03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/05
Kiek reikia telyčių bandos pakaitai
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Kiek reikia telyčių bandai atnaujinti, kad selekcija vyktų greičiau, o karvių amžius ir produkcija būtų optimalūs? Į šį pieno ūkį plėtojantiems ūkininkams aktualų klausimą pabandė atsakyti Vokietijos mokslininkai, atlikę palyginamuosius tyrimus.

Viena iš svarbiausių gyvulininkystės plėtros problemų yra per didelė karvių kaita bandose. Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos federalinės žemės pieno ūkiuose vidutinis išbrokuotų karvių amžius yra 5 metai. Didžioji dalis karvių (63–65 proc.) brokuojama dėl ligų. Kasmet karvių bandos papildomos 34–36 proc. pirmaveršių. Pirmaveršės išauginimas vidutiniškai atsieina 1 568 eurai (apie 5 410 Lt). Brokuojant jaunas karves, netenkama daug pieno, kurį jos galėtų duoti, pratęsus jų produktyvųjį amžių.

Išlaidos auginant telyčias bandai papildyti turi būti padengiamos iš pieno produkcijos, gaunamos joms apsiveršiavus. Didelio produktyvumo karvėms reikalingi visaverčiai pašarai, geros laikymo sąlygos ir rūpestinga priežiūra. Tik taip tvarkant pieno ūkį galima didinti gyvulių produktyvumą ir ilgaamžiškumą.

Kiek bandoje reikia kasmet pakeisti vyresnio amžiaus karvių pirmaveršėmis, sprendžiama pagal pirmaveršių produktyvumą, karvių laikymo trukmę, pajamas, gaunamas pardavus pieną ir gyvulius. Siekiant tai išsiaiškinti, buvo modeliuojama gyvulių kaita bandose, kuriose vidutinis metinis karvių produktyvumas atitinkamai buvo 8 000, 9 000 ir 10 000 kg pieno.

Pirmaveršės visose bandose veršiavosi, būdamos 26,8 mėn. amžiaus. Laikotarpiai tarp apsiveršiavimų minėtose bandose buvo atitinkamai 392, 396 ir 403 dienos. Pieno kaina siekė 28,27 EUR (0,97 Lt) už 100 kg pieno. Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, kad daugiausia pelno buvo gaunama, jei banda papildoma apie 30–33 proc. pirmaveršių.

Lyginant, kaip gyvulių kaita veikia pelną įvairaus produktyvumo bandose, nustatyti tam tikri dėsningumai. Bandai atnaujinti skirtų telyčių skaičių sumažinus 1 proc. ūkyje, kuriame karvių produktyvumas 8 000 kg pieno, 100 kg pieno buvo gauta papildomai 0,07 EUR (0,24 Lt) pelno, esant produktyvumui 9 000 kg – 0,09 EUR (0,31 Lt), o 10 000 kg – 0,11 EUR (0,37 LT).

Pagrindinė padidėjusio pelno prielaida – mažesnės išlaidos didelio produktyvumo karvėms išlaikyti. Vidutinio produktyvumo karvių bandą kasmet reikėtų papildyti 30–33 proc., didelio ir labai didelio pieningumo – 28–30 proc. pirmaveršių. Tačiau ši nuostata galioja tik tuo atveju, jei vyresnio amžiaus karvės yra produktyvios ir sveikos. Paprastai didelio produktyvumo karvių bandose net 65 proc. gyvulių brokuojama dėl ligų, todėl 27 proc. pirmaveršių bandą papildyti būtina.

***
Karvių bandos atnaujinimo principai

  • Bandai atnaujinti skirtų pirmaveršių skaičius priklauso nuo karvių amžiaus, produktyvumo ir sveikatingumo, pajamų už parduotą pieną ir gyvulius.
  • Jei vidutinis metinis karvių produktyvumas iki 8 000 kg pieno, rekomenduojama kasmet bandą papildyti 30–33 proc. pirmaveršių.
  • Jei vidutinis metinis karvių produktyvumas 9 000–10 000 kg pieno, rekomenduojama kasmet bandą papildyti 27–30 proc. pirmaveršių.
  • Karves patartina laikyti bandoje iki ketvirtos laktacijos.
Parengta pagal užsienio spaudą