MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/03
Klavišinių kombainų konstrukcijos pakeitimai
  • Prof. em. Liudas ŠPOKAS
  • Mano ūkis

Praėjusiame numeryje apžvelgtos Vokietijos kompanijos „Claas" javų kombainų naujovės. Šiame straipsnyje pateikiamos kitų įmonių kratiklinėse derliaus nuėmimo mašinose įdiegtos inovacijos.

Kombainai John Deere T 670

Šiuose kombainuose yra esminių kūlimo-separavimo aparato ir valytuvo konstrukcinių pakeitimų. Keturių grandinių nuožulniojo transporterio slinkimo greitis padidintas nuo 2,8 iki 3,6 m, todėl javų srautas tolygiau tiekiamas kūlimo aparatui. Po kūlimo būgnu esantis pobūgnis (1pav.) 124º kampu gaubia bugna.

Kombainuose John Deere T nuožulniojo transporterio tiekiamas javų srautas sklandžiai patenka į būgno ir pobūgnio tarpą (2 pav., a), todėl varpos kuliamos jau pobūgnio pradžioje. Nuimant drėgnus javus, kūlimo intensyvumą galima padidinti prieš pobūgnį esančią skersinę juostą pastūmus aukštyn (2 pav., b). Anksčiau gamintuose kombainuose jos padėtis buvo nekeičiama. Pobūgnio plotas siekia 1,35 m2. Šiaudų rotorinio separatoriaus skersmuo padidintas iki 0,8 m (2 pav., c). Prie rotoriaus pritvirtinta dešimt dantytų skersinių juostų. Rotorių gaubia 2,1 m2 ploto pobūgnis. Pobūgnyje įtaisytos skersinės juostos, mažinancios šiaudų slinkimo greitį, ir išilginiai virbalai. Pobūgnio gale įrengtos dvi pirštinių ardelių juostos, kurių paskirtis padidinti grūdų separaciją pro pobūgnį. Nuimant rapsus, rotorinis šiaudų separatorius sukamas 380 min.-1 dažniu, o pobūgnis pastumiamas žemyn. Nuimant javus, rotorius sukamas 760 min.-1 dažniu, o pobūgnis priartinamas prie būgno.

Už rotorinio šiaudų separatoriaus yra 0,4 m skersmens nukreipiamasis būgnas (1 pav.), o po juo - 0,55 m2 ploto pobūgnis, kuris užima dvi fiksuotas padėtis.

Klavišiniai kratikliai. Jų ilgis - 3,5 m, šešių klavišų paviršiaus plotas - 5,8m2. Klavišų paviršiuje yra 7 laipteliai. Atsisakyta virš klavišų buvusio rotorinio šiaudų purentuvo.

Valytuvas. Kombaine su šešiais klavišiniais kratikliais nuokulos, prabirusios pro kūlimo aparato pobūgnį, patenka į septynias pasvirusias sraiges, kurios jas meta ant trumposios laiptuotos lentos (2 pav. d). Ant jos byra ir pro rotorinio šiaudų separatoriaus pobūgnį prabirusios nuokulos. Visos nuokulos patenka ant trumpojo 0,6 m2 ploto sieto. Galima keisti tarpus tarp plokštelių ir nukreipti dalį grūdų su smulkiomis priemaišomis ant 2,6 m2 ploto apatinio sieto. Nuo trumpojo sieto nuokulos byra ant skirtingo ilgio pirštinių ardelių. Ant jų patenka ir nuokulos, prabirusios pro klavišų dangalus. Pirštiniai ardeliai sumažina 3,1 m2 ploto viršutiniojo sieto pradžios apkrovą. Tarp pirštinių ardelių ir viršutiniojo sieto yra tarpas, į kurį ventiliatorius pučia dalį oro srauto. Didžioji jo dalis nukreipiama po abiem sietais. Sietai, įdėti į aliuminio lydinio rėmą, švytuoja priešpriešais, sukelia mažesnę vibraciją, valytuvas veikia sklandžiau. Ventiliatorius tiekia 12,3 m3 s-1 oro srautą. Jo sukimosi dažnis keičiamas nuo 550 iki 1350 min.-1 Nuimant sėklažoles, jis gali būti sukamas dvigubai lėčiau.

Kiti pakeitimai. Padidintas grūdų iškrovimo sraigės našumas iki 125 l s-1. Variklis - 392 AG. Kelyje maksimalus kombaino važiavimo greitis 40 km val.-1 Patobulintas kombaino valdymas, duomenų kaupimas.

Kombainai New Holland CX

Lietuvoje tarp klavišinių kombainų paklausus yra New Holland 8080 su 360 AG varikliu. Kompanija „New Holland" pradėjo gaminti daugiau laidesnių klavišinių kombainų. Naujo kombaino New Holland CX 8.85 varikio galia siekia 408 AG. Visi New Holland kombainų varikliai tenkina Tier 4B reikalavimus. Prie kombaino bus galima tvirtinti 9,15 m, o paliekant aukštą ražiena, ir 10,5 m plocio pjaunamaja. Kombaino bunkerio talpa 12500 l, iškrovimo sraiges našumas 126 l s-1.

Naujų kombainų kabina dar erdvesnė, bendras tūris siekia 3,7 m3. Kabinos triukšmo lygis sumažintas iki 73 dB. Kabinoje bus galima keisti kompiuterio ekrano padėtį (3 pav., a), tai aktualu dirbant saulėtą dieną ar mokant jauną kombainininką. Patogesnė ir daugiaveiksmė svirtis (3 pav., b).

Kombaino aplinką stebi trys vaizdo kameros. Naujuose kombainuose patobulinta pobūgnio konstrukcija (4 pav.). Nuimant kitos rūšies augalus, jį galima greitai pakeisti. Pakeista ir šiaudų smulkintuvo konstrukcija, rotorius su keturiomis ar šešiomis peilių eilėmis, du vertikalūs rotoriai šiaudų pjaustinį tolygiau paskleidžia visame pjaunamosios ruože. Galima įsigyti kombainą, kuris kelyje važiuoja 40 km val.-1 greičiu. 2013 m. pradėti gaminti kombainai, kurie labiau pritaikyti dirbti kalvotuose laukuose. Dabar panašią sistemą bando įdiegti ir kitos kombainų gamybos kompanijos.

Nuimant javus lygumoje, kombaino automatinė valdymo sistema nustato racionalų klavišinių kratiklių alkūninių velenų ir ventiliatorius sukimo dažnį (5 pav., a). Kombainui važiuojant kalvos šlaitu aukštyn, kad nepadidėtų šiaudų slinkimo greitis klavišų paviršiumi, sumažinamas kratiklių alkūninių velenų sukimosi dažnis, o kad grūdų nenupūstų nuo viršutinio sieto - sumažinamas ir ventiliatoriaus sukimosi dažnis.

Kombainui važiuojant kalvos šlaitu žemyn, mažėja šiaudų slinkimo greitis klavišų paviršiumi, didėja šiaudų sluoksnio tankis ir grūdų nuostoliai. Kad to išvengtume, padidinamas kratiklių alkūninių velenų ir valytuvo ventiliatoriaus sukimosi dažnis.

Nustatyta, kad sumažinus kratiklių velenų sukimosi dažnį ir šiaudų slinkimo greitį klavišų dangalų paviršiumi, didėja šiaudų sluoksnio storis ir tankis. Be to, šiaudų sluoksnį veikia silpnesni klavišų dangalų impulsai. Dėl to sumažėja šiaudų sluoksnio purumas ir padidėja grūdų nuostoliai. Mažinti kratiklių velenų sukimosi dažnį galima tik tam tikromis ribomis. Tikėtina, kad kombainų gamintojai įvertino kombaino pasvirimo krypties ir kampo įtaką kratiklių alkūninių velenų ir ventiliatoriaus sukimosi dažnio skirtingam keitimo tarpsniui. Nustatyta, kad dar geresnių rezultatų pasiekiama, kai nevienodai keičiami tarpai tarp viršutiniojo ir apatiniojo sieto žvynų. Tam nesiryžta dar nė vienas kombainų gamintojas, nors Claas kombainuose jau bandoma keisti tarpus tarp apatinio sieto žvynų.

Mažesnio laidumo New Holland kombainuose taip pat yra konstrukcinių pakeitimų, bet jie nedaug susiję su technologinio proceso laidumo padidinimu.

Kombainai Rostselmaš RSM 161

Daug metų Rusijoje gaminami kombainai Don 1500, vėliau Acros 550 ir Acros 580 buvo paklausūs ir Baltijos šalyse. Kombainų gamintojai vis tobulino jų konstrukciją, didino variklio galią, važiavimo greitė. Galiausiai suprato, kad, nepadidinus technologinio proceso separacijos plotų, nebus galima padidinti laidumo.

Parodoje „Agritechnika" kompanija „Rostselmaš" pristatė naują kombainą su klavišiniais kratikliais Rostselmaš RSM 161 (6 pav.). Jo pavadinimas gali būti dar pakeistas. Kombaine yra daug naujų sprendimų, kurie jau įgyvendinti vakarietiškuose kombainuose. Esminis skirtumas nuo anksčiau gamintų Rostselmaš kombainų - kūlimo būgno plotis, kuris siekia 1,65 m, ir už jo esantis rotorinis šiaudų separatorius. Prie nuožulniojo transporterio bus galima prijungti 6; 7 ir 9 m pločio pjaunamąją. Ateityje numatoma naudoti ir Zürn pjaunamasias.

Keturių grandinių nuožulniojo transporterio gale prieš kūlimo būgną įrengtas tiekiamos masės slinkimo greičio padidinimo būgnas (7 pav., a). Kūlimo būgno skersmuo - 0,8 m, spragilų - 10, sukimosi dažnis - 201-970 min.-1 Pobūgnis gaubia būgną 124º kampu. Tarpas būgno spragilų ir pobūgnio keičiamas iš kabinos hidrauline pavara. Atskirai galima pakeisti tarpą pobūgnio gale.

Už kūlimo būgno įrengtas 0,4 m skersmens atmušimo būgnas su po juo esančiu pobūgniu. Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo 0,75 m, o nukreipiamojo būgno - 0,32 m. Bendras visų pobūgnių plotas - 3,3 m2. Šešių klavišų, penkių laiptelių plotas - 6,1 m2 (7 pav., b). Trijų sietų valytuvo plotas - 7,1 m2. Ventiliatorius sekcinis, sukimosi dažnis 550-1 400 min.-1 Šiaudų smulkintuvo 64 peiliai išdėstyti keturiomis eilėmis. Grūdų bunkerio talpa - 10500 l, iškrovimo sraigės našumas - 120 l s-1. Kombaino variklis - 360 AG Cummins. Jis tenkina Tier 4 reikalavimus. Maksimalus kombaino važiavimo greitis kelyje - 40 km val.-1 Kombaino konstrukcija dar bus tobulinama. Mašinos su 9 m pločio pjaunamąja darbas buvo įvertintas nuimant kviečius, kurių derlingumas 7 t ha-1, o grūdų drėgnumas 16 proc. Važiuojant 4-6 km val.-1 greičiu, per valandą buvo prikulta 31, 5 t grūdų.

Visi kombainų gamintojai tobulina jų konstrukciją, nekeisdami pagrindinio matmens - kuliamosios pločio. Kompanija „Rostselmaš" pagamino visiškai naujos konstrukcijos javų kombainą. Rusai bando apsaugoti savo rinką ir siekia įžengti į Vakarų šalių rinką. Vakarų kompanijos taip pat plečia žemės ūkio mašinų gamybą Rusijoje. Kompanija „Claas" Krasnodare padidino kombainų gamyklos plotą. Per metus numatoma pagaminti 2500 javų kombainų ir traktorių.

Už galimybę aplankyti parodą „ Agritechnika" ir pamatyti kombainų naujoves dėkoju Kauno r. ūkininko Leono Rudinsko šeimai.