03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/05
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Gegužės 6, 13, 20-oji – tai dienos, kai reikia sumokėti PVM avansinius mokėjimus. Juos moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti  mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinio PVM mokėjimo dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokos kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Iki gegužės 15 d. ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pateikia užpildytą balandžio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms ir išmokėtų iki gegužės 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki gegužės 15 d.

Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po gegužės mėn. 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą gegužės 31 d. Įmokų kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

Iki gegužės 26 d. PVM mokėtojai turi pateikti 2008 m. balandžio mėn. (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti balandžio mėn. PVM įmokas. Įmokų kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki balandžio 25 d. pateikiama  Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares 2008 m. I ketvirčio ataskaita.

Iki gegužės 31 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 x 3,5%). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851– ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 x 1,5%). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojai; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

Gegužės 2-oji – paskutinė diena Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pateikti turto ir pajamų deklaracijas.

Š. m. kovo 5 d. įsigaliojus Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos taisyklėms, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims nebereikia pildyti 8 priede nustatytos formos kuro talpyklose ar terminaluose laikomų naftos produktų, bioproduktų praėjusio mėnesio apyvartos ataskaitos. Anksčiau šią ataskaitą buvo privalu pateikti apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, priimantys saugoti kitiems asmenims priklausančius naftos produktus ir bioproduktus, teikiantys tų produktų pilstymo paslaugas, teikia tik pilstymo paslaugų ataskaitą. Šį dokumentą iki kito mėnesio 10 d. privalu pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio teritorijoje vykdoma pilstymo paslauga.

„Mano ūkis“

***
Pagrindiniai socialiniai rodikliai:

  • minimalus gyvenimo lygis (MGL) – 130 Lt;
  • minimali mėnesinė alga (MMA) 800 Lt;
  • minimalus valandinis atlygis (MVA) – 4,85 Lt;
  • valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 316 Lt;
  • bazinė mėnesinė alga (BMA) – 128 Lt.