03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/11
Duomenų teikimas į i. SAF posistemį
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Lietuvoje startavo Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos - i.MAS - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis i.SAF, skirtas gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrams pateikti mokesčių administratoriui.

Duomenis apie gaunamas ir išrašomas PVM sąskaitas faktūras turi teikti apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje. Duomenų teikti nereikia ne PVM mokėtojams ir PVM mokėtojams neapmokestinamiesiems asmenims (t. y. tiems, kurie nevykdo jokios ekonominės veiklos, o PVM mokėtojais yra įsiregistravę tik dėl prekių iš ES įsigijimo).

Pirmuosius registrus iki lapkričio 21 dienos (už spalio mėnesį) turės pateikti tie PVM mokėtojai, kuriems nustatytas mėnesio mokestinis laikotarpis.

Gautosios PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestinio laikotarpio registro duomenimis, kurį jos gautos, o išrašytosios PVM sąskaitos faktūros - su to mokestinio laikotarpio registro duomenimis, kurį jos išrašytos. Svarbu, kad gaunamų, išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys gali nesutapti su PVM deklaracijų duomenimis.

Kaip naudotis i.SAF

Prisijungti prie i.SAF galima apsilankius VMI interneto svetainėje. Prisijungimui naudojami tie patys duomenys kaip ir jungiantis prie EDS ar „Mano VMI" sistemos (per išorines sistemas, su VMI priemonėmis ir su el. parašu).

Pirmą kartą jungiantis prie i.MAS privalu nurodyti mokesčių mokėtojo elektroninį pašto adresą. Nepatvirtinus elektroninio pašto adreso naudotis i.MAS funkcijomis nebus galima. Elektroninį paštą reikės patvirtinti ir tuo atveju, jeigu mokesčių mokėtojas neprisijungs prie i.MAS per VMI numatytą dienų skaičių.

Ūkininkai, kaip fiziniai asmenys, i.MAS gali naudotis iš karto, nes jiems automatiškai suteikiama naudojimosi teisė. Jeigu ūkininkas pats neteiks duomenų į i.SAF posistemį, jis gali įgalioti kitą asmenį (buhalterį) atstovauti i.MAS, nurodydamas tam asmeniui suteikiamas teises.

Pateikti registrų duomenis galima dviem būdais: įkelti suformuotą dokumentą (xml formatu) arba sąskaitų duomenis įrašyti rankiniu būdu tiesiogiai i.SAF posistemyje.

Norint pradėti pildyti registrus, reikia prisijungti prie i.MAS sistemos, pasirinkti i.SAF posistemį ir spausti mygtuką Pildyti naują registrą. Atsidariusiame lange reikia nurodyti, kokį registrą norima pildyti: gaunamų ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų. Tada pasirinkti mokestinio laikotarpio tipą (kalendorinis mėnuo ar pusmetis), nurodyti metus ir mėnesį, už kurį pildomi registrai. Paspaudus mygtuką Tęsti, sistema patikrins, ar tikrai galima teikti duomenis už pasirinktą laikotarpį (ar pasirinkti duomenys sutampa su mokesčių mokėtojų registre esančiais duomenimis). Taip pat sistema patikrins, pateiktas. Jeigu visi pasirinkti duomenys teisingi, atidaromas pasirinkto registro langas.

Norint pradėti pildyti registrą spaudžiamas mygtukas Įvesti sąskaitos duomenis. Atidarytame PVM sąskaitos faktūros lange reikia nurodyti duomenis: Serija ir numeris, Išrašymo data; laukelyje Tipas automatiškai atsiranda įrašas PVM sąskaita faktūra, bet esant poreikiui galima pakeisti į kitą, pvz., Kreditinė sąskaita faktūra. Pildant laukelius, kurie susiję su Pirkėju, galima įrašyti Pirkėjo kodą arba PVM mokėtojo kodą, likę laukai užpildomi automatiškai. Kiekvienam skirtingam PVM tarifui turi būti po atskirą eilutę (žr. 16 psl. lentelę „PVM klasifikatoriaus kodų naudojimas").

Perrašius visus duomenis iš sąskaitos, galima juos patikrinti, paspaudus mygtuką Patikrinti. Jeigu klaidų nėra, galima išsaugoti dokumentą.

Antras registrų įkėlimo būdas - tai suformuotos rinkmenos įkėlimas. Duomenis galima įkelti xml formatu standartiniu būdu prisegant dokumentą arba jį pertempiant į tam skirtą vietą.

Įkelta rinkmena tikrinama, jeigu randama klaidų - atmetama. Rinkmeną galima peržiūrėti paspaudus mygtuką Peržiūrėti. Atsidariusiame lange nerodomi sąskaitų faktūrų duomenys, o tik bendra informacija. Peržiūrėti įkeltus duomenis galima Registrų lange. Ten taip pat galima įrašyti papildomas sąskaitas, koreguoti jau įrašytąsias, jas ištrinti arba ištrinti visą registrą. Taip pat šiame lange galima pateikti registrą.

Surašius visus mokestinio laikotarpio duomenis arba įkėlus rinkmeną ir norint pateikti duomenis (jie nepateikiami automatiškai), reikia paspausti mygtuką Pateikti registrą.

***

Registruojamos PVM sąskaitos faktūros

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre

 • išrašytos per mokestinį laikotarpį
 • išrašytos pirkėjo ar trečiojo asmens už pardavėją
 • kreditinės / debetinės
 • avansinės
 • išrašytos pasigaminus ilgalaikį materialųjį turtą
 • išrašytos žemės ūkio produkcijos perdirbėjų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti
 • išrašytos sunaudojus prekes (paslaugas) privatiems poreikiams

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre

 • gautos per mokestinį laikotarpį
 • gautos išrašytos už pardavėją pirkėjo
 • kreditinės / debetinės
 • gautos avansinės gautos išrašytos pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tiekiamą žemės ūkio produkciją
 • gautos išrašytos žemės ūkio produkcijos perdirbėjų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti

PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojama

 • PVM neapmokestinamųjų paslaugų teikimui įforminti naudojami dokumentai iš finansų įstaigų ir draudimo bendrovių (pvz., draudimo liudijimas, banko išrašas)
 • Iš užsienio gautos sąskaitos, kai nėra prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti pardavimo PVM Lietuvoje
 • PVM sąskaitos faktūros, išrašytos prekių ar paslaugų pirkimui/pardavimui įforminti, kai tos prekės ar paslaugos yra ne PVM objektas (užstatas už pakuotę, mokesčiai ir pan.)
 • PVM sąskaitos faktūros, nurodytos PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje (degalinėse išduodami čekiai už kurą)