23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/06
Prekių tiekimas į ES šalis
 • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Lietuvos verslininkai vis intensyviau plečia prekybos ryšius su užsienio šalimis. Ne išimtis ir žemės ūkio įmonės bei ūkininkai. Daugiausia sandorių vykdoma su ES šalių įmonėmis ar asmenimis. Todėl reikia žinoti, kokie reikalavimai keliami Lietuvos PVM mokėtojams, parduodantiems produkciją ar paslaugas į ES šalis.

Prekių tiekimas ir paslaugų teikimas į ES šalis nares laikomas PVM objektu, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

 • imamas atlygis;
 • vyksta šalies teritorijoje;
 • prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas yra apmokestinamasis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą.

Norint, kad prekių ar paslaugų pardavimas būtų laikomas įvykusiu šalies teritorijoje, prekių gabenimas turi prasidėti Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kas prekes gabena (pardavėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis).

PVM tarifai tiekiamoms į ES prekėms gali būti:

 • standartinis – 21 proc.;
 • lengvatinis – 5 ar 9 proc.;
 • nulinis – 0 proc.

Standartinis 21 proc., lengvatiniai 5 ar 9 proc. tarifai taikomi, jei prekės parduodamos kitos ES šalies pirkėjui ne PVM mokėtojui, prekės parduodamos kitos ES valstybės PVM mokėtojui, bet neišgabenamos iš Lietuvos arba pardavėjas neturi įrodymų, kad prekės tikrai išgabentos iš Lietuvos į kitą ES valstybę.

Nulinis PVM tarifas taikomas, kai prekės parduodamos kitos ES valstybės PVM mokėtojui ir tikrai išvežamos iš Lietuvos į kitą ES valstybę.

PVM mokėtojas, norėdamas taikyti 0 proc. PVM tarifą, turi turėti doku-mentus, įrodančius, kad prekes pardavė PVM mokėtojui ir kad jos yra išgabentos iš Lietuvos. Už įrodymų surinkimą atsakingas pardavėjas.

Įrodymai, kuriais galima pagrįsti, kad pirkėjas yra PVM mokėtojas:

 • pirkėjo PVM registracijos pažymėjimo kopija, atsiųsta faksu, paštu ar el. paštu;
 • pirkėjo atsiųsta ES valstybės mokesčių administratoriaus pažyma, patvirtinanti registracijos PVM mokėtoju faktą,
 • pirkėjo laiškas su jame nurodytais identifikaciniais duomenimis ar Lietuvos VMI išduota FR1127 formos pažyma.

Prekių išvežimo fakto į kitą ES valstybę įrodymai:

 • prekių gabenimo dokumentai – važtaraščiai ar jų kopijos su pirkėjo ar jo transporto kompanijos spaudais ir parašais (CMR – gabenant kelių transportu, CIM, SMGS – geležinkeliu, Bill of Lading – jūrų transportu, Air Waybill – oro transportu);
 • užsakymai, korespondencija, PVM sąskaitos faktūros, prekių pakavimo dokumentai, draudimo dokumentai, pirkimo-pardavimo sutartys, apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės tikrai gautos.

Jei pardavėjas neturi dokumentų, įrodančių prekių pardavimą ir išgabenimą kitos ES šalies PVM mokėtojui, prekių pardavimas turi būti apmokestinamas standartiniu 21 proc. PVM tarifu (arba lengvatiniu 5 ar 9 proc., jei prekėms toks yra nustatytas).

Prekių pardavimas į ES turi būti įformintas PVM sąskaita faktūra. Joje, be kitų privalomų rekvizitų, turi būti viena iš šių nuorodų:

 • PVMĮ 49 straipsnis;
 • Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnis;
 • žodžiais įrašyta bet kokia kita nuoroda, pvz., „Tiekiamos prekės išgabenamos į kitą ES valstybę“.

Pardavėjas, į ES pardavęs prekes PVM mokėtojui, PVM deklaracijoje FR0600 nurodo prekių apmokestinamąją vertę 18 laukelyje. Taip pat pardavėjas privalo užpildyti ir pateikti VMI Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formą. Joje nurodo ES valstybės, į kurią pardavė prekes, kodą (11 laukelis), pirkėjo PVM mokėtojo kodą (12 laukelis) ir 13 laukelyje nurodo parduotų prekių apmokestinamąją vertę. FRR0564 turi būti pateikta iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos.

***

ES valstybės PVM mokėtojo kodą galima patikrinti paskambinus telefonu 1882, pateikus prašymą/paklausimą VMI portale „mano VMI“ ar interneto svetainės ec.europa.eu/taxacion_ customs/vies paieškos langelyje įrašius ES valstybės pavadinimą ir pirkėjo PVM kodą.