23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/04
Žemės ūkio paslaugų kvitai pasiteisino
  • Rita DABKUVIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Įsibėgėjus pavasario darbymečiui, ūkiuose išauga darbo jėgos poreikis. Valstybinės Darbo ir Mokesčių inspekcijos beveik kasdien gauna informacijos apie nelegaliai dirbančius asmenis. Nors ne visi pranešimai pasitvirtina, nelegalaus darbo žemės ūkyje dar yra daug. Ar pasiteisino paslaugų kvitai – viena iš nelegalaus darbo mažinimo priemonių?

Mažinant nelegalaus darbo atvejus, nuo 2013 m. balandžio 1 d. sudarytos galimybės laikino pobūdžio, aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti įdarbinti asmenis supaprastinta tvarka (šiems darbams atlikti nereikia specialių įgūdžių, jie yra išvardyti Vyriausybės patvirtintame Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąraše, pavyzdžiui, akmenims rinkti, uogoms skinti ir kt.). Pagal šią tvarką asmenis galima įdarbinti ne sudarant su jais darbo sutartis, bet naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Tačiau paslaugų kvitai netinka įdarbinant vairuotojus, traktorininkus ir kombainininkus, nes jie privalo turėti atitinkamos kategorijos vairuotojo ar traktorininko pažymėjimą. Jeigu šių kategorijų darbuotojai dirba su technika, tuomet su jais turi būti sudaromos darbo sutartys, o už atliktus darbus negali būti išrašomi paslaugų kvitai.

Pasak ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių buhalterių, kurie jau naudojasi šia tvarka, paslaugų kvitai – tai išsigelbėjimas ir didžiulis palengvinimas. Tikrinimų jie nesibaimina, nes nenusižengia įstatymams ir teisiniams reikalavimams. Įstatymo supaprastinimas įdarbinti asmenis pagal paslaugų kvitus leidžia lengviau sutvarkyti buhalterinius dokumentus ir įdarbinti žmones.

Priimant ir atleidžiant darbuotoją, skirtingai nuo įdarbinimo pagal darbo sutartį, kai prieš dieną SODRAI turi būti pateiktas 1-SD pranešimas ir oficialiai įforminta darbo sutartis, įdarbinant pagal paslaugų kvitus, šie reikalavimai netaikomi. Žemės ūkis yra specifinė verslo sritis, dauguma darbų yra sezoniniai ir trumpalaikiai, o atlikti juos, atsižvelgiant į oro sąlygas, būtina laiku ir greitai.

Darbdaviams lengviau, o kaip darbininkams?

Dauguma tokių darbuotojų yra registruoti Darbo biržoje. Bedarbiams, dirbantiems pagal paslaugų kvitus, nerimauti nereikia – bedarbio statusas ir pašalpa išsaugomi. Bedarbio statusas jiems bus tik sustabdomas, tačiau jie išliks registruoti teritorinėse Darbo biržose. Baigus darbus, bedarbio statusas šiems asmenims vėl bus atstatytas. Bedarbio statuso sustabdymas reiškia, kad asmuo turi laikiną užimtumą ir kad jam negalima teikti kitų darbo pasiūlymų. Tačiau asmenys, pradėję dirbti pas ūkininkus, turi nepamiršti apie tai informuoti teritorinės Darbo biržos aptarnaujančio specialisto.

Tarp darbdavių ir dirbančiųjų vyrauja ne darbo, o civiliniai santykiai. Nesant darbo santykių, paslaugas gaunantys asmenys įstatymiškai nėra įpareigoti užtikrinti dirbantiesiems saugių darbo sąlygų. Tačiau aplaidžiai organizavus darbą ir dėl to dirbančiajam nukentėjus, nukentėjusysis gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civiline tvarka. Kadangi tai nėra darbiniai santykiai, tai nuo šių pajamų valstybinio socialinio draudimo įmokos nėra mokamos. Vadinasi, gaunamas atlyginimas nėra laikomas draudžiamosiomis pajamomis, ir paslaugų teikimo laikotarpis neįskaičiuojamas į darbo stažą.

Kvitai tinka ir nepilnamečiams

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus gali teikti ir nepilnamečiai asmenys, tačiau nepilnamečių tėvai privalo įvertinti, ar paslaugos vaikui yra ne per sunkios, ar jos pakankamai saugios. Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų gali teikti paslaugas tik tuo atveju, kai turi vieno iš tėvų rašytinį sutikimą. Tėvų rašytinis sutikimas yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kokias konkrečias paslaugas nepilnametis asmuo gali teikti, taip pat turi būti nurodytas paslaugų teikimo laikotarpis, kiek valandų per dieną gali teikti paslaugas, kur tos paslaugos bus teikiamos ir pan.

Kad netektų mokėti baudų už nelegalius darbuotojus, kad trumpalaikiam ir kvalifikacijos nereikalaujančiam darbui atlikti nereikėtų sudaryti darbo sutarčių, darbuotojų samdymas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms teikti pagal paslaugų kvitus yra puiki išeitis. Šio įstatymo nuostatomis pasinaudoję kaimo gyventojai turi daugiau galimybių gauti darbo, užsidirbti pajamų ir būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

***

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, kurie naudoja paslaugų kvitus, privalo:

  • prieš pradedant žmogui dirbti, užpildyti paslaugų kvitą ir antrą jo egzempliorių įteikti dirbančiam asmeniui;
  • suteikti aiškią informaciją apie paslaugų teikimo sąlygas, terminą ir rezultatą, kurio tikimasi;
  • paaiškinti, kad asmuo vienam ūkininkui ar bendrovei gali teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus, o jeigu teikia paslaugas keliems paslaugų gavėjams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus;
  • informuoti, kad uždirbta atlygio suma, viršijanti 1 750 Eur per metus, yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu bei įskaitoma į gaunamas pajamas apskaičiuojant piniginę socialinę paramą;
  • sumokėti paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus dienai arba šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė (susitarus vėliausiai su dirbančiuoju galima atsiskaityti per 5 darbo dienas nuo paslaugų teikimo pabaigos);
  • ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. pateikti PKV pranešimą SODRAI ir sumokėti 9 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio (per mėnesį) sumos.