MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2015/08
Atvirkštinio PVM taikymas statybos darbams
 • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjo jam atliktus statybos darbus.

Tai numato PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos, kurios įsigaliojo nuo 2015 m. liepos 1 d. Jos taikomos PVM įstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytiems statybos darbams, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje. Kitaip tariant, šiems statybos darbams bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas. Tai reiškia, kad už atliktus statybos darbus PVM turės apskaičiuoti ne šių darbų atlikėjas (tiekėjas), o jų užsakovas (pirkėjas).

Kad būtų užtikrintas sklandus atvirkštinio PVM taikymas, labai svarbu, kad tiek užsakovai, tiek rangovai prieš sudarydami rangos sutartis išsiaiškintų klausimus, susijusius su galimu atvirkštinio PVM taikymu. Reikia išsiaiškinti, ar jiems taikomas atvirkštinis PVM, kokiems darbams bus taikomas atvirkštinis PVM ir pan. Atvirkštinio PVM sąlygas galima aptarti statybos rangos sutartyse ir viešųjų pirkimų sąlygose bei kitose sudaromose sutartyse dėl statybos darbų pirkimo-pardavimo.

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nepriklauso nuo to, kada buvo sudarytos statybos darbų sutartys (jos gali būti sudarytos ir iki 2015- 06-30). Mechanizmas taikomas statybos darbams, suteiktiems nuo 2015-07-01, jeigu tokių suteiktų darbų apmokestinimo momentas yra 2015-07-01 ar vėliau.

Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas fiziniams asmenims (pvz., individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir pan.), kurie įsiregistravę PVM mokėtojais ekonominės veiklos vykdymo tikslais, bet statybos darbus įsigyja savo asmeniniams poreikiams kaip privatūs asmenys (pvz., stato sau gyvenamąjį namą) ir ši statyba nesusijusi su jų vykdoma ekonomine veikla.

Atvirkštinis PVM taikomas:

 • naujo statinio statybos darbams;
 • statinio rekonstravimo darbams;
 • statinio kapitalinio remonto darbams;
 • statinio paprastojo remonto darbams;
 • statinio nugriovimo darbams.

Statiniai yra dviejų rūšių: pastatai ir inžineriniai statiniai (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos). Statiniai, kurių statybos darbams turėtų būti taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas, yra išvardyti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį".

Bendrieji statybos darbai:

 • žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas; pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai);
 • statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir pan.) statyba ir montavimas;
 • hidroizoliacija;
 • stogų įrengimas;
 • apdailos darbai (baigiamųjų statybos darbų rūšys);
 • kiti panašaus pobūdžio darbai.

Specialieji statybos darbai:

 • mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai);
 • elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai).

Sąskaitų išrašymas ir deklaravimas

Atlikęs statybos darbus, vykdytojas (rangovas) išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo statybos darbų apmokestinamosios vertės apskaičiuoja PVM taikydamas standartinį 21 proc. dydžio PVM tarifą. Be kitų privalomų PVM sąskaitos faktūros rekvizitų, vykdytojas PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas".

Statybos darbų pirkėjas, atsiskaitydamas už paslaugas vykdytojui, jam sumoka atlygį be PVM (t. y. be sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotos PVM sumos). Statybos darbų pirkėjas PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį (kaip pardavimo PVM sumą) ir į 25 laukelį (kaip pirkimo PVM sumą).

Statybos darbų teikėjas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą apmokestinamąją vertę be PVM turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje. Į PVM deklaraciją yra netraukiama PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuota pardavimo PVM suma.

***

Kas yra statinys

Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, daiktas laikomas statiniu, jeigu jam yra būdingi šie požymiai:

1) jis turi bent vieną laikančiąją konstrukciją, kuri yra sumontuota statybos vietoje, atliekant statybos darbus;

2) yra nekilnojamasis daiktas.