23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/04
Pasaulinės kombinuotųjų pašarų gamybos tendencijos
  • Nijolė MARŠALKIENĖ, ŽŪIKVC
  • Mano ūkis

Pasaulinė kombinuotųjų pašarų gamyba nuo 2012 metų išaugo 19 proc. ir pernai pasiekė 1,032 mlrd. tonų. Pirmaujančios kombinuotųjų pašarų gamybos šalys yra Kinija ir JAV, kurių gamyba sudaro 1/3 visos pasaulinės kombinuotųjų pašarų produkcijos. Šiais metais prognozuojamas kiaulininkystės, paukštininkystės ir akvakultūros pašarų gamybos augimas bei pieniniams galvijams skirtų pašarų gamybos mažėjimas.

Gyvūnų mitybos produktų gamybos lyderės JAV kompanijos „Alltech“ duomenimis, per paskutinius penkerius metus pasaulinė kombinuotųjų pašarų gamyba išaugo 19 proc. arba 196,0 mln. t, nors gamybos įmonių skaičius per tą laiką sumažėjo 7 proc. – iki 30,09 tūkst. Pasaulinė kombinuotųjų pašarų gamyba 2016 m. pasiekė 1,032 mlrd. t ir, palyginti su 2015 m., buvo 3,7 proc. (36,5 mln. t) didesnė. „Alltech“ ataskaitoje, kuri apima 141 valstybę ir daugiau kaip 30 tūkst. pašarų gamybos įmonių, nurodoma, kad 30 pasaulio šalių pagamina 86 proc. visų pasaulio kombinuotųjų pašarų.

Daugiausia kombinuotųjų pašarų 2016 m. pagamino Kinija, JAV, Brazilija, Meksika, Ispanija, Indija, Rusija, Vokietija, Japonija ir Prancūzija. Šių dešimties šalių gamyba sudarė 60 proc. (619,2 mln. t) visos pasaulinės produkcijos, jose sutelkta 56 proc. (16,9 tūkst.) kombinuotųjų pašarų gamybos įmonių.

Pirmaujančia kombinuotųjų pašarų gamybos šalimi, kaip ir 2015 m., išliko Kinija, kurios gamyba siekė 187,20 mln. t. Šiuo metu Kinija ir nuo jos mažai atsiliekančios Jungtinės Valstijos (169,7 mln. t) pagamina 1/3 visos pasaulinės kombinuotųjų pašarų produkcijos. Bendra pasaulyje pagamintų kombinuotųjų pašarų vertė 2016 m. sudarė 460 mlrd. JAV dolerių (apie 430 mlrd. eurų).

Mažėjo ES kombinuotųjų pašarų gamyba

Europos kombinuotųjų pašarų gamintojų asociacijos (FEFAC) duomenimis, ES šalių kombinuotųjų pašarų gamyba 2016 m. siekė 153,4 mln. t ir, palyginti su 2015 m., sumažėjo 1 proc. (1,6 mln. t). Galvijams skirtų pašarų gamyba, bendroje ES šalių gamybos struktūroje sudaranti 27 proc. (41,4 mln. t), dėl pieno kainų krizės pernai sumažėjo 1,5 proc. Didžiausią bendrosios gamybos dalį – 35 proc. (53,6 mln. t) – sudaranti paukščių lesalų gamyba dėl paukščių gripo išplitimo nepadidėjo, tačiau išliko beveik stabili (sumažėjimas sudarė vos 0,2 proc.). Lesalų gamyba 2016 m. labiausiai sumažėjo Prancūzijoje – 4 proc., o padidėjo Lenkijoje – 4,7 proc. Po dvejų metų augimo kiaulių pašarų gamyba ES šalyse pernai sumažėjo 1,6 proc. – iki 49,4 mln. t. Tam įtakos turėjo Rytų Europoje išplitęs afrikinis kiaulių maras ir gana žemos 2016 m. pirmo pusmečio kiaulienos kainos.

FEFAC prognozuoja, kad 2017 m. ES šalyse pieniniams galvijams skirtų pašarų gamyba gali sumažėti dar 2 proc., kiaulių – 1 proc., o paukščių – 0,5 procento. FEFAC duomenimis, ES šalyse pernai iš viso naminiams gyvuliams šerti sunaudota apie 480 mln. t pašarų, iš kurių apie 30 proc. sudarė kombinuotieji pašarai, jų apyvarta siekė apie 50 mlrd. eurų.

