl pasikeitusio MMA nuo sausio 1 d. gyventojai, vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu, taip pat turės sumokėti didesnes VSD ir PSD įmokas. Kai verslo liudijimas galioja vieną kalendorinį mėnesį, t. y. nuo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos, gyventojai moka standartinę mėnesinę įmoką – 15,7 proc. nuo MMA, nes šie asmenys yra draudžiami tik pensijų (8,72 proc.) ir privalomuoju sveikatos (6,98 proc.) draudimu. Nuo sausio 1 d. už įsigyjamą verslo liudijimą teks sumokėti:

  • VSD įmokos – 55,98 Eur (642 x 8,72 proc.); jei gyventojas dalyvauja papildomame pensijų kaupime, prie 8,72 proc. reikia pridėti 2,4 arba 3 proc.;
  • PSD įmokos – 44,81 proc. (642 x 6,98 proc.).

Standartinė mėnesinė įmoka – 100,79 Eur.

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei vieną mėnesį, VSD ir PSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai dienų skaičiui. Pavyzdžiui, įsigijus verslo liudijimą laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 3 iki 23 dienos (t. y. 20 kalendorinių dienų), gyventojui reikėtų sumokėti:

  • VSD įmokos – 36,12 Eur (55,98 Eur / 31 d. x 20 d.);
  • PSD įmokos – 28,91 Eur (44,81 Eur / 31 d. x 20 d.), jei asmuo jau yra draustas PSD draudimu;
  • arba PSD įmokos – 44,81 Eur (642 Eur x 6,98 proc.), jei asmuo nėra draustas PSD draudimu.

Parengta remiantis 2020 m. gruodžio 7 d. galiojančiais teisės aktais