23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2017/01
Nauja galimybė mažinti nedarbą – parama darbui
  • Rita DABKUVIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Didžiausia dalis žmonių, neturinčių šiandien darbo, yra darbinės patirties stokojantis jaunimas ir pagyvenę asmenys, kuriems iki pensijos likę vos keleri metai. Jaunuoliai paskutinieji patenka į darbo rinką ir pirmieji iškrenta iš jos. Darbo netekę vyresnio amžiaus asmenys pamažu praranda anksčiau įgytus gebėjimus ir žinias, o radę darbą, sunkiau prisitaiko prie naujų darbo sąlygų.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žmonių užimtumui didinti ir skatinti darbdavius kurti daugiau darbo vietų, nuo 2016 m. lapkričio 2 dienos pradėta įgyvendinti nauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojama priemonė „Parama darbui". Visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (tarp jų ir ūkininkai), gali pasinaudoti šia priemone. Pagrindinė sąlyga, keliama darbdaviams, norintiems gauti finansinę kompensaciją, yra ta, kad jie turi įdarbinti jaunus, iki 29 metų amžiaus, arba vyresnius nei 54 metų amžiaus asmenis. Darbdaviams gali būti kompensuojama 23,3 proc. apskaičiuoto atlyginimo: įdarbinusiems darbinės patirties

  • neturinčius jaunuolius nuo 18 iki 29 m. amžiaus, kompensacijos laikotarpis iki 12 mėn.;
  • įdarbinusiems vyresnius kaip 54 m. amžiaus asmenis, neturėjusius darbo 6 mėn., kompensacijos laikotarpis iki 24 mėn.

Per visą priemonės įgyvendinimo laiką viena įmonė ar ūkis gali kreiptis dėl neriboto darbuotojų, dėl kurių įdarbinimo galės prašyti kompensacijos, skaičiaus, tačiau bendra kompensacijos suma neturės viršyti 200 000 eurų. Didžiausias faktinis apskaičiuoto darbo užmokesčio išlaidų dydis, pagal kurį skaičiuojama kompensacija, negali viršyti 760 eurų. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 760 Eur/mėn., kompensacijai skaičiuoti remiamasi 760 Eur dydžio suma.

Iš viso pagal priemonę „Parama darbui" bus skelbiami 2 kvietimai teikti paraiškas. Pirmajam kvietimui paraiškos bus priimamos iki 2019 m. vasario 28 d., antrasis kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2019 m. I ketvirtį. Nepateikus užpildytos paraiškos per 3 mėnesius nuo darbuotojo įdarbinimo dienos, darbo užmokesčio kompensacija bus apskaičiuojama ir išmokama nuo paraiškos pateikimo dienos. Kompensuotina konkretaus darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis nustatoma ir išmokama kas ketvirtį. Jei darbdavys ataskaitinio ketvirčio paskutinę dieną yra įsiskolinęs SODRAI, darbo užmokesčio kompensacija nėra mokama, išskyrus atvejus, jei yra sudaryta sutartis dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo SODRAI atidėjimo. Kito ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną neturint įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kompensacija išmokama tik už praėjusį ir už einamąjį ataskaitinį kalendorinį ketvirtį.

Paraiškos formą kompensacijai gauti galima rasti ES struktūrinių fondų interneto svetainėje esinvesticijos.lt arba invega.lt. Tikimasi, kad finansinės kompensacijos darbdaviams užtikrins galimybes darbo neturintiems asmenims integruotis į darbo rinką: jaunimui - įgyti pirmųjų darbinių įgūdžių, o vyresnio amžiaus žmonėms - tęsti darbinę veiklą ir išlikti aktyviems darbo rinkoje.

Tikimasi, kad finansinės kompensacijos padės didinti darbdavių motyvaciją kurti daugiau darbo vietų.