Lietuvoje gamybos apimtys didėjo

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2016 m. sudarė 803,54 tūkst. t ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 7,3 proc. arba 54,52 tūkst. t. Praėjusiais metais padidėjo visų kombinuotųjų pašarų grupių gamyba, išskyrus premiksus. 2016 m., palyginti su 2015 m., kiaulėms skirtų mišinių gamyba padidėjo 1,6 proc. (3,12 tūkst. t), o mišinių galvijams ir lesalų paukščiams atitinkamai 6,0 proc. (8,65 tūkst. t) ir 9,6 proc. (28,65 tūkst. t). Kačių ėdalo gamyba išaugo 17,7 proc. (11,81 tūkst. t), šunų ėdalo ir kitų, niekur nepriskirtų mišinių, atitinkamai 9,9 proc. (1,16 tūkst. t) ir 7,5 proc. (1,82 tūkst. t). Premiksų gamyba 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo 19,3 proc. (1,08 tūkst. t).

Lietuvos kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje didžiausią dalį sudarė mišiniai paukščiams – 40,6 proc. (326,33 tūkst. t) ir kiaulėms – 25,0 proc. (200,91 tūkst. t). Mišiniai galvijams sudarė 19,1 proc. (153,19 tūkst. t), kačių ėdalas – 9,8 proc. (78,58 tūkst. t), kiti, niekur nepriskirti mišiniai, – 3,3 proc. (26,24 tūkst. t), premiksai – 0,6 proc. (4,53 tūkst. t).

Kombinuotųjų pašarų ir premiksų 2016 m. parduota 500,88 tūkst. t, iš jų pardavimai vidaus rinkoje sudarė 79,5 proc. (398,34 tūkst. t), ES – 19,0 proc. (95,35 tūkst. t), trečiųjų šalių rinkose – 1,4 proc. (7,2 tūkst. t). Pernai, palyginti su 2015 m., kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 3,65 proc. (14,02 tūkst. t), eksportas į ES šalis išaugo 17,1 proc. (13,09 tūkst. t), tačiau 14,2 proc. (1,19 tūkst. t) sumažėjo eksportas į trečiąsias šalis. Mišinių kiaulėms prekyba 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo 10,3 proc. (4,7 tūkst. t), galvijams – 3,8 proc. (1,1 tūkst. t), o mišinių paukščiams padidėjo 8,1 proc. (24,6 tūkst. t).

Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai Lietuvoje 2016 metais, palyginti su 2015 m., padidėjo 5,6 proc. (26,7 tūkst. t).

Azija – didžiausia kombinuotųjų pašarų gamintoja

Azijos dalis pernai sudarė apie 37 proc. pasaulinės kombinuotųjų pašarų gamybos. Labiausiai gamyba išaugo Vietname (21 proc.), kuris dabar užima 15 vietą tarp didžiausių pasaulio šalių gamintojų, taip pat Pakistane, Indijoje ir Japonijoje. Daugiausia Azijos regione padidėjo kiaulių pašarų ir broilerių lesalų gamyba. Naminių gyvulių auginimo sąnaudos Azijos regione išlieka pačios didžiausios. Aukščiausios pašarų kainos pasaulyje yra Japonijoje, o Kinijoje – dvigubai didesnės už kitų 10 didžiausių pasaulio šalių gamintojų kainų vidurkį.

Lotynų Amerikoje daugiausia kombinuotųjų pašarų pagamina Brazilija (68,9 mln. t). Meksika, kurios produkcija sudaro 20 proc. visos regiono gamybos ir siekia tik apie pusę Argentinos gamybos apimčių, pirmauja žemyne pagal metinį gamybos apimčių prieaugį. Nors pašarų kainos Lotynų Amerikoje, palyginti su pasaulinėmis, yra vidutinės, Brazilijoje kainos 2016 m. pakilo. Palyginti su JAV, Brazilijoje kiaulių pašarų kainos yra 20 proc., o dedeklių ir reproduktorių – 40 proc. didesnės.

Beveik pusėje Afrikos šalių kombinuotųjų pašarų gamyba 2016 m. augo, o tokiose šalyse, kaip Nigerija, Alžyras, Tunisas, Kenija ir Zambija augimas viršijo 30 proc. Pernai Afrika pasiekė didžiausią (13 proc.) augimą per paskutinius 15 metų, nors pagal pagamintų pašarų kiekį, tenkantį vienam gyvuliui, šis žemynas vis dar lieka paskutinėje vietoje. Pašarų kainos Afrikoje vienos didžiausių pasaulyje, o Nigerija ir Kamerūnas patenka į pasaulio šalių penketą, kuriose pašarų kainos yra pačios aukščiausios.

Šiaurės Amerika su Jungtinėmis Valstijomis priešakyje pirmauja pasaulyje pagal galvijų, kalakutų, naminių gyvūnėlių ir arklių kombinuotųjų pašarų gamybą.

Kombinuotųjų pašarų kainos atskirose šalyse labiausiai priklauso nuo kukurūzų ir sojų kainų, taip pat jos santykinai didesnės mažesnėse šalyse. Bendrai paėmus pasaulinės kombinuotųjų pašarų kainos pernai sumažėjo, o įtakos tam turėjo geras pastarųjų dvejų metų grūdinių augalų derlius.

Pašarai galvijininkystei, kiaulininkystei ir akvakultūrai

Akvakultūrai skirtų pašarų gamyba pastaruosius šešerius metus vis auga, o 2016 m. padidėjo 12 proc. Labiausiai ji išaugo Europoje, kur pagaminta 9 proc. visų akvakultūros pašarų. Azijos ir Ramiojo vandenyno regione pagaminta 74 proc., Lotynų Amerikoje – 10, Šiaurės Amerikoje – 5, Viduriniuosiuose Rytuose ir Afrikoje po 1 proc. akvakultūros pašarų.

Iš dirbtinai pasaulyje auginamų žuvų ir vėžiagyvių 2016 m. didžiausią dalį produkcijos sudarė karpiai – 34 proc., krevetės – 12, tilapijos – 12, lašišos – 11, šamai – 8.

Pasaulinė paukščių lesalų gamyba 2016 m. sudarė 44 proc. (454 mln. t) visos pasaulinės gamybos ir, palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek sumažėjo. Įtakos tam galėjo turėti įvairiose šalyse pasikartojantys paukščių gripo protrūkiai ir aukštesnė pašarų kokybė, taip pat geresnis jų įsisavinimas. Pasaulyje broilerių auginimas pernai sumažėjo 1 proc., kalakutų – padidėjo 4,6 proc., tačiau labai sumažėjo kitų rūšių paukščių (ančių, žąsų, stručių, putpelių) auginimas. Ypač paukščių produkcijos gamyba ir ūkiuose laikomų paukščių skaičius sumažėjo Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje, Taivane ir Tailande.

Teigiamas kiaulių pašarų gamybos augimas 2016 m. buvo Azijoje, ypač Vietname ir Tailande. Šios dvi valstybės patenka į didžiausių kiaulienos gamybos šalių dešimtuką. Kinija pernai pagamino ketvirtį visų kiaulių pašarų pasaulyje.

Pasaulinė pieninių galvijų pašarų gamyba nepakito, tačiau JAV ir Indijoje padidėjo atitinkamai 12 ir 14 proc., o Europoje sumažėjo. Pašarų galvijams gamyba padidėjo Kinijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir Meksikoje.

Prognozuojamas žuvies ir paukštienos suvartojimo augimas

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, daugėjant gyventojų, augant pragyvenimo lygiui, vykstant urbanizacijai ir keičiantis mitybos įpročiams, mėsos gamyba ir suvartojimas tik didės. Palankiausios prognozės šiuo metu paukštienos ir kiaulienos produkcijos gamintojams. Nors analitikai prognozuoja, kad 2017 m. pasaulyje labiausiai didės paukštienos gamyba ir suvartojimas, žvelgiant į ilgalaikes tendencijas, ateityje visų pirma turėtų augti žuvies suvartojimas. Bendras sugautos ir ūkiuose užaugintos žuvies produkcijos kiekis 2012 m. pasiekė jautienos gamybos lygį, o šiuo metu vejasi paukštienos produkcijos apimtis. Pernai pasaulinis žuvies produktų suvartojimas išaugo 8 procentais.

Didžiausias mėsos suvartojimas vienam gyventojui, 2016 m. duomenimis, buvo JAV ir Australijoje – 90 kg, Izraelyje – 86, ES – 65, Rusijoje – 61 kg, o vienas mažiausių – Afrikos ir Azijos šalyse: Egipte – 23, Tailande – 20, Nigerijoje – 7, Mozambike – 6, Indijoje – 3 kg. Daugiausia žuvies tradiciškai suvartojama Azijos šalyse, mažiausiai – Jungtinėse Valstijose, pirmauja pasaulyje pagal jautienos suvartojimą.