23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/02
Mokesčių naujovės 2017 metais
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Socialinis draudimas

Nuo sausio 1 d. ūkininkai (GPM mokėtojai), kurių ūkio dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis, draudžiami pensijų, ligos, motinystės bei privalomuoju sveikatos draudimu. Tai reiškia, kad nuo šiol ūkininkai galės gauti ligos išmokas. Kad susirgus būtų gauta ligos išmoka, ūkininkas 2017 metais turi būti sukaupęs ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėjęs įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygu 1 mėn. stažo). Įmokas galima sumokėti avansu.

Dėl to, kad ūkininkai pradedami drausti ligos valstybiniu socialiniu draudimu (VSD), keičiasi VSD įmokos tarifas. Nuo šiol jis lygus 29,7 proc. arba 31,7 proc., jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų fonde. Mėnesio VSD įmokos dydis 112,86 Eur (380 Eur x 29,7 proc.) arba 120,46 Eur (380 Eur x 31,70 proc.).

Pasikeitė ir VSD įmokų „lubos". VSD įmokas reikia mokėti nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, tačiau ji negalės viršyti praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos. VDU 2017 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti lygus 741,2 Eur.

VSD įmokas reikia sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Privalomasis sveikatos draudimas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų apskaičiavimas, tarifai ir „lubos" nesikeičia. Jei ūkio ekonominis dydis neviršija 2 EDV, PSD įmokos tarifas - 3 proc., jei ūkio dydis daugiau kaip 2 EDV - 9 proc. Mėnesio PSD įmoka, kai ūkio dydis neviršija 2 EDV - 11,40 Eur (380 Eur x 3 proc.), ir 34,20 Eur (380 Eur x 9 proc.), kai ūkio dydis daugiau negu 2 EDV.

Jeigu ūkio EDV yra 4 arba didesnis, metinės PSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo tos pačios sumos kaip ir VSD įmokos, tačiau nuo sumos, ne mažesnės kaip 12 MMA per metus (išskyrus atvejus, jeigu leidžiama PSD įmokų kas mėnesį nemokėti) ir ne didesnės kaip 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio. Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2017 m. sausio 1 d. yra 476 Eur. Jeigu ūkio EDV yra mažesnis negu 4, PSD įmokos skaičiuojamos nuo 12 MMA per metus.

PSD įmokas reikia mokėti kas mėnesį, iki einamojo mėnesio pabaigos. Tačiau kas mėnesį įmokų gali nemokėti tie ūkininkai, kurie dirba pagal darbo sutartis, yra veikiančių individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ar mažųjų bendrijų nariai arba yra draudžiami sveikatos draudimu valstybės lėšomis (pvz., gauna senatvės pensiją). PSD įmokas jie galės sumokėti pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Garantinis fondas

Nuo šių metų įmokas į Garantinį fondą renka ir administruoja SODRA. Įmokas už 2017 m. sausio mėnesį mokėsime iki vasario 15-osios (kaip ir SODROS įmokas). Tačiau įmokas į Garantinį fondą už 2016 m. gruodį, 2016 m. antrą pusmetį ir visus 2016 metus reikės sumokėti į VMI sąskaitą.

Garantinio fondo įmokas skaičiuosime ir mokėsime tais pačiais terminais, įmokų kodais, informaciją apie apdraustuosius teiksime tokiomis pačiomis formomis kaip ir VSD įmokas.

Nuo sausio 1 d. draudėjai, privalantys mokėti įmokas į Garantinį fondą, teikdami 1-SD, 2-SD, SAM pranešimus, prie draudėjo tarifo (P1 laukelis) turi pridėti 0,2 proc. dydžio įmokas į Garantinį fondą.

Pavyzdys. Draudėjo tarifas 30,98 proc. + 0,2 proc. = 31,18 proc. Bendras draudėjo ir apdraustojo tarifas 39,98 proc. + 0,2 proc. = 40,18 proc.

Neapmokestinamas pajamų dydis

Didėja neapmokestinamas pajamų dydis (NPD), taikomas gyventojų pajamoms, kurias jie gaus po 2017 m. sausio 1 d. Taip pat didėja papildomas NPD už kiekvieną auginamą vaiką, fiksuotas NPD dėl mažesnio darbingumo lygio ir NPD apskaičiavimo formulė.

Pajamų mokesčio deklaravimas

Nuo šių metų keičiasi Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos FR0572 pildymas. Šią formą už sausį turėsime pateikti iki 2017 m. vasario 15 d. Nuo šiol teiksime tik pirmąjį FR0572 deklaracijos lapą ir jame deklaruosime tik bendras A klasės pajamų sumas. Prieš tai teikdavome informaciją, nurodydami konkretų gyventoją ir jam išmokėtas sumas. Išsamę informaciją pagal gyventojus ir jiems išmokėtas sumas nurodysime metinėje A klasės pajamų deklaracijoje FR0573.

Įmonės, kuriuose deklaruojamą mėnesį pagal darbo sutartis dirbo darbuotojai, formą FR0572 privalės pateikti net ir tuo atveju, jeigu tą mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų. Tokiu atveju formos laukeliuose bus įrašomi nuliai.