03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2020/12
Naujas ekonominis bulių vertinimo indeksas
  • Dr. Edvardas GEDGAUDAS Lietuvos galvijų veisėjų asociacija
  • Mano ūkis

Kodėl vieni ūkiai turi lėšų viskam, o kiti, primelžiantys panašų pieno kiekį, vos galą su galu suduria? Daugiamečiai ir nuodugnūs ūkio ekonominių rezultatų tyrimai atskleidė, kad pieno ūkių ekonominiams rodikliams didelės įtakos turi ne tik pieno kiekis, tačiau ir kiti veiksniai, tarp jų – atsakingas veislinis darbas.

Vokietijoje šių metų rugpjūtį pristatytas naujas ekonominės vertės indeksas RZ€, išreikštas eurais. Indeksas išskaičiuotas iš pelno skirtumo eurais, palyginti su vidutine karve, arba kiek ūkis gali uždirbti iš būsimų konkretaus buliaus dukterų.

Indeksas tampa aktualus ir Lietuvos pieno ūkiams

RZ€ indeksas Vokietijoje apskaičiuotas tik grynaveisliams juodmargiams ir žalmargiams holšteinų veislės gyvuliams. Dėl kryptingo Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) selekcijos programos vykdymo ir ūkių, kurie patikėjo holšteinais ir juos veisia grynuoju veisimu, grynaveislių holšteinų populiacija Lietuvoje didėja. Taigi, šis indeksas tampa aktualus ir mūsų šalies pieno ūkiams, siekiantiems efektyvesnių gyvulių. Indeksui skaičiuoti panaudotas didelis kiekis informacijos iš įvairių duomenų šaltinių: Vokietijos žemės ūkio rūmų ūkių buhalterinių duomenų, veterinarijos, skaičiavimo centro duomenų bazių, mokslo darbų, tiriant pieno ūkių ekonomines vertes.

Kiekvienas gyvulio fenotipinis požymis, išreikštas indeksu, turi tam tikrą ekonominę vertę. Naujojo RZ€ indekso privalumas – tai pavienių požymių, turinčių ekonominę vertę, sujungimas į ekonominę reikšmę. Požymis nukreiptas išskirtinai į ekonomiką, kaip ūkiai ir pageidauja, nes tai vienas iš labiausiai apčiuopiamų požymių, kurį galima skaičiuoti ir kartu prognozuoti tolesnį veislininkystės darbą ūkyje ir jo plėtrą.

Svarbu žinoti, kad RZ€ indeksas apima visą karvės gyvenimo laikotarpį ūkyje. Tai vidutiniškai sudaro 3 laktacijas, kai vidutinė karvės ūkinio gyvenimo trukmė 4–6 metai. RZ€ indeksas šiuo karvės gyvenimo laikotarpiu gali padėti prognozuoti būsimą ūkio ekonomiškumo lygį, nes nuoseklus holšteinų veisimas vykdomas atsižvelgiant į ekonominę naudą ir nėra lyginamas su kitomis, mažiau ekonomiškomis veislėmis. Privalome į holšteinų veislės karvę žiūrėti kompleksiškai, įskaitant grožį ir ekonomiką, todėl RZ€ indeksas toks svarbus ir informatyvus.

Gyvulio RZ€ ekonomiškumas vertinamas pagal gaunamo pelno skirtumą iš ūkyje laikomų skirtingų gyvulių, apskaičiuojant šių gyvulių nešamą pelną arba nuostolį ūkyje. Dalis ūkiuose esančių gyvulių yra nuostolingi, bet jų kaštus padengia ekonominį pelną duodantys gyvuliai.

Vertinant lentelėje pateiktus požymius, antras pagal svarbą veiksnys, lemiantis ūkio ekonominį augimą, yra karvės ūkinio naudojimo trukmė. Šio indekso nešamo pelno vidurkis ūkyje siekia 27 procentus. Karvės ūkinio naudojimo trukmės požymis tampa vis aktualesnis aukšto produktyvumo holšteinų bandose. Kiekviena išlaikyta produktyvi gyvulio diena ūkyje duoda apčiuopiamą pelną, vertinamą piniginiu ekvivalentu, šiuo laikotarpiu – eurais. Pavyzdžiui, buliaus Huracan genominė veislinė vertė gRZ€ – 2 670 Eur, tokia šio buliaus dukterų laukiama vidutinė vertė eurais bus gauta per visą karvės gyvenimo laikotarpį ūkyje. Tokiu principu galima planuoti būsimą bandą, atsižvelgiant į būsimą vertę, kuri labiau apčiuopiama ir suprantama, nes išreiškiama piniginiu vienetu.

Ūkiams stiprėti padeda ir genominiai tyrimai

Mastitas vis dar išlieka svarbiausia problema pieno ūkiuose. Paskaičiuota, kad gydymas, vaistai, pieno netekimas, išlauka vienam diagnozuotam mastito atvejui kainuoja vidutiniškai 182 Eur. Mastitams mažinti privalome bandose naudoti bulius, kurių palikuonys bus atsparesni šiam daug finansinių nuostolių nešančiam susirgimui. Renkantis bulius būtina atkreipti dėmesį į šį indeksą. Mastito problemai spręsti taip pat padeda ir ūkio duomenys, gaunami iš pieno tyrimų.

Dar viena nereta liga – tai šliužo užsisukimas, kurio be operacijos neišgydysime, o gyvuliui kritus nuostoliai bus neišvengiami. Svarbu žinoti, kad ši liga taip pat genetiškai paveldima, gyvuliai dažniau suserga dėl medžiagų apykaitos sutrikimų, kai gauna nesubalansuotą racioną, šeriami nevisaverčiais pašarais.

Ūkininkus gali nustebinti, kad į RZ€ indeksą neįtrauktos somatinės ląstelės. Taip yra dėl to, kad ūkiai daugiausia finansiškai nukenčia dėl išmelžiamo mastitinio pieno, kurį reikia utilizuoti ūkyje. Lietuvos ir Vokietijos pieno perdirbimo įmonės neturi įdiegusios bendros apmokėjimo sistemos dėl somatinių ląstelių skaičiaus priduodamame piene, todėl jų skaičius neturi įtakos RZ€ indeksui.

Vokietijos pieno ūkiai ekonomiškai stiprėja. Tam padeda nuolat atliekami genominiai telyčių tyrimai. Naujų veislinių verčių, tarp jų – ir RZ€ naudojimas nukreiptas į pieno ūkio ateitį ir finansinį stabilumą. Lietuvos pieno ūkiams, norintiems išlaikyti ekonominį augimą, taip pat verta intensyviau naudotis veislinės vertės indeksais ir atlikti grynaveislių telyčių genominius tyrimus.