23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/12
Selekcija pagal karvių melžimo savybes
  • Prof. Vida JUOZAITIENĖ, prof. Arūnas JUOZAITIS LSMU Veterinarijos akademija
  • Mano ūkis

Karvių melžimo savybės turi įtakos ūkio pelningumui. Nuo pieno tekėjimo priklauso spenio sfinkterio funkcijos. Šis rodiklis lemia riziką susirgti mastitu.

Mastito profilaktikai daugelio veislių selekcinėse programose naudojami karvių melžimo rodikliai, genetiškai koreliuojantys su somatinėmis ląstelėmis piene ir mastitu. Vertinant karvių melžimo savybes, skirtingose šalyse naudojami įvairūs genetinio vertinimo BLUP metodo modeliai, pritaikyti konkrečioms galvijų populiacijoms. Daugelyje valstybių karvių melžimo veislinės vertės rodikliai kombinuojami į vieną indeksą su karvių temperamento įvertinimu.

LSMU Veterinarijos akademijos mokslininkai atliko įvairių valstybių pieninių galvijų veislininkystės sistemoje taikomų karvių melžimo rodiklių duomenų fiksavimo ir genetinio vertinimo metodų analizę.

Danijos pieninių galvijų genetinio vertinimo sistema. Karvių melžimo duomenys šalyje fiksuojami nuo 1988 m., pieno tekėjimo duomenys – nuo 2008-ųjų. Pagal melžimo savybes vertinamos pirmaveršės karvės nuo 30–240 laktacijos dienos. Veislinė vertė nustatoma keturis kartus per metus. Melžimo greičio balų indeksas (1–9) kombinuojamas su karvės temperamento įvertinimu (1–9).

Prancūzijos pieninių galvijų genetinio vertinimo sistema. Šalyje taikomas bendras melžimo greičio ir karvės temperamento įvertinimas balais. Melžimo savybės įvertinamos balais (1–5) kartu su eksterjeru. Vertinamos pirmos ir antros laktacijos karvės. Fiksuojamas vienas karvės vertinimas. Veislinės vertės nustatomos tris kartus per metus.

Vokietijos, Austrijos ir Liuksemburgo genetinio vertinimo sistema. BLUP veislinės vertės nustatymo sistemoje fiksuojami ir vertinami karvės pieno tekėjimo srauto (kg/min.), melžimo greičio (1–5 balai) ir temperamento (1–5 balai) duomenys.

Italijos genetinio vertinimo sistema. BLUP sistemos vertinime naudojami karvių melžimo greičio (kg/min.), melžimo lengvumo (linijinio vertinimo), pieno tekėjimo srauto (kg/min.) duomenys, gaunami iš trijų informacijos šaltinių: elektroninių pieno srauto matuoklių, linijinio vertinimo (vertintojų) ir melžimo sistemų. Pieninių galvijų veislinės vertės nustatomos tris kartus per metus.

Šveicarijos genetinio vertinimo sistema. Analizė parodė, kad vertinamas karvių melžimo greitis (nuo lėto iki greito) ir karvių temperamentas (nervingas / ramus), naudojant 1–6 balų skalę melžimo greičiui ir 1–2 – temperamentui įvertinti.

Didžiosios Britanijos genetinio vertinimo sistema. Vertinamas karvių melžimo lengvumas ir temperamentas. Genetinio vertinimo BLUP sistemoje naudojami pirmaveršių duomenys nuo 1993 metų.

Nyderlandų genetinio vertinimo sistema. Karvių melžimo greitis ir temperamentas per melžimą vertinami 9 balų sistema. Veislinė vertė nustatoma tris kartus per metus.

Slovėnijos genetinio vertinimo sistema. Šioje šalyje nuo 2004 m. vertinami pirmaveršių karvių melžimo greičio duomenys (balų skalė 1– 5).

Norvegijos genetinio vertinimo sistema. Šios šalies sistemos analizė parodė, kad pieninių galvijų BLUP sistemoje melžimo greitis vertinamas pagal 3 lygių skalę, kaip ir temperamentas. Vertinamos pirmaveršės karvės 20–200 laktacijos dieną.

Atlikta analizė parodė, kad, diegiant genetinio vertinimo BLUP sistemoje veislinės vertės nustatymą pagal karvių melžimo savybes, lengviausiai interpretuojamas pagal balų sistemą nustatytas melžimo greitis. Kitose valstybėse taikomi modeliai ir juose naudojami statistiniai efektai buvo teorinio modelio kūrimo pagrindas.

Įvertinus tyrimuose užfiksuotus Lietuvos pieninių galvijų populiacijos duomenis, karvių melžimo rodikliams nustatėme panašius paveldimumo koeficientus (nuo 9 iki 27 proc.) kaip ir kitose šalyse, kurios įdiegė BLUP metodą ir sėkmingai jį taiko selekcijoje, gerinant karvių melžimo savybes ir atsparumą mastitui.