03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/12
Žaliųjų pašarų ruošimo mašinų sistema mišriems ūkiams
  • Prof. dr. Algirdas JASINSKAS, dr. Vytautas KUČINSKAS, dr. Jonas LIAUKONIS, ASU
  • Mano ūkis

Pagrindinis zootechninis reikalavimas žaliųjų pašarų gamybos mašinoms - paruošti sveikus, neužterštus pašalinėmis medžiagomis ir nuodingomis bakterijomis pašarus su mažiausiais maisto medžiagų nuostoliais. Pašarų kokybė ir pašarinė vertė priklauso nuo žaliavų būklės, žolės džiūvimo laiko ir taikomų technologijų.

Žolynai neretai užteršiami įvairiomis organinėmis medžiagomis - mėšlo likučiais, senomis ražienomis ir kt. priemaišomis, kurios platina nuodingas bakterijas Listeria monocytogenes. Šios bakterijos užteršia pašarus ir gyvulininkystės produkciją, ji tampa netinkama vartoti maistui. Pavasarį žolynus rekomenduojama apdoroti specialiomis pievų akėčiomis ir suvoluoti lygiais volais.

Siekiant sumažinti žolės džiūvimo lauke trukmę, naudotinos šienapjovės su žolės maigymo įtaisais ar žolės suspaudimo būgniniais rotoriais. Džiūvimo intensyvumui padidinti žolė vartoma 2-3 kartus arba pradalgės supurenamos specialiomis mašinomis. Plačiau pradedamos naudoti diskinės šienapjovės, nes, lyginant jas su būgninėmis mašinomis, joms traukti reikalinga galia yra mažesnė apie 20-25 procentus.

Gaminant vytintos žolės silosą, pašaro nuostoliai priklauso nuo naudojimo būdo. Nustatyta, kad silosuojant kaupuose nuostoliai yra 35 proc., silosuojant polietileninėse žarnose - 3 proc., presuojant į plėvele apvyniojamus ritinius - 5 procentai.

Silosuojant kaupuose ar tranšėjose, be didžiulių pašaro nuostolių, papildomai reikalingi mechanizmai žolei paskleisti (firmos „Holaris" siloso skleistuvo kaina nuo 12 000 iki 21 350 Eur) ir siloso suspaudimo traktoriniai įrenginiai (kaina 5 500-7 225 Eur), uždengimo plėvelė ir siloso kaupų ar tranšėjų užpylimo žemėmis įtaisas, kurio kaina yra 3 940 Eur. Todėl tikslinga giliau analizuoti tik siloso gamybą polietileninėse žarnose, ritiniuose apvyniojant plėvele, presuojant mobiliais ir stacionariais presais.

Vytintai žolei iš sąvalkų surinkti, iš dalies susmulkinti ir į siloso gamybos vietą nuvežti taikomos rinktuvinės priekabos, kurios tinka ir smulkintai masei pervežti nuo mobilių pašarų lauko smulkintuvų, gaminant kukurūzų ar pieninėsvaškinės brandos javų grūdainį.

Pašarų lauko smulkintuvus verta komplektuoti su kukurūzų pjaunamosiomis, rinktuvais bei javų-žolės pjaunamosiomis.

Silosuojant vytintą žolę į ritinius, kurie apvyniojami plėvele, geriausia ją supresuotą vežti į pašarų naudojimo vietą savikrovėmis ritinių priekabomis ir ten apvynioti plėvele. Taip sudaromos sąlygos išsaugoti plėvelės ir ritinių hermetiškumą, tinkamai ant kieto pagrindo sukrauti siloso ritinius. Mašinų nomenklatūra žaliesiems pašarams ruošti pateikta lentelėje.

Augalininkystės-gyvulininkystės ūkiuose, kuriuose auginamos kiaulės ar paukščiai, pašarams daugiausia naudojami grūdai ar jų pagrindu pagaminti kombinuotieji pašarai. Todėl speciali technika pašarams gaminti nereikalinga. Mišrieji augalininkystės-žolėdžių gyvulių ūkiai papildomai turi įsigyti technikos žaliesiems pašarams gaminti. Jie ruošiami iš žolės, pieninės-vaškinės brandos javų ir mišinių, kukurūzų.

Mišraus augalininkystės-gyvulininkystės ūkininkavimo tipo žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams augalininkystei mechanizuoti tinka tos pačios mašinos, kurios rekomenduojamos grūdinių augalų specializuotiems ūkiams (žr. „Mano ūkis", 2016/11).

Nomenklatūroje numatytos mašinos užtikrina sveikų pašarų gamybą su minimaliais nuostoliais. Tai pievų akėčios, lygūs volai, maigytuvinės šienapjovės, vartytuvai ir grėbliai, modernūs siloso gamybos įrengimai (silosavimas į žarnas arba presavimas stacionariais ar mobiliais presais). Į sistemą įtraukiamos mašinos yra plataus naudojimo: universalios rinktuvinės priekabos tinka žolės sangrėboms rinkti, žolei smulkinti bei transportuoti, taip pat pjaustiniui vežti nuo lauko pašarų smulkintuvų. Lauko pašarų smulkintuvai komplektuojami su rinktuvais, javų ir daugiamečių žolių pjaunamosiomis ir kukurūzų pjovimo įrenginiais. Stacionarūs presai ir presavimo į žarnas įrenginiai gerai tinka žolei, susmulkintiems javams ir kukurūzams, cukrinių runkelių išspaudoms ir kitiems produktams konservuoti

Analizuojant lentelės duomenis, galima palyginti įvairių vytintos žolės siloso gamybos technologijų ekonominius rodiklius. Įprastinės technologijos - sangrėbų presavimas, ritinių transportavimas ir apvyniojimas plėvele pašarų naudojimo vietoje - tiesioginės išlaidos sudaro 99,36 Eur/ha. Pigesnis pašarų gamybos būdas - smulkintą žolę presuoti kilnojamuoju presu į žarnas, nes išlaidos sudarys 84,33 Eur/ha. Presavimas kilnojamuoju presu LT Master dėl didelės įrenginio kainos (230 000 Eur) yra brangiausia pašarų gamybos technologija - tiesioginės išlaidos sudaro 104,71 Eur/ha.

Naujo tipo mašina - pradalgių purentuvas (purtytuvas) - leidžia išvengti žolės užteršimo organinėmis liekanomis. Tačiau jos ekploatacijos išlaidos yra vidutiniškai 2,2 karto didesnės už žolės vartymą rotoriniu vartytuvu. Be to, pradalgių purentuvai gali būti naudojami tik tuose plotuose, kur žolė nušienauta 2,5-4 m darbinio pločio šienapjovėmis, formuojančiomis viengubą pradalgę. Todėl įprastai taikytinas pradalgių vartymas rotoriniais vartytuvais.

Nomenklatūroje pateiktos žaliųjų pašarų gamybos ir pievų-ganyklų priežiūros mašinos sudaro galimybes gauti kokybiškus pašarus, patiriant mažiausias sąnaudas ir nuostolius.