03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/11
Mašinų sistema grūdinių augalų ūkiams
  • Prof. dr. Algirdas JASINSKAS, dr. Vytautas KUČINSKAS, dr. Jonas LIAUKONIS, ASU
  • Mano ūkis

Augalininkystės, tiksliau, grūdinius ir aliejinius augalus auginančiuose ūkiuose gamybiniams procesams mechanizuoti naudojama bene didžiausia mašinų nomenklatūra. Pristatome racionalią šios specializacijos ūkiams skirtų mašinų sistemą.

Mašinų sistema specializuotiems grūdinių augalų ūkiams apima krovos, transporto, dirvos dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo ir dorojimo įrengimų nomenklatūrą javams, ankštiniams, rapsams ir kt. Pirmenybė suteikiama daugiafunkcėms mašinoms, kurios su papildomais priedais tinka įvairioms mechanizuotų darbų operacijoms atlikti. Krovos mašinos pasirenkamos savaeigės ar montuojamos su daugybe darbinių elementų įvairiems kroviniams (trąšoms, grūdams, pašarams, šakniavaisiams ar šakniagumbiams, mėšlui ir kt.) vežti ir krauti. Priekabos yra naujo tipo - su perstumiamu priekiniu bortu ir darbiniais elementais grūdams perkrauti, organinėms trąšoms paskleisti.

Dirvos kokybei gerinti įtraukiamos dvi mašinos: akmenų surinkimo ir podirvio purenimo, nes dėl giluminio dirvos suslėgimo sutrinka melioracijos sistemos. Nevarputėtoms dirvoms galima naudoti giluminį podirvio purentuvą su darbiniais elementais ražienoms nuskusti ir pasėliams įsėti.

Ražienoms skusti rekomenduojami verstuviniai skutikliai, o jų neturint - noragėliniai skutikliai. Pasėliams įsėti taikytinos išcentrinės sėjamosios, kurios paprastai montuojamos ant visų tipų ražienų skutiklių, giluminių podirvio purentuvų, sukomplektuotų sudvejintomis lėkštinėmis akėčiomis, pievų akėčių ir kitų padargų. Jos varomos akumuliatorinėmis traktorių baterijomis. Dirvai arti paprastai pasirenkami apverčiamieji plūgai. Tręšimui ir kalkinimui skirtos mašinos turi tolygiai paskleisti medžiagas. Sėjai - daugiafunkcės mašinos, vienu metu įdirbančios dirvos paviršių ir įsėjančios augalus. Piktžolių kontrolei - mechaninės ir cheminės priemonės. Pesticidams purkšti pirmenybė teikiama mašinoms su papildomu oro srautu.

Grūdinių ir aliejinių augalų nuėmimo ir dorojimo mašinos

Iki šalies nepriklausomybės atkūrimo pagal galiojusias agrotechnines normas javų kombainams buvo nustatyta 1,5 proc. derliaus nuostoliai: 0,5 proc. pjovimo, 0,5 proc. nevisiško iškūlimo varpose ir 0,5 proc. separavimo (nevisiško iškratymo ir valymo). Šiuo metu duomenis apie javų kombainų darbą pateikia tik technikos gamybos kompanijos, tačiau jos neskelbia bandymų metodikų, todėl duomenys yra subjektyvūs.

Šalyje žemdirbiams siūloma per 50 įvairių modelių skersabūgnių (tradicinės schemos su spragiliniu būgniniu kūlimo aparatu ir kratikliais), išilgabūgnių (anksčiau vadintų ašiniu, kur vienas ar du išilgai kombaino įrengti rotoriai grūdus nukulia ir atskiria nuo šiaudų) ir hibridinių (grūdus nukulia tradicinis spragilinis aparatas, o iš šiaudų iškrato vienas ar du rotoriai, sumontuoti išilgai mašinos) javų nuėmimo kombainų.

Skersabūgniniai javų kombainai per 150 metų vystymosi kelią gana ištobulinti. Paskutinės kartos patobulinimas - aktyviojo tiekimo būgno su pobūgniu įrengimas prieš pagrindinį kūlimo spragilinį aparatą. Tai leidžia atskirti dalį grūdų prieš pagrindinį kūlimą, taip pat apie 20 proc. padidinti našumą ir sumažinti grūdų mechaninį pažeidimą. Tokią naujovę įdiegė kompanija „Claas" prieš dvidešimt metų, dabar tokio tipo mašinas siūlo suomių kompanija „Sampo Rosenlew", vokiečių koncernas „Deutz Fahr" ir kitos. Tai rodo akivaizdžius kombainų su aktyviaisiais būgnais privalumus. Be to, nustatyta, kad didesnio skersmens kūlimo būgnas dirba efektyviau, per pobūgnį išseparuoja daugiau grūdų. Daugiausia gaminama kombainų su 600-800 mm skersmens būgnais.

Naujos kartos išilgabūgniai ir hibridiniai kombainai gerai dirba tik sausuose, nepiktžolėtuose, be įsėlio javuose. Todėl prieš nuimant derlių siūloma augalus desikuoti, o tai priimtina ne visiems žemdirbiams, kadangi efektyvūs desikantai nuodingi žmogui, be to, iš desikuotų pasėlių paruošta sėkla yra mažesnio daigumo.

Derliaus nuėmimo kombainai gali būti komplektuojami su universaliomis ir kukurūzų skabytuvinėmis pjaunamosiomis. Valymui rekomenduojamos dvigubos paskirties mašinos, naudotinos pirminiam ir pagrindiniam grūdų valymui.

Nuimti grūdai ar sėklos apdorojamos tokia tvarka: pradinis valymas-džiovinimas- valymas iki maistinių ar sėklinių kondicijų.

Šiuolaikinės modernios grūdų valomosios yra universalios ir tinka dviem technologinėms operacijoms: kombainais nukultiems grūdams ar sėkloms nuo stambių, lengvų ir sunkių priemaišų išvalyti, o vėliau, esant reikalui, išdžiovintiems grūdams ar sėkloms, pakeitus darbo elementus ir režimus, surūšiuoti iki sėklinių ar maistinių kondicijų.

Pabrangus elektros energijai, grūdų džiovinimui paprastai taikomos šiluminės džiovyklos, kurios gaminamos stacionarios ir kilnojamos. Kilnojamos džiovyklos taikytinos ūkiuose, kur sandėliai yra skirtingose vietovėse. Šiluminės džiovyklos pagal technologines schemas yra porcinės ir nepertraukiamo veikimo. Porcinės šiluminės džiovyklos yra mažesnio našumo, t. y. gali išdžiovinti iki 20 t/val. grūdų. Stacionarių nepertraukiamo veikimo džiovyklų našumas siekia iki 150 t/ val., sumažinant drėgmę 4 procentais.

Mašinų sistemos paskaičiuoti rodikliai pateikiamai lentelėje.

Į sistemos nomenklatūrą įtrauktos mašinos, padargai ir įrengimai pasižymi išskirtinėmis funkcijomis ir rekomenduojamos diegti į žemės ūkio gamybą.

Daugiafunkcės mašinos su įvairiais darbiniais elementais naudojamos kelioms operacijoms atlikti. Krautuvai su priedais - įvairioms medžiagoms kelti, priekabos su išstumiamu priekiniu bortu - kroviniams vežti, grūdams perkrauti, trąšoms skleisti ir kt.; plūgai-skutikliai, kombinuotos sėjamosios su darbiniais elementais - įvairiems augalams sėti ir visai mineralinių trąšų normai tolygiai lokaliai įterpti. Javų kombainai komplektuojami su universaliomis ir kukurūzų pjaunamosiomis, pašarų lauko smulkintuvai - su žolių ir kukurūzų pjaunamosiomis bei rinktuvais ir kt. Tai leidžia racionaliau panaudoti investicijas ir mažinti tiesiogines išlaidas.