23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/02
Cukriniams runkeliams auginti ir nuimti reikalingos mašinos
  • Prof. dr. Algirdas JASINSKAS, dr. Vytautas KUČINSKAS, dr. Jonas LIAUKONIS, ASU
  • Mano ūkis

Kiekvienas ūkininkas nori užauginti produkciją ir gauti kuo didesnį derliaus prieaugį mažiausiomis sąnaudomis ir nuostoliais. Tad pirmiausia reikia tinkamai pasirinkti technines priemones. Šį kartą pristatoma mašinų nomenklatūra, reikalinga cukriniams runkeliams auginti ir jų derliui doroti.

Dirvos ruošimas cukriniams runkeliams apima tradicinius dirvos ruošimo arimui technologinius elementus: akmenų rinkimą, podirvio purenimą ir patį arimą. Šiems augalams pakanka dirvos paviršių išlyginti ir išpurenti 4-5 cm gyliu. Cukrinius runkelius auginantiems ūkiams tikslingiausia įsigyti sukiuosius stačiaašius kultivatorius (vertikalių rotorių), kurie vienu važiavimu išpurena lengvas ar sunkias grumstuotas dirvas reikiamu gyliu.

Cukriniams runkeliams sėti naudotinos tiksliosios pneumatinės sėjamosios, kurios įterpia visą mineralinių trąšų normą ir turi papildomą įrangą mikroelementinėms trąšoms įterpti sėjant.

Cukrinių runkelių apsaugai ir piktžolių kontrolei taikomi tarpueiliniai kultivatoriai su lokaliu trąšų įterpimu ir purkštuvai su papildomu oro srautu.

Derliui nuimti pastaruoju metu plačiai naudojami savaeigiai runkelių kombainai, kurie tenkina keliamus agrotechninius reikalavimus: derliaus nuostoliai iki 3 proc. ir tiksliai nupjauta kerpė (didesnis kaip 2 cm lapkočių ilgis sudaro 0,6-3 proc. iškastų šaknų). Prikabinamus 2 ir 4 eilių cukrinių runkelių kombainus tiekia danų įmonė „TIM-Thyregod". Naudojant šias mašinas prarandama 5,7-6,2 proc. derliaus, tačiau, palyginti su kitomis, jos yra gana pigios: 2 eilių mašina kainuoja apie 76 000 Eur, 4 eilių - 127 000 eurų.

Įvedus tikslius šakniavaisių pristatymo į fabrikus grafikus, iškilo būtinybė derlių krauti į kaupus, iš kurių reikiamu metu runkeliai kraunami ir vežami perdirbti į fabrikus. Todėl į mašinų sistemą įtraukiamos šaknų perkrovimo priekabos ir savaeigiai savikroviai šaknų valytuvaikrautuvai. Naudojant šią įrangą išsprendžiama runkelių žemėtumo mažinimo problema, o tai ypač aktualu derlių nuimant nepalankiomis oro sąlygomis.

Specialios paskirties mašinų nomenklatūra ir ekonominiai rodikliai cukriniams runkeliams auginti ir doroti pateikiami lentelėje.

Plačiausiai paplitęs cukrinių runkelių auginimas naudojant įprastines arimines technologijas, todėl dirvai gerinti ir įdirbti naudojamos šios mašinos - podirvio purentuvai, akmenų rinktuvai, ražienų skutikliai, gilaus arimo apverčiamieji plūgai su armens lygintuvais. Tręšimo, kalkinimo ir augalų apsaugos mašinos taip pat taikytinos auginant šiuos augalus.

Runkelių sėjai naudotinos kombinuotos mašinos su lokalaus visos mineralinių trąšų normos įterpimo sistema, o tai turi įtakos didesniam derliui. Tarpueilius purenantiems žemdirbiams rekomenduotini tarpueiliniai kultivatoriai su papildomo tręšimo įtaisais augalų eilutėms tręšti. Visiems ūkiams rekomenduojami pesticidų purkštuvai su papildomu oro srautu.

Technikos vystymosi tendencijos rodo, kad pagrindinis cukrinių runkelių nuėmimo būdas - tiesiog kombainu susmulkintus lapus paskleisti ant dirvos. Cukraus gamybos fabrikai riboja šaknų purvingumą (iki 10 proc.).

Daugelis Vakarų Europos cukraus gamyklų ne tik atskaičiuoja žemių, pristatytų su šaknimis išvežimo iš teritorijos išlaidas, bet ir mažina supirkimo kainą. Todėl rekomenduojami savaeigiai krautuvai- valytuvai. Šakniavaisiai iš kombainų perkrovimo įrenginio priekabomis transportuojami į kaupų krovimo vietą, kur fabriko nustatytu terminu savaeigiu savikroviu cukrinių runkelių valytuvu- krautuvu nuvalomi ir pakraunami į transportavimo priemones